Månadens väder och vatten i Sverige

Varje månad presenteras en översiktlig återblick på den gångna månadens väder, läget i sjöar och vattendrag samt tillståndet i havet. Översikter från januari 2004 och framåt finns på smhi.se. Längre tillbaka finns de publicerade i tidskriften Väder och Vatten.

September 2021 - Normala vattenflöden

Hydrologi

Stora delar av landet hade normala vattenflöden under månaden. Regn medförde att flödena ökade på många håll, men flödesökningen blev ändå måttlig.

Senast uppdaterad:

September 2021 - Stor skillnad i vattenståndet längs Öresund

Oceanografi

En lågtryckspassage gjorde att det uppstod en stor vattenståndsskillnad i Öresund. I övrigt var det små vattenståndsvariationer under månaden. Månadens signifikanta våghöjder var beskedliga och inga högre vågor noterades. Ytvattentemperaturerna höll sig omkring det normala och det var en långsam …

Senast uppdaterad:

September 2021 - Periodvis varm och nederbördsrik

Meteorologi

I början av september rådde sommartemperaturer på dryga 20 grader i södra delarna av landet. Därefter mer höstlikt väder över lag. Ett antal nederbördsfronter passerade in över landet med lokalt stora regnmängder både i norr och i söder. 

Senast uppdaterad:

Augusti 2021 - Ytvattnet kyldes långsamt av

Oceanografi

Månadens högsta vattenstånd observerades redan under första dagen i Uddevalla och det lägsta mot slutet av månaden i Skanör. Signifikanta våghöjder på över 3 meter noterades både på väst- och ostkusten. Huvudskärsbojen noterade den näst högsta signifikanta våghöjden för augusti sedan mätstart. …

Senast uppdaterad:

Augusti 2021 - Skyfall gav översvämningar och höga flöden

Hydrologi

I augusti ökade flöden och markvattenhalt i nästan hela landet. Häftiga regnskurar och skyfall orsakade översvämningsproblem på flera platser i landet främst på hårdgjorda ytor under månaden. De största översvämningarna skedde i Gävle efter det omfattande regnet den 17 augusti.

Senast uppdaterad:

Augusti 2021 - Regnig månad med skyfall över Gävle

Meteorologi

Augustivädret blev en skarp kontrast till den varma och på många håll torra julimånaden. I augusti var det istället molnigt, lågtrycksbetonat och ostadigt väder som dominerade. Det var flera tillfällen med kraftigt regn och lokala översvämningar. Mest dramatiskt var det i Gävle den 17-18 …

Senast uppdaterad:

Juli 2021 - Små variationer under högtrycksbetonad julimånad

Oceanografi

Sommarvärme i havet, men särskilt i norr gav uppvällning tillfälligt kyligare vatten. Små vattenståndsvariationer fram till månadens sista dagar, då de högsta och lägsta nivåerna uppmättes. Även våghöjderna var små, endast på månadens näst sista dag nådde våghöjden i Östersjön och på Västkusten tre …

Senast uppdaterad:

Juli 2021 - Åskoväder och kraftiga regnskurar men i regel inga dramatiska flöden

Hydrologi

Under juli har de större sjöarna och vattendragen inte visat på stora avvikelser. Dock har skyfall och regnoväder bidragit till lokala översvämningar.

Senast uppdaterad:

Juli 2021 - Varma luftmassor dominerade men kyligare avslut

Meteorologi

Juli 2021 dominerades av varma luftmassor och det var först under de avslutande dygnen som det blev en mer markant temperatursänkning över södra Sverige. I norra Sverige var det även i mitten av månaden en veckolång period med svalt och blåsigt väder. Torrt väder dominerade men vissa dagar förekom …

Senast uppdaterad:

Juni 2021 - Sjösprång kring Varberg och Falkenberg

Oceanografi

Det var små rörelser i vattenstånden under juni 2021 och de högsta samt lägsta observerades i de västra farvattnen. I samband med en frontpassage med åska så observerades ett sjösprång kring Varberg och Falkenberg. Det var förhållandevis små signifikanta våghöjder i juni. …

Senast uppdaterad:
Kategorier
År