Tillståndet i Sveriges hav

Varje månad summeras det oceanografiska läget i Sveriges hav.

Juli 2022 - Små variationer under högtrycksbetonad julimånad

Sommarvärme i havet, men uppvällning gav tillfälligt kyligare vatten både i norr och i söder. Små vattenståndsvariationer under hela månaden, de lägsta noterade vattenstånden var särdeles blygsamma. Även våghöjderna var små, under tre meter vid samtliga mätstationer.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Juni 2022 - Varm avslutning höjde ytvattentemperaturerna

Det var små variationer i vattenståndet under månaden. De högsta och lägsta vattenstånden inträffade vid västkusten. Den högsta signifikanta våghöjden 3,1 meter observerades vid Brofjorden på västkusten och månadsmedlen hamnade omkring det normala på samtliga platser. Kvarvarande isrester i …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Maj 2022 - Kvarvarande is samlades mot finska sidan

Det var små variationer i vattenståndet under månaden och inga nya rekord noterades. På västkusten steg den signifikanta våghöjden vid Brofjorden till 4,3 meter och i de östra farvattnen steg den till 2,1 meter.  Flera djupa lågtryck passerade i början av månaden och pressade den kvarvarande …

Publicerad: Senast uppdaterad:

April 2022 - Ovanligt låga vattenstånd i söder

I början av april passerade ett djupt lågtryck vilket gav för årstiden rekordlågt vattenstånd på de södra farvattnen och ovanligt höga signifikanta våghöjder på Östersjön. Lågtryckspassager i början av månaden började bryta upp isen i Bottenviken. Under andra halvan av månaden började solen och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Mars 2022 - Sjunkande vattenstånd

Mars inleddes med vattenstånd över det normala för att sedan sjunka under månaden. Det högsta och lägsta observerades i Kalix. Månadsmedlen för de signifikanta våghöjderna var under det normala för en marsmånad. Finngrundet noterade sin näst högsta signifikanta våghöjd för en marsmånad. Vindar från …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Februari 2022 - Högt vattenstånd och stora vågor

Månadsmedlen för vattenståndet var ovanligt höga för att vara i februari. Det lägsta vattenståndet observerades i Skanör och det högsta i Kalix. Signifikanta våghöjder över 4 meter noterades i samtliga farvatten och den högsta på 4,8 meter vid Väderöarna. Kalla perioder varvade med …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Januari 2022 - Högt vattenstånd och stora vågor

Stora svängningar i vattenstånden noterades på flera platser under januari. De högsta och lägsta vattenstånden observerades i samband med stormen Malik i slutet av månaden. Signifikanta våghöjder över 4 meter observerades på samtliga mätplatser. Under månadens första 10 dygn var det kallt i …

Publicerad: Senast uppdaterad:

December 2021 - Istillväxt och sjunkande ytvattentemperatur

De högsta och lägsta vattenstånden noterades i Öresund, månadsmedlen hamnade omkring det normala och inga nya rekord noterades. På västkusten höll sig den signifikanta våghöjden under 3 meter vilket är ovanligt i december. De högsta observerades på Östersjön med 3,8 meter. Istillväxten tog fart i …

Publicerad: Senast uppdaterad:

November 2021 - Kall avslutning och snabb istillväxt i norr

Flera lågtryck passerade under månaden med sydvästliga vindar som följd. Detta påverkade vattenstånden och gav höga månadsmedel men inga extremnoteringar noterades. Våghöjder på över 3 meter observerades vid flera tillfällen och den högsta på 4,3 meter registrerades på västkusten. I slutet av …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Oktober 2021 - Den första isen observerades i norra Bottenviken

Flera lågtryckspassager påverkade vattenstånden i oktober men inga extrema vattenstånd noterades. Signifikanta våghöjder över 3 meter observerades vid fyra tillfällen. En mild inledning av månaden med sydvästliga vindar gjorda att avkylningen av ytvattentemperaturer gick långsamt. Den 25 …

Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad