Referenser våtmark

Här listas ett antal referenser avseende studier och forskning kring våtmarker. Materialet är tänkt för dig som vill fördjupa dig i ämnet.

Acreman, M., & Holden, J. (2013). How Wetlands Affect Floods. Wetlands, 33(5), 773–786. doi.org/10.1007/s13157-013-0473-2

Arheimer, B. and Bergström, S. (2002). Våtmarkers påverkan på vattenbalansen och storskaliga flöden. (Wetlands’ effects on water balance and large-scale fluxes) In: Tonderski, K., Weisner, S., Landin, J., Oscarsson, H. (Eds.): Våtmarksboken – skapande och nyttjande av värdefulla våtmarker. AB C O Ekblad & Co., Västervik, ISBN: 91-631-2737-7. pp. 23-30. 

Arheimer, B. (2004). Dämpas höga vattenflöden av anlagda våtmarker? (Are river high-flows dampened by constructed wetlands?) VASTRAs årsrapport 2003. Ekblad & Co, Västervik. pp. 21-22.

Bergstedt, A. (2018). Naturanpassade åtgärder mot översvämning – Ett verktyg för klimatanpassning. Länsstyrelsen i Västra Götalands Län. Rapport Nr 2018:13. ISSN: 1403-168X.

Bullock, A., & Acreman, M. (2003). The role of wetlands in the hydrological cycle. Hydrology and Earth System Sciences, 7(3), 358–389. doi.org/10.5194/hess-7-358-2003

Cowardin, L. M., V. Carter, F. C. Golet & E. T. LaRoe. (1979). Classification of wetlands and deepwater habitats of the United States. FWS/OBS 79/31. Washington, DC: US Fish & Wildlife Service, Office of Biological Services.

Degerman, E., Näslund, I. (2021). Fysisk restaurering av akvatiska miljöer – Vattendrag och sjöar med kantszon och våtmarker. GRIP on LIFE nr 2021.03. Havs- och vattenmyndigheten. 

Drott, A. Eriksson, H. (2021). Klimatpåverkan från dikad torvtäckt skogsmark – effekter av dikesunderhåll och återvätning. Skogsstyrelsen. Rapport 2021/7.

Eggelsmann R, Heathwaite A L, Grosse-Brauckmann G, Küster E, Naucke W, Schuch M, Schweickle V. (1993). Physical Processes and Properties of Mires, In: Heathwaite, A.L. & Göttlich, K.H. Mires: Process, Exploitation and Conservation. John Wiley and Sons, Chichester, UK, pp. 171–262.

Finlayson C.M. (2018). Freshwater Marshes and Swamps. In: Finlayson C., Milton G., Prentice R., Davidson N. (eds) The Wetland Book. Springer, Dordrecht. doi.org/10.1007/978-94-007-4001-3_200

Gerbeaux P., Finlayson C.M., van Dam A.A. (2018). Wetland Classification: Overview. In: Finlayson C.M. et al. (eds) The Wetland Book. Springer, Dordrecht. doi.org/10.1007/978-90-481-9659-3_329

Grip H & Rodhe A. (1991). Vattnets väg – från regn till bäck. Hallgren & Fallgren Studieförlag, ISBN 91 73826707.

Grootjans, A., Ernst, W., & Stuyfzand, P. (1998). European dune slacks: Strong interactions of biology, pedogenesis and hydrology. Trends in Ecology & Evolution, 13(3), 96–100. doi.org/10.1016/s0169-5347(97)01231-7

Gunnarsson U & Löfroth M. (2009). Våtmarksinventeringen – resultat från 25 års inventeringar, Nationell slutrapport för våtmarksinventeringen (VMI) i Sverige. ISBN 978-91-620-5925-5.

Götbrink, E., Hindborg, A. (2015). Faktaunderlag för guidning i våtmarker. Kråkfot Natur AB och Länsstyrelsen Jönköping.

Harvey, JW., Schaffranek, RW, Noe, GB, Larsen, LG, Nowacki, DJ, & O’Connor, BL (2009). Hydroecological factors governing surface water flow on a low-gradient floodplain, Water Resour. Res., 45, W03421, doi.org/10.1029/2008WR007129.

Kadykalo, A. N., & Findlay, C. S. (2016). The flow regulation services of wetlands. Ecosystem Services, 20, 91–103. doi.org/10.1016/j.ecoser.2016.06.005

Kellner E. (2003). Wetlands – different types, their properties and functions. SKB TR-04-08, Svensk Kärnbränslehantering AB.

Kontula, T. & Raunio, A. (eds). (2019). Threatened Habitat Types in Finland 2018. Red List of Habitats – Results and Basis for Assessment. Finnish Environment Institute and Ministry of the Environment, Helsinki. The Finnish Environment 2/2019. 254 p

Lindström, G. (2019). Hydrologiska aspekter på åtgärder mot vattenbrist och torka inom avrinningsområden. SMHI. Hydrologi Nr 122

Löfroth, M. (1991). Våtmarkerna och deras betydelse. Naturvårdsverket. ISBN 91-620-3824-9

Maltby, E. (2009). Functional Assessment of Wetlands: Towards Evaluation of Ecosystem Services (Woodhead Publishing in Environmental Management) (1st ed.) [E-book]. Woodhead Publishing.

Matthews G. V. T. (1993). The Ramsar Convention on Wetlands: its History and Development. Published by the Ramsar Convention Bureau, Gland, Switzerland, www.ramsar.org. ISBN No. 2-940073-00-7.

McInnes, R., J. (2018). Hydrology of Coastal Wetlands. In: Finlayson C.M. et al. (eds) The Wetland Book. Springer, Dordrecht. doi.org/10.1007/978-90-481-9659-3_63

Millennium Ecosystem Assessment. (2005). ECOSYSTEMS AND HUMAN WELL-BEING: WETLANDS AND WATER Synthesis. World Resources Institute, Washington, DC

Mitsch, W. J. & Wilson, R. F. (1996). Improving the success of wetland creation and restoration with know-how, time and self-design. Ecological Applications 6(1), pp 77–83.

Quin, A., & Destouni, G. (2018). Large‐scale comparison of flow‐variability dampening by lakes and wetlands in the landscape. Land Degradation & Development, 29(10), 3617–3627. doi.org/10.1002/ldr.3101

Ramsar Convention Secretariat. (2010). Wetland inventory: A Ramsar framework for wetland inventory and ecological character description. Ramsar handbooks for the wise use of wetlands, 4th edition, vol. 15. Ramsar Convention Secretariat, Gland, Switzerland.

Schot P & Winter T. (2006). Groundwater–surface water interactions in wetlands for integrated water resources management. Journal of Hydrology 320: 261–263.

Schützer, S., Elenius, M., Isberg, K., Temnerud, J. (2023). Nedströmseffekter från återvätning av dikad skog på torv. SMHI. Hydrologi Nr 130

SNIFFER. (2009). WFD95: A Functional Wetland Typology for Scotland - Project Report. ISBN: 978-1-906934-21-

Stratford, C. (2018). Hydrology of Coastal Wetlands. In: Finlayson C.M. et al. (eds) The Wetland Book. Springer, Dordrecht. doi.org/10.1007/978-90-481-9659-3_63

Thackston, E.L., Shields, F.D. (Jr) & Schroeder, P.R. (1987). Residence time distributions of shallow basins. J. Environ. Eng. 113: 1319-1332

Thomas, H. & Nisbet, TR. (2007). An assessment of the impact of floodplain woodland on flood flows Water and Environment Journal, 21, 2, 114–126.

Thorsbrink, M., Sohlenius, G., Becher, M., Bastviken, P., Nolin Nyström, L., Eveborn, D. (2019). Geologins betydelse vid våtmarksåtgärder – Sätt att stärka tillgången på grundvatten. Sveriges geologiska undersökning.  SGU – rapport 2019:15

Thorslund, J., Jarsjo, J., Jaramillo, F., Jawitz, J. W., Manzoni, S., Basu, N. B., Chalov, S. R., Cohen, M. J., Creed, I. F., Goldenberg, R., Hylin, A., Kalantari, Z., Koussis, A. D., Lyon, S. W., Mazi, K., Mard, J., Persson, K., Pietro, J., Prieto, C., . . . Destouni, G. (2017). Wetlands as large-scale nature-based solutions: Status and challenges for research, engineering and management. Ecological Engineering, 108, 489–497. doi.org/10.1016/j.ecoleng.2017.07.012

Tiner R.W. (2018). Hydrology of Coastal Wetlands. In: Finlayson C.M. et al. (eds) The Wetland Book. Springer, Dordrecht. doi.org/10.1007/978-90-481-9659-3_63

Tonderski, K., Weisner, S., Landin, J., Oscarsson, H. (2002). Våtmarksboken: skapande och nyttjande av värdefulla våtmarker. Vattenstrategiska forskningsprogrammet VASTRA (VASTRA rapport: 3). 

U.S. EPA. (2008). Methods for Evaluating Wetland Condition: Wetland Hydrology. Office of Water, U.S. Environmental Protection Agency, Washington, DC. EPA-822-R-08-024.

US EPA. (2021). Classification and Types of Wetlands | US EPA. [online] Available at: www.epa.gov/wetlands/classification-and-types-wetlands[Accessed 16 September 2021].

Warner, B. G., Rubec, C. D. A. (eds). (1997). The Canadian Wetland Classification System. Second edition. Canada Committee on Ecological (Biophysical) Land Classification. Wetlands Research Centre, University of Waterloo, Waterloo, Ontario. ISBN: 0-662-25857-6

Wells, E. D. &. Zoltai, S. (1985). The Canadian system of wetland classification and its application to circum boreal wetlands. - Aquilo Ser. Bot. 21: 45-52.

Woo M., Young K. (2012). Wetlands of the Canadian Arctic. In: Bengtsson L., Herschy R.W., Fairbridge R.W. (eds) Encyclopedia of Lakes and Reservoirs. Encyclopedia of Earth Sciences Series. Springer, Dordrecht. doi.org/10.1007/978-1-4020-4410-6_229

Åhlén, I., Hambäck, P., Thorslund, J., Frampton, A., Destouni, G., & Jarsjö, J. (2020). Wetlandscape size thresholds for ecosystem service delivery: Evidence from the Norrström drainage basin, Sweden. Science of The Total Environment, 704, 135452. doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.135452