Största snödjup i april

Under många av de snörikaste säsongerna har snödjupen kulminerat i mars eller april. I alla landsdelar är rekorden för största snödjup i april lika höga eller blott obetydligt lägre än rekorden för mars månad.

De största snödjupen i april i Norrland

De flesta år som återfinns i rekordtabellen för april finns även representerade i rekordtabellen för mars månad. På tredje plats dyker det dock upp ett värde från april 1997, då nederbördsrika mars- och aprilmånader medförde att snödjupet i Mjölkbäcken i södra Lapplandsfjällen efterhand steg till 250 cm.

262 cm Riksgränsen (Lappland) den 3-12 april 1905

256 cm Kopparåsen (Lappland) den 2-3 april 1925

250 cm Mjölkbäcken (Lappland) den 23 april 1997
Stationen hade inte dagliga mätningar av snödjup, varför det maximala snödjupet under månaden eventuellt kan ha varit något större.

Klimatstationen i Mjölkbäcken
Klimatstationen i Mjölkbäcken den 25 oktober 2007. Foto SMHI Förstora Bild

249 cm Riksgränsen (Lappland) 23 april 1953

246 cm Leipikvattnet (Jämtland) 1 april 1989

235 cm Kaderjokk den 20 april 1953
Kaderjokk var vid den här tiden inte någon meteorologisk station i egentlig bemärkelse, utan en parallell plats för mätning av snödjup i närheten av den meteorologiska stationen i Riksgränsen. Snödjupsmätningar utfördes inte dagligen i Kaderjokk.
Notera att stavningen vid den tiden var en annan än den nuvarande stavningen Katterjåkk.

232 cm Storlien (Jämtland) den 9 april 1976

230 cm Riksgränsen (Lappland) den 10 april 1911
Stationen hade inte dagliga mätningar av snödjup denna månad, varför det maximala snödjupet eventuellt kan ha varit något större.

De största snödjupen i april i Svealand

Aprilmånaderna 1966 och 1951 dominerar i rekordtabellerna. I april 1966 var det maximala snödjupet större än under den föregående marsmånaden, medan det i april 1951 var något lägre än i mars.

171 cm Storbron (Dalarna) den 4 april 1966
Stationen hade inte dagliga mätningar av snödjup, varför det maximala snödjupet under månaden eventuellt kan ha varit något större. I kolumnen för snödjup i skog var det största värdet 182 cm.

171 cm Blåbärskullen (Värmland) den 2 april 1951

161 cm Röjdåsen (Värmland) den 5 april 1951

160 cm Gråtbäck (Dalarna) den 10 april 1919

157 cm Lillhamra (Dalarna) den 5 april 1951
I kolumnen för snödjup i skog var det största värdet 160 cm. Stationen hade inte dagliga mätningar av snödjup, varför det maximala snödjupet under månaden eventuellt kan ha varit något större.

157 cm Lekvattnet (Värmland) den 1 april 1909
I kolumnen för snödjup i skog var det största värdet 185 cm.

De största snödjupen i april i Götaland

Precis som för mars månad så är det även för april säsongen 1951 som uppvisar de allra största snödjupen i Götaland. Men den kalla och snörika våren 1970 svarar också för ett par noteringar i tabellen.

165 cm Krakstad (Dalsland) den 4 april 1951
Stationen räknades tidigare till Värmland och Svealand.
Stationen hade inte dagliga mätningar av snödjup, varför det maximala snödjupet under månaden eventuellt kan ha varit något större.

144 cm Ödskölt (Dalsland) den 3 april 1951

139 cm Tolsgården (Västergötland) den 3 april 1951

112 cm Bäckefors (Dalsland) den 3 april 1951

105 cm Tranhult (Småland) den 7 april 1970
Stationen hade inte dagliga mätningar av snödjup, varför det maximala snödjupet under månaden eventuellt kan ha varit något större.

102 cm Ulricehamn (Västergötland) den 7 april 1970
Ulricehamn hade vid den här tiden ett lite annorlunda rapporteringsschema för snödjup. I allmänhet observerades snödjupet i samband med observationen klockan 13 och det var också detta värde som lagrades i SMHIs databas. Just den här dagen gjordes en extraobservation klockan 07 på morgonen och då var snödjupet 102 cm. Det lagrade snödjupet klockan 13 var 100 cm.

100 cm Krakstad (Dalsland) den 2 april 1966
Stationen räknades tidigare till Värmland och Svealand.

100 cm Mörkö (Västergötland) den 1 april 1951

98 cm Bäckefors (Dalsland) den 1-6 april 1966

98 cm Tolsgården (Västergötland) den 1 april 1924