Största snödjup i juli

I Götaland och Svealand har det i juli aldrig rapporterats mätbart snödjup från någon meteorologisk station. I Norrland finns däremot några sådana tillfällen. Det har då i vissa fall rört sig om rester av den gångna vinterns snötäcke, i andra fall nysnötäcke.

De största snödjupen i juli i Norrland

Bortsett från högfjällsstationer har snödjup i juli rapporterats vid minst fem tillfällen, nämligen åren 1964, 1960, 1951, 1929 och 1906. Snöfallet över Härjedalen och Jämtland den 6 juli 1964 får anses som det mest omfattande.

27 cm Vassijaure (Lappland) den 1 juli 1906
Stationerna Vassijaure och Riksgränsen hade rekorddjupt snötäcke i juni 1906. I Vassijaure låg rester av detta snötäcke kvar i början av juli, medan Riksgränsen inte rapporterade något mätbart snötäcke.
Observatoriet med namnet Vassijaure var beläget nära den plats där den nuvarande stationen Katterjåkk ligger.

16 cm Riksgränsen (Lappland) den 1 juli 1929
I juni 1929 hade Riksgränsen 107 cm snö. Delar av detta snötäcke låg kvar i början av juli.

15 cm Fjällnäs (Härjedalen) den 6 juli 1964
Vid det här tillfället var det fråga om nysnö. Värdet rapporterades inte som ett ordinarie uppmätt snödjup utan gavs i form av en anteckning i journalen.

12 cm Myskelåsen (Härjedalen) den 6 juli 1964

5 cm Storsjö kapell (Härjedalen) den 6 juli 1964

5 cm Kiruna (Lappland) den 5 juli 1951
Även vid det här tillfället var det fråga om nysnö. Kiruna var den enda stationen som rapporterade mätbart snödjup förutom högfjällsstationen Blåhammaren.

Största snödjup vid högfjällsstationer

110 cm Låktatjåkko den 7-9 juli 1957
Detta är ett mycket svårbedömt värde. Stationen Låktatjåkko, belägen 1220 meter över havet, avbröt sina mätningar den 18 maj 1957. Då var snödjupet vid stationen 139 cm. Mätningarna återupptogs den 5 juli 1957 med ett snödjup på 100 cm. Efter ett snöfall steg snödjupet till 110 cm den 7-9 juli. Från den 26 juli och framåt rapporterades barmark. Ett snödjup av den här omfattningen i juli månad har vid inget annat tillfälle rapporterats från Låktatjåkko eller någon annan högfjällsstation. Snödjupsmätningar vid högfjällsstationer har dock utförts i tämligen begränsad omfattning i Sverige.

Svealand

Det närmaste vi kommer rapporterat snötäcke i Svealand i juli är att Idre i Dalarna noterade att marken var delvis snötäckt den 6 juli 1964.

Götaland

I Götaland finns inget tillfälle med rapporterat snödjup i juli månad.