Månadens väder och vatten i Sverige

Varje månad presenteras en översiktlig återblick på den gångna månadens väder, läget i sjöar och vattendrag samt tillståndet i havet. Översikter från januari 2004 och framåt finns på smhi.se. Längre tillbaka finns de publicerade i tidskriften Väder och Vatten.

December 2022 - Ovanligt lågt vattenstånd i Bottenviken

Oceanografi

I norra Bottenviken var det ovanligt lågt vattenstånd och de nordligaste stationerna fick nya minimirekord för december. På Bottenhavet var det ovanligt höga signifikanta våghöjder och vid Finngrundet noterades en tangering av decemberrekordet. På många platser var december den kallaste på 10 år …

Senast uppdaterad:

December 2022 - Ett skifte mot högre flöden i söder och lägre i norr

Hydrologi

December startade kyligt i Sverige med låga flöden i söder och höga flöden i norr. Vid Lucia var nästan hela landet täckt av snö, men blidvädret i julveckan tärde på snön i södra Sverige och fick flödena att öka. Vid slutet av månaden var flödena över de normala i södra Sverige och under de normala …

Senast uppdaterad:

December 2022 - Kall julmånad

Meteorologi

Årets sista månad blev kall i hela landet. I norra Svealand och delar av södra Norrland får man på flera håll gå tillbaka till 2010 för att finna en kallare decembermånad. Lucia blev bitande kall i nästan hela landet. Undantaget var Gotland där man drabbades av ett snöoväder. Precis innan julhelgen …

Senast uppdaterad:

November 2022 - Vattenflöden över det normala i norr och under det normala i söder

Hydrologi

Flödesläget bjöd på ytterligheter åt olika håll i landet under månaden då det i norr var mycket över det normala medan det i söder var mycket under det normala. En stor del av landet blev inbäddat i ett snötäcke, vid slutet av månaden var det främst snö kvar i Norrland.

Senast uppdaterad:

November 2022 - Isläggning på de norra farvattnen

Oceanografi

Det var små variationer i vattenstånden under månaden och det högsta samt lägsta inträffade på västkusten. De högsta signifikanta våghöjderna observerades under månadens första halva vid Väderöarna där den steg till 4,6 meter. Första halvan av månaden var mild och avkylningen av …

Senast uppdaterad:

November 2022 - Tvära kast från sommar till vinter

Meteorologi

November bjöd på tvära kast mellan årstider. Inledningen var varm och i mitten av månaden slogs en del temperaturrekord. Den meteorologiska hösten kom ovanligt sent till delar av Götaland och lokalt längs Svealandskusten, på en del håll var den rekordsen. Efter mitten av månaden blev det ett snabbt …

Senast uppdaterad:

Oktober 2022 - Nya maximirekord för ytvattentemperatur

Oceanografi

Månadsmedlen för vattenstånden var något över vad som är normalt för en oktobermånad. Sjösprång observerades på Kattegatt i samband med en frontpassage. Signifikanta våghöjder över 3 meter noterades både på de västra och östra farvattnen, den högsta på 4,2 meter registrerades vid Väderöarna. Flera …

Senast uppdaterad:

Oktober 2022 - Lokalt rekordmilt i söder

Meteorologi

Oktober 2022 var överlag varmare eller mycket varmare än normalt. I norr lät vintern dröja på sig ovanligt länge, medan det i slutet av månaden fortfarande var meteorologisk sommar i söder. Rekordvärme för årstiden kunde upplevas i Kristianstad där 19,5° uppmättes så sent som den 28 oktober. Den 16 …

Senast uppdaterad:

September 2022 - Lågt vattenstånd

Oceanografi

Det var låga vattenstånd på de östra farvattnen under månadens första halva och månadsmedlen var ovanligt låga. Ett sjösprång observerades vid Onsala. Signifikanta våghöjder över 3 meter noterades både på de västra och östra farvattnen. Två stationer noterade septemberrekord för ytvattentemperatur, …

Senast uppdaterad:
Kategorier
År