September 2022 - Lågt vattenstånd

Det var låga vattenstånd på de östra farvattnen under månadens första halva och månadsmedlen var ovanligt låga. Ett sjösprång observerades vid Onsala. Signifikanta våghöjder över 3 meter noterades både på de västra och östra farvattnen. Två stationer noterade septemberrekord för ytvattentemperatur, i övrigt så sjönk dessa stillsamt under månaden.

Ytvattentemperatur

September blev kyligare än normalt i princip i hela landet. Det var inte heller särskilt blåsigt, inga riktiga höststormar men en del blåst i samband med lågtryck som passerade. Detta i samband med minskande solljus och dagslängd gav en rätt så likformig avkylning av ytvattnet i haven runt Sverige. Under hela månaden sjönk ytvattentemperaturen rätt så lugnt och stilla med ungefär en grad per vecka i samtliga havsområden.

Med ett undantag så förekom ingen uppvällning med kyligare djupvatten utmed kusterna, det som under juli och augusti givit oväntat kallt vatten vid havsstränderna på flera håll i Sverige. En vecka in i september orsakade ett lågtryck på Nordsjön friska ost till sydostvindar på den södra delen av Östersjön, den 8 var det sydost 16 m/s vid Hanö. Längs Polens och östra Tysklands kust blev det uppvällning, temperaturen i ytvattnet närmast kusten sjönk till 13 grader medan vattnet ute till havs fortfarande höll 17–18 grader.

Vid slutet av månaden var ytvattentemperaturen runt 14 grader i de västra och södra havsområdena, och successivt svalare norrut till 10 grader i centrala Bottenviken. Lugnt och soligt väder i samband med högtrycket som låg över Sverige i månadens inledning gav Väderöarna ett maxrekord för ytvattentemperatur med 19,4 grader den 4. Landsort satte maxrekord dagen efter, den 5 september med 18,6 grader.

Ytvattentemperatur i september 2022
Ytvattentemperatur i september 2022 Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 15 september 2022.
Karta över ytvattentemperatur i havet 15 september 2022. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 30 september 2022.
Karta över ytvattentemperatur i havet 30 september 2022. Förstora Bild

Vattenstånd

September inleddes med vattenstånd under det normala på många platser. Längs de östra farvattnen blev det ovanligt lågt vattenstånd under månaden för att vara i september. Månadsmedlen var under vad som är normalt för september på samtliga platser där och i Bottenviken var de mycket under det normala.

Under månadens första två veckor svängde vattenståndet omkring -15 cm längs västkusten. Under denna period var vädret mestadels högtrycksbetonat med ostliga vindar. Detta fick till följd att vattnet sakta sjönk i de östra farvattnen och vattenstånden blev ovanligt låga för att vara i september.

Den 10 september noterade Stockholm -39 cm. Detta var det lägsta septembervärdet på platsen sedan år 2000.

I Oskarshamn sjönk det till -43 cm den 13 och det var det femte lägsta septembervärdet sedan mätningarna startade 1960.

Den 13 passerade ett lågtryck med tillhörande fronter mellersta Sverige. I samband med detta observerades ett mindre sjösprång vid Onsala.

Diagram över vattenstånd och lufttryck för Onsala
Vattenstånd och lufttryck för Onsala Förstora Bild
Analysbild för 13 september 2022
Analys av väderläget den 13 september 2022 Illustration SMHI Förstora Bild

När lågtrycket passerat vidare österut blev det en sydvästlig vind över Östersjön och vattnet pressades åt nordost. Månadens lägsta vattenstånd observerades då i Skanör med -63 cm.

Sedan kom en period med väst till sydvästliga vindar och vattenståndet i de östra farvattnen började att stiga.

Diagram över vattenståndsskillnad, strömhastighet och salthalt
Vattenståndsskillnad i Öresund som ger inflöde till Östersjön vilket syns i strömhastighet och salthalt Förstora Bild

Den 16 september var det en nordlig vind på Skagerrak och Kattegatt som pressade vattnet söderut. Månaden högsta vattenstånd observerades i Viken med +58 cm.

Mot slutet av månaden var det mindre variationer i vattenståndet och det närmade sig det normala på de flesta platser.

Tittar man på månadsmedel för september så hade Kalix -22,0 cm vilket var det lägsta sedan 1996. Ratan hade -19,1 cm vilket också var det lägsta sedan 1996.

Tabell med vattenstånd
Vattenstånd relaterat till årets medelvattenstånd. Historiska observationer har lägre mätfrekvens och sämre noggrannhet än dagens observationer. Förstora Bild

*Vattenståndet i denna text anges relativt årets medelvattenstånd, ett teoretiskt beräknat medelvärde för den aktuella platsen. Vattenståndet i SMHIs observationer, prognoser och varningar anges i övrigt relativt Rikets Höjdsystem (RH 2000).

Vattenstånd vid 7 mätstationer i september 2022 (388 kB, pdf)

Höga vågor

I september observerades signifikanta våghöjder på eller över tre meter både på de västra och östra farvattnen. Tittar man på månadsmedlen så var de omkring det normala för en septembermånad.

På västkusten var det beskedliga våghöjder under månadens första två veckor. Det var bara vid något enstaka tillfälle som de steg över en meter.

Den 13 rörde sig ett lågtryck in över mellersta Sverige och i samband med detta noterades månadens högsta signifikanta våghöjder. Längs västkusten var det en sydlig vind på 17 m/s som senare vred mot väst. Vid Brofjorden steg den signifikanta våghöjden till 3,4 meter och vid Väderöarna till 2,8 meter.

På Östersjön var det en sydlig vind på 14 m/s och den signifikanta våghöjden vid Huvudskärsbojen steg till 3,0 meter och vid Knolls grund till 2,5 meter.

På Bottenhavet blåste det ost 10 m/s och vid Finngrundet steg signifikanta våghöjden till 2,6 meter.

Nästa tillfälle med högre vågor var den 26 då ett lågtryck befann sig på Norska havet. Längs västkusten var det en ostlig vind på 15 m/s och den signifikanta våghöjden vid Väderöarna steg till 2,5 meter och vid Brofjorden till 1,9 meter.

Tabell med våghöjd
Signifikant våghöjd i meter. Förstora Bild

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Väderöarna september 2022.
Signifikant våghöjd vid Väderöarna september 2022. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Knolls grund september 2022.
Signifikant våghöjd vid Knolls grund september 2022. Förstora Bild