Största snödjup i augusti

Augusti 1921 och 1912 står i en viss klass för sig med snödjup på 1-1½ dm vid några stationer. Augusti 1921 är också det enda tillfället då snödjup rapporterats från en station i Svealand.

De största snödjupen i augusti i Norrland

Augusti 1921 och 1912 står i en viss klass för sig med snödjup på 1-1½ dm vid några stationer.
Det senaste tillfället med mätbart snödjup i augusti var den 30 augusti 2007 med 2 cm i Kiruna. Ett mer omfattande snöfall i modern tid var den 30-31 augusti 1986, då mätbart snödjup rapporterades från ett flertal stationer i inre Norrland.

15 cm Vallträsk (Lappland) den 31 augusti 1921
I kolumnen för snödjup i skog angavs snödjupet till 25 cm.

10 cm Storhärjeåvallen (Härjedalen) den 30 augusti 1921

10 cm Peuraure (Lappland) den 31 augusti 1912

6 cm Maitum (Lappland) den 29 augusti 1915
Värdet journalfördes på den 28 augusti, men avser troligen den 29 augusti.

6 cm Tjulträsk (Lappland) den 31 augusti 1912

Största snödjup vid högfjällsstationer

30 cm Låktatjåkko den 22-26 augusti 1957
Stationen var belägen 1220 meter över havet.
Det började snöa den 19 augusti. Efter några dygn hade ett 3 dm tjockt snötäcke bildats, som dock hade smält bort i början av september.

De största snödjupen i augusti i Svealand

Det finns bara ett känt exempel på rapporterat snödjup i Svealand i augusti månad.

4 cm Tjärnvallen (Dalarna) den 30 augusti 1921

Götaland

I Götaland finns inget tillfälle med rapporterat snödjup i augusti månad.