Månadens väder och vatten i Sverige

Varje månad presenteras en översiktlig återblick på den gångna månadens väder, läget i sjöar och vattendrag samt tillståndet i havet. Översikter från januari 2004 och framåt finns på smhi.se. Längre tillbaka finns de publicerade i tidskriften Väder och Vatten.

Januari 2022 - Höga flöden i Jämtlandsfjällen

Hydrologi

Vattenflödena var i januari normala eller över de normala i nästan hela landet. I mitten av månaden föll stora mängder regn i Jämtlandsfjällen, med översvämningar som följd.

Senast uppdaterad:

Januari 2022 - Mild och i Jämtland nederbördsrik

Meteorologi

Milt väder dominerade under månaden även om en kallare period förekom under första halvan av januari. Lågtryck på Norska havet gav blåsigt väder och mer nederbörd än normalt i fjällen och mellersta Sverige. Den 12-13 föll det ovanligt stora nederbördsmängder i Jämtlandsfjällen. I slutet av …

Senast uppdaterad:

December 2021 - Istillväxt och sjunkande ytvattentemperatur

Oceanografi

De högsta och lägsta vattenstånden noterades i Öresund, månadsmedlen hamnade omkring det normala och inga nya rekord noterades. På västkusten höll sig den signifikanta våghöjden under 3 meter vilket är ovanligt i december. De högsta observerades på Östersjön med 3,8 meter. Istillväxten tog fart i …

Senast uppdaterad:

December 2021 - Is orsakade översvämning i Lainioälven vid Kangos

Hydrologi

Vattenflödet var i många vattendrag normalt eller högre än normalt för månaden i Norrland och i södra Götaland, medan det i Svealand och norra Götaland var vattenflöden under det normala för månaden. I Norrland bildades det isdämmor i flera vattendrag framförallt i Lainioälven vid Kangos.

Senast uppdaterad:

December 2021 - Kall med vit jul i nästan hela Sverige

Meteorologi

Årets sista månad, december, inleddes med att ett omfattande snöoväder drog in över södra och mellersta Götaland där det på sina håll föll 20-30 cm nysnö. I norr var det däremot kallt. Lucia blev mild i en stor del av landet och följdes sedan av än mildare luft innan kalluften åter kopplade …

Senast uppdaterad:

November 2021 - Vattenföring över det normala trots en torr månad i övrigt

Hydrologi

Större delen av landet hade vattenflöden över de normala någon gång under månaden, trots att november hade lägre nederbörd än normalt. Detta beror på att flödena var fortsatt höga sedan oktober.

Senast uppdaterad:

November 2021 - Kall avslutning och snabb istillväxt i norr

Oceanografi

Flera lågtryck passerade under månaden med sydvästliga vindar som följd. Detta påverkade vattenstånden och gav höga månadsmedel men inga extremnoteringar noterades. Våghöjder på över 3 meter observerades vid flera tillfällen och den högsta på 4,3 meter registrerades på västkusten. I slutet av …

Senast uppdaterad:

November 2021 - Nästan rekordkall avslutning

Meteorologi

November fick en nästan rekordkall avslutning men dessförinnan så karakteriserades månaden av att lågtrycken avlöste varandra med tillhörande nederbördsområden som kom in västerifrån. Däremellan förekom även flera soliga dagar. Lägsta temperaturen uppmättes på morgonen den 28 i Nikkaluokta på …

Senast uppdaterad:

Oktober 2021 - Den första isen observerades i norra Bottenviken

Oceanografi

Flera lågtryckspassager påverkade vattenstånden i oktober men inga extrema vattenstånd noterades. Signifikanta våghöjder över 3 meter observerades vid fyra tillfällen. En mild inledning av månaden med sydvästliga vindar gjorda att avkylningen av ytvattentemperaturer gick långsamt. Den 25 …

Senast uppdaterad:

Oktober 2021 - Höga flöden

Hydrologi

Större delen av landet hade vattenflöden över de normala. Stora nederbördsmängder medförde höga flöden i Värmland och i Norrbotten.

Senast uppdaterad:
Kategorier
År