Mars 2023 - Bottenviken åter helt islagd

Vattenståndsvariationerna var små under månaden och månadsmedlen hamnade lite över det normala. På Bottenviken registrerade Finngrundet en signifikant våghöjd på 3,9 meter vilket var ett nytt marsrekord för platsen. Under en kall period under månadens mitt blev hela Bottenviken islagd, säsongens maximala isutbredning inträffade den 12 mars. Ytvattentemperaturen får räknas som det normala eller möjligen något över i Västerhavet.

Ytvattentemperatur och is

Månaden inleddes med, efter nordostlig vind, mesta delen av isen på östra sidan av Bottenviken och Norra Kvarken. Under en kall period som började i månadens andra vecka frös den västra delen till med nyis och ovannämnda område blev då helt istäckt. Även en del nyis bildades utanför kusterna i Norra Bottenhavet och efterhand även längs kusterna ner till norra Östersjön samt över Mälaren. Detta, tillsammans med nyis utmed finska kusten samt mycket drivis i Finska viken resulterade i säsongens största isutbredning med 81 000 kvm, 12 mars.

Kylan höll i sig, vinden öppnade tidvis upp råkar i Bottenviken men dessa blev snabbt nyislagda och tjockleken ökade. Tjockleken ökar inte bara för att det är kallt utan också för att drivis packas ihop och lägger sig på varandra.

Efter att en lite varmare period tog fart i söder, från mitten av månaden, och med hjälp av en del vind började isarna där att brytas ned och tunnas ut. Kylan i norr höll fortsatt i sig och drivisen i Bottenvikens norra del blev 30-50 cm tjock. Trots att det i slutet var riktigt kalla nätter, både i norr och i söder, så var det i söder ändå plusgraderna och solen dagtid som hade störst påverkan på isen. Den 27 placerades första skylten med rutten is ut för Mälaren. Kylan i norr höll sig månaden ut men det räckte inte till för att bilda några större områden av nyis. Månaden avslutades med hela Bottenviken täckt av tät av drivis och ett i princip oförändrat isläge. Isen i Norra Kvarken hade mer utrymme för rörelse och drev periodvis ut i norra Bottenhavet och under nätterna bildades där nyis.

Ytvattentemperaturen får räknas som nära den normala, möjligen något varmare än normalt i Västerhavet. Temperaturen sjönk med någon grad i mellersta och norra Östersjön. I Bottenhavet var avkylningen störst under den andra veckan då framförallt västra sidan sjönk med en halv till en grad. Den östra sidan var åt det kallare hållet redan från början.

Tabell över ytvattentemperatur i mars 2023
Ytvattentemperatur i mars 2023. Förstora Bild
Karta som visar Is och ytvattentemperatur i havet 31 mars 2023.
Is och ytvattentemperatur i havet 31 mars 2023. Förstora Bild
Karta som visar Is och ytvattentemperatur i havet 15 mars 2023.
Is och ytvattentemperatur i havet 15 mars 2023. Förstora Bild

Vattenstånd

Mars inleddes med vattenstånd under det normala längs västkusten, i söder var det omkring det normala och på de östra farvattnen var det något över det normala. Månadsmedlen hamnade något över det som är normalt för mars. Det var relativt små vattenståndsförändringar och inga nya rekord observerades.

Den 4 befann sig ett lågtryck öster om Sverige. På Bottenviken och Bottenhavet var det en nordlig vind som pressade vattnet söderut. I Kalix sjönk vattenståndet till -40 cm och i Spikarna till -34 cm.

Den 7 passerade ett lågtryck södra Sverige och i samband med detta steg vattenståndet snabbt längs västkusten. I Kungsvik steg det från -34 cm till +34 cm och i Göteborg från -23 cm till +34 cm. När lågtrycket passerade Östersjön var det en period med sydvästlig vind och vattnet pressades i motsatt riktning. Månadens lägsta vattenstånd observerades då i Skanör med -71 cm.

Nästa tillfälle med större vattenståndsförändringar var den 13-14 då ett lågtryck passerade mellersta Sverige. Längs västkusten var det en sydvästlig vind som pressade vattnet in mot kusten. Månadens högsta vattenstånd observerades då i Uddevalla där det steg till +68 cm. I Kungsvik steg det till +59 cm och i Göteborg till +60 cm.

Den 17 rörde sig ett lågtryck upp längs Norges kust och längs den svenska västkusten var det en sydlig vind som pressade vattnet i motsatt riktning. I Viken sjönk vattenståndet till -69 cm.

Under andra halvan av månaden passerade flera lågtryck men det påverkade inte vattenståndet nämnvärt. Mot slutet av månaden närmade sig vattenståndet det normala på samtliga platser.

Vattenstånd
Vattenstånd relaterat till årets medelvattenstånd. Historiska observationer har lägre mätfrekvens och sämre noggrannhet än dagens observationer Förstora Bild

*Vattenståndet i denna text anges relativt årets medelvattenstånd, ett teoretiskt beräknat medelvärde för den aktuella platsen. Vattenståndet i SMHIs observationer, prognoser och varningar anges i övrigt relativt Rikets Höjdsystem (RH 2000).

Vattenstånd vid 7 mätstationer i mars 2023 (416 kB, pdf)

Höga vågor

I mars observerades signifikanta våghöjder över 3 meter i alla bassänger. Månadsmedlen var omkring det som är normalt för en marsmånad.

Den 4 befann sig ett lågtryck öster om Sverige och på Bottenhavet var det en nordvästlig vind på 23 m/s. Den signifikanta våghöjden vid Finngrundet steg till 3,9 meter. Detta var den högsta signifikanta våghöjden för mars månad på platsen sedan mätningarna startade 2006. På Östersjön var det en nordvästlig vind på 19 m/s och vid Knollsgrund steg den signifikanta våghöjden steg till 3,7 meter.

Den 13-14 passerade ett lågtryck mellersta Sverige och längs västkusten var det en sydvästlig vind på 14 m/s. Vid Brofjorden steg den signifikanta våghöjden till 3,6 meter och vid Väderöarna till 3,4 meter. På Östersjön var det en sydvästlig vind på 15 m/s och vid Huvudskär steg den signifikanta våghöjden till 3,8 meter. På Bottenhavet var det en sydvästlig vind på 11 m/s och den signifikanta våghöjden vid Finngrundet steg till 3,0 meter.

Månadens högsta signifikanta våghöjd observerades den 17 då ett lågtryck rörde sig upp längs Norges kust. Längs västkusten var det en sydlig vind på 22 m/s och den signifikanta våghöjden vid Väderöarna steg till 4,4 meter.

Den 27 rörde sig ett lågtryck längs Finska viken och på Bottenviken var det en nordlig vind på 21 m/s och den signifikanta våghöjden vid Finngrundet steg till 3,7 meter.

Våghöjd
Signifikant våghöjd i meter Förstora Bild

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer. 

Signifikant våghöjd vid Väderöarna mars 2023.
Signifikant våghöjd vid Väderöarna mars 2023. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Knolls grund mars 2023.
Signifikant våghöjd vid Knolls grund mars 2023. Förstora Bild