Största snödjup i juni

I Norrland är det rester av vinterns snötäcke som skapat rekordsnödjupen i juni. För Svealands och Götalands del är det däremot stora mängder nysnö som svarat för rekorden. I Götaland är det ytterst sällsynt med mätbart snödjup i juni.

De största snödjupen i juni i Norrland

I Norrland är det en total dominans för stationer i Riksgränsenfjällen när det gäller de allra största snödjupen i juni månad. Rekordsnödjupen i juni utgörs av rester av vinterns snötäcke, vilket återspeglas av att alla de största värdena rapporterats den 1 juni respektive år.

När det gäller stora snödjup i juni i de södra fjälltrakterna kan nämnas 115 cm som rapporterades från högfjällsstationen Blåhammaren den 1 juni 1953.

164 cm Riksgränsen (Lappland) den 1 juni 1906

163 cm Vassijaure (Lappland) den 1 juni 1906
Observatoriet med namnet Vassijaure var beläget nära den plats där den nuvarande stationen Katterjåkk ligger.

158 cm Katterjåkk (Lappland) den 1 juni 1997

151 cm Katterjåkk (Lappland) den 1 juni 2020
Den automatiska snödjupsmätaren i Katterjåkk, vilken vid tidpunkten inte var officiell, gav som mest 163 cm på morgonen den 1 juni.

Väderstationen i Katterjåkk
Väderstationen i Katterjåkk den 23 november 2006. Foto SMHI Förstora Bild

148 cm Katterjåkk (Lappland) den 1 juni 1993

145 cm Katterjåkk (Lappland) den 1 juni 2017

122 cm Riksgränsen (Lappland) den 1 juni 1917

121 cm Riksgränsen (Lappland) den 1-3 juni 1943

De största snödjupen i juni i Svealand

Snötäcke i juni i Svealand har rapporterats vid ett antal tillfällen. Snöfallen den 12 juni 1981 och den 1-3 juni 1964 får betraktas som de mest omfattande.

De senaste rapporterade snödjupen i Svealand i juni är 1 cm i Gördalen den 1 juni 2012 och 10 cm i Grövelsjön den 15 juni 2007.

30 cm Lisskogsåsen (Dalarna) den 12 juni 1981
Värdet rapporterades inte som ett ordinarie uppmätt snödjup utan genom en anteckning i journalen.

28 cm Särna (Dalarna) den 1 juni 1964
Värdet rapporterades vid en extra avläsning klockan 13. Vid det ordinarie observationstillfället klockan 07 var snödjupet 17 cm.

26 cm Djurskog (Värmland) den 12 juni 1981
Värdet rapporterades vid en extra avläsning klockan 14. Vid det ordinarie observationstillfället klockan 07 den 13 juni var snödjupet 8 cm.

25 cm Ulvsjö (Dalarna) den 3 juni 1964

22 cm Storbron (Dalarna) den 1 juni 1964

21 cm Ulvsjö (Dalarna) den 7 juni 1967

De största snödjupen i juni i Götaland

I Götaland finns bara ett tillfälle med mer utbrett nysnötäcke i juni och det var den 14 juni 1982. Den 7 juni 1920 rapporterades lokalt snötäcke från en station i Tiveden i Västergötland.

10 cm Granshult (Småland) den 14 juni 1982
Värdet rapporterades inte som ett ordinarie uppmätt snödjup utan genom en anteckning i journalen.

7 cm Arvingetorp (Småland) den 14 juni 1982
Värdet rapporterades via en extra notering av snödjupet kl 10 på förmiddagen.

7 cm Spinkabo (Småland) den 14 juni 1982
I journalen noterades snödjupet som 6-7 cm.

4 cm Stora Segerstad (Småland) den 14 juni 1982

3 cm Hestra (Småland) den 14 juni 1982

2 cm Singeshult (Småland) den 14 juni 1982

2 cm Bolmsö (Småland) den 14 juni 1982

2 cm Nävelsjö (Småland) den 14 juni 1982
Värdet rapporterades inte som ett ordinarie uppmätt snödjup utan genom en anteckning i journalen.

2 cm Tolsgården (Västergötland) den 7 juni 1920