Största snödjup i januari

Under snörika vintrar brukar de största snödjupen inte ha hunnit uppnås i januari, utan de absoluta rekordvärdena har noterats senare under vintersäsongen. Detta gäller för alla tre landsdelar.

De största januarisnödjupen i Norrland

Snödjup över två meter i januari har förekommit under ett antal januarimånader. Men det är bara i januari 1976 som det inträffat vid mer än en station. Då hade nämligen fyra stationer i Jämtlandsfjällen snödjup över två meter.

279 cm Kopparåsen (Lappland) den 11 januari 1926
Värdet är knappast representativt för något större område utanför själva stationen.

223 cm Riksgränsen (Lappland) den 31 januari 1905
Den 29 januari rapporterade stationen 228 cm, men detta värde korrigerades senare till 220 cm.

222 cm Vägskälet (Jämtland) den 28 januari 1916
Journalföringen är något otydlig och värdet journalfördes ursprungligen på den 27 januari.
Detta är det enda fallet med rapporterat snödjup över två meter vid en station som inte kan anses ligga inom det egentliga fjällområdet.

220 cm Leipikvattnet (Jämtland) den 16 januari 1984

220 cm Baksjönäset (Jämtland) den 24 och 31 januari 1976
Stationen hade inte dagliga mätningar av snödjup, varför det maximala snödjupet under månaden eventuellt kan ha varit något större.

215 cm Leipikvattnet (Jämtland) den 18 januari 1989

Klimatstationen i Leipikvattnet
Klimatstationen i Leipikvattnet den 19 juni 2006. Foto SMHI Förstora Bild

Tidigare publicerade men tvivelaktiga eller felaktiga värden

241 cm Degersjö (Ångermanland) den 31 januari 1931
Värdet publicerades i Nederbörden i Sverige 1931 men har senare underkänts. Stationen rapporterade vid ett flertal tillfällen under 1930-talet orealistiskt stora snödjup, möjligen beroende på förväxling av mätskalor. Samma station rapporterade ett opublicerat värde på 246 cm den 28 januari 1935.

De största januarisnödjupen i Svealand

Det är svårt att peka ut någon januarimånad som den allra snörikaste i Svealand. Detta därför att det ofta varit stora lokala variationer i de berörda områdena i norra Svealand. I januari 1936 och 1920 förekom dock snödjup över 130 cm vid flera stationer.
Lokalt rapporterades snödjup över 130 cm även i januari 2018.

178 cm Gråtbäck (Dalarna) den 31 januari 1920

150 cm Gördalen (Dalarna) januari 1920
Noteringen finns i form av en anteckning i journalen utan uppgift om datum.

145 cm Gråtbäck (Dalarna) den 23-24 och 28 januari 1936
I kolumnen för snödjup i skog var det största värdet 150 cm.

145 cm Gördalen (Dalarna) den 1 januari 1913

140 cm Gråtbäck (Dalarna) den 31 januari 1945
Stationen hade inte dagliga mätningar av snödjup under månaden, varför det maximala snödjupet eventuellt kan ha varit något större.

140 cm Gördalen (Dalarna) den 16 januari 1930
Stationen hade inte dagliga mätningar av snödjup under månaden, varför det maximala snödjupet eventuellt kan ha varit något större.

Äldre och något svårbedömda mätningar

Den 15 januari 1885 rapporterade Lekvattnet i Värmland 6 fot djup snö.

De största januarisnödjupen i Götaland

I Götaland är januarirekordet från Tolsgården i Tiveden i januari 1966. Meterdjup januarisnö har dock förekommit under ytterligare ett antal januarimånader, däribland 1987, 1985, 1977 och 1951.

132 cm Tolsgården (Västergötland) den 29 januari 1966

113 cm Tranhult (Småland) den 23 januari 1977
Stationen hade inte dagliga mätningar av snödjup, varför det maximala snödjupet under månaden eventuellt kan ha varit något större.

112 cm Herrvik (Gotland) den 31 januari 1987

110 cm Oskarshamn (Småland) den 5-7 januari 1985

110 cm Godegård (Östergötland) den 25-26 januari 1977

110 cm Djursätra (Västergötland) den 26 januari 1977

110 cm Krogstorp (Västergötland) den 16 januari 1977
Vid stationen utfördes inte dagliga mätningar av snödjup, varför det maximala snödjupet under månaden eventuellt kan ha varit något större.

110 cm Ulricehamn (Västergötland) den 2-4 januari 1966

110 cm Bäckefors (Dalsland) den 12 januari 1951