Månadens väder och vatten i Sverige

Varje månad presenteras en översiktlig återblick på den gångna månadens väder, läget i sjöar och vattendrag samt tillståndet i havet. Översikter från januari 2004 och framåt finns på smhi.se. Längre tillbaka finns de publicerade i tidskriften Väder och Vatten.

April 2023 - Sjunkande vattenföring i söder och stigande i norr

Hydrologi

Snösmältningen började i delar av norra Svealand och södra och östra Norrland i mitten av månaden men avstannade då vädret blev kyligare. Storsjöns nivå har varit fortsatt låg under månaden medan de övriga stora sjöarna haft vattenstånd nära de normala.

Senast uppdaterad:

April 2023 - Flera omgångar med högtryck

Meteorologi

April bjöd länge på torrt och högtrycksbetonat väder. Påskhelgen levererade varierande kompott av molnighet. På sina håll i söder blev då det även de sista dagarna som man kunde åka skidor på natursnö. Under andra halvan av april följde en vecka med varmt och högtrycksbetonat väder där temperaturen …

Senast uppdaterad:

Mars 2023 - Bottenviken åter helt islagd

Oceanografi

Vattenståndsvariationerna var små under månaden och månadsmedlen hamnade lite över det normala. På Bottenviken registrerade Finngrundet en signifikant våghöjd på 3,9 meter vilket var ett nytt marsrekord för platsen. Under en kall period under månadens mitt blev hela Bottenviken islagd, säsongens …

Senast uppdaterad:

Mars 2023 - Stigande flöden i vattendrag i södra Sverige

Hydrologi

Riklig nederbörd över delar av Götaland och Sveland gjorde att vattenflödena i de stora vattendragen ökade under månaden. Även de mindre vattendragen hade periodvis höga flöden.

Senast uppdaterad:

Mars 2023 - Blött och kallt med snörik avslutning i söder

Meteorologi

Marsmånad 2023 utmärkte sig som en kall och blöt månad. Temperaturerna låg under ett par perioder mycket under det normala i samband med högtryck i norr. Samtidigt var lågtryckstrafiken över särskilt södra Sverige periodvis tät. Sammantaget ledde detta till en hel del snö i stora delar av landet …

Senast uppdaterad:

Februari 2023 - Bottenviken helt islagd

Oceanografi

Stormen Otto passerade under månaden vilket gav högt vattenstånd på Kattegatt och en signifikant våghöjd på över 5 meter vid västkusten.  Lågtryckpassager bröt upp och packade isen i Bottenviken men mot slutet av månaden svepte kallare luft ner och hela Bottenviken blev istäckt. …

Senast uppdaterad:

Februari 2023 - På många håll mer vatten än normalt på grund av smältperioder

Hydrologi

Mälarens och Hjälmarens höga nivåer sjönk under månaden. Snötäcket var relativt oförändrat över stora delar av Norrland och norra Svealand. I södra Svealand och Götaland var det barmark under stora delar av månaden.  Avsmältningsperioder ledde till att vattenföringen tillfälligt steg till över …

Senast uppdaterad:

Februari 2023 - Stormen Otto och avslutningsvis norrsken

Meteorologi

Februari 2023 blev varmare än normalt i hela landet. Jämfört med normalperioden 1991-2020 avvek norra Norrland som mest där temperaturen låg 3-6 grader över det normala. Nederbördsmängden låg allmänt runt det normala men med några undantag. I mitten av månaden passerade stormen Otto. I slutet av …

Senast uppdaterad:

Januari 2023 - Blygsam istillväxt

Oceanografi

Januari var en ganska lugn månad med avseende på vattenstånd. I slutet av månaden passerade ett frontsystem över Kattegatt varvid vattenståndet steg snabbt i Viken och Falkenberg. De signifikanta våghöjderna var ganska normala för en januarimånad och inga rekord noterades. Avkylningen av ytvattnet …

Senast uppdaterad:

Januari 2023 - Riklig nederbörd och milt väder ledde till översvämningar i södra Sverige

Hydrologi

Stora nederbördsmängder och snösmältning i södra Sverige ledde till snabb påfyllning av sjöar och markvattenmagasin men också höga vattenflöden och översvämningar.

Senast uppdaterad:
Kategorier
År