Största snödjup i december

Även om de allra största snödjupen i allmänhet rapporterats från fjälltrakterna så kan det ibland i december falla mycket stora mängder snö på kort tid i kustområdena. Det kan ske när mycket kall luft strömmar ut över ännu rätt varma vattenytor.

De största snödjupen i december i Norrland

Snödjupsrekordet för december är, liksom för alla andra månader från oktober till februari, från Kopparåsen säsongen 1925/26. Värt att notera är att en station vid Ångermanlandskusten kommer in på andra plats. Detta som resultat av kraftiga och ihållande snöfall kring julhelgen 1966. Vidare på listan finns bland annat värden från några stationer i Jämtlandsfjällen under den mycket nederbördsrika decembermånaden 1975.

261 cm Kopparåsen (Lappland) den 31 december 1925
Efter sammanlagt 109 mm nederbörd i smält form växte snödjupet från 190 cm i november till 261 cm i slutet av december.

185 cm Degersjö (Ångermanland) den 31 december 1966
Stationen hade inte dagliga mätningar av snödjup, varför det maximala snödjupet möjligen kan ha varit något större.

162 cm Björkede (Jämtland) den 30 december 1975

157 cm Katterjåkk (Lappland) den 31 december 1983

150 cm Ulvsjön (Medelpad) den 28 december 1981
Stationen hade inte dagliga mätningar av snödjup, varför det maximala snödjupet möjligen kan ha varit något större.

150 cm Leipikvattnet (Jämtland) den 30 december 1975

150 cm Baksjönäset (Jämtland) den 26 december 1975
Stationen hade inte dagliga mätningar av snödjup, varför det maximala snödjupet möjligen kan ha varit något större.

150 cm Vägskälet (Jämtland) den 30-31 december 1915
Värdena journalfördes på den 29-30 december men avser troligen den 30-31 december.

150 cm Storlien (Jämtland) december 1904
Värdet föreligger i form av en kommentar utan närmare datering.

De största snödjupen i december i Svealand

Rekordsnödjupet för Svealand är från december 1941 då ett mäktigt snötäcke byggdes upp i mitten av månaden i samband med lågtryckspassager på sydliga banor. Snötäcket sjönk dock ihop och det blev i sin helhet ingen extrem snösäsong. I övrigt kan nämnas exempelvis december 1912 som finns representerad med ett par värden i rekordlistan.

160 cm Lillhamra (Dalarna) den 16 december 1941
Vid stationen utfördes inte dagliga mätningar av snödjup, varför det maximala snödjupet möjligen kan ha varit något större. Till nyår hade snötäcket sjunkit ihop till 85 cm.

142 cm Gördalen (Dalarna) den 30-31 december 1912

130 cm Gråtbäck (Dalarna) den 15 december 1941
Stationen hade inte dagliga mätningar av snödjup, varför det maximala snödjupet möjligen kan ha varit något större.

128 cm Gråtbäck (Dalarna) den 27 december 1925

125 cm Gråtbäck (Dalarna) den 12-13 och 17-18 december 1915

125 cm Gråtbäck (Dalarna) den 15 december 1912

120 cm Gråtbäck (Dalarna) den 31 december 1919

De största snödjupen i december i Götaland

I Götaland är ett par av de största decembersnödjupen från mitten av december 1955, då det föll stora mängder snö i samband med omfattande kalluftsutbrott. Stora snödjup förekom också i mitten av december 1937 och även den riktigt kalla decembermånaden 2010 finns representerad i tabellen.

140 cm Härslätt (Dalsland) den 18 december 1955
Stationen hade inte regelbundna mätningar av snödjup. Uppgiften föreligger i form av en anteckning i journalen och är inte införd i den ordinarie kolumnen för snödjupsuppgifter.

115 cm Bäckefors (Dalsland) den 18-19 december 1937

100 cm Bäckefors (Dalsland) den 18-19 december 1955

100 cm Krakstad (Dalsland) den 18-20 december 1937
Stationen räknades tidigare till Värmland och Svealand.

100 cm Svandal (Bohuslän) den 26-31 december 1906
Detta snödjup hör samman med en snöstorm över Bohuslän i juletid 1906. Enligt observatören fanns snödrivor upp till 3 meter höga.

98 cm Kråkemåla (Småland) den 24-28 december 2010

Klimatstationen i Kråkemåla
Klimatstationen i Kråkemåla den 13 april 2011. Foto SMHI Förstora Bild

97 cm Tolsgården (Västergötland) den 28-31 december 1965

96 cm Bäckefors (Dalsland) den 26-28 december 1965