Juli 2022 - Små variationer under högtrycksbetonad julimånad

Sommarvärme i havet, men uppvällning gav tillfälligt kyligare vatten både i norr och i söder. Små vattenståndsvariationer under hela månaden, de lägsta noterade vattenstånden var särdeles blygsamma. Även våghöjderna var små, under tre meter vid samtliga mätstationer.

Ytvattentemperatur

Under natten till den 2 juli rörde sig ett lågtrycksområde med kraftigt och intensivt regn mot nordost över Sverige. Sydvästvinden ledde till ett kraftigt temperaturfall vid södra Bottenhavskusten, där Forsmark från morgonen till kvällen den 2 noterade en sänkning från dryga 18 grader till dryga 8 grader. Längre norrut blev fallet inte lika dramatiskt men väl så stort, temperaturen vid Ratan i Norra Kvarken och Furuögrund i Bottenviken sjönk med 10–12 grader under första veckan i juli.

Sådana händelser, när det uppvärmda ytvattnet blåser ut till havs och ersätts av kyligare djupvatten, kallas uppvällning. De är begränsade till området närmast kusten, vilket syns i temperaturen vid Finngrundet centralt till havs i södra Bottenhavet. Där låg ytvattentemperaturen mellan 17,5 och 19 grader fram till den 12.

Det skulle bli fler episoder med uppvällning under månaden, men då främst i söder. Under andra veckan i juli var det en frisk västlig till nordvästlig vind över de södra delarna av Östersjön. Vid Kungsholmsfort sjönk ytvattentemperaturen den 13–14 från 18,5 till 13,5 grader och höll sig sedan under 15 grader fram till den 20.

Den 18 gav en högtrycksrygg stabilare väder i söder. I samband med solsken och svaga vindar noterades en kortvarig topp i ytvattentemperaturen vid Knolls grund, då ytvattentemperaturen den 19 steg från 19 grader på morgonen till 21,5 på eftermiddagen för att under natten mot den 20 återgå till 19 grader. På västkusten hade Väderöarna ett samtidigt och liknande förlopp, här steg temperaturen från knappt 17 grader till 19 grader.

Ett ytterligare tillfälle med uppvällning inträffade kring en kallfront som den 25 med sydvästliga vindar rörde sig österut över södra Sverige. Vid Kungsholmsfort var ytvattentemperaturen drygt 17 grader på eftermiddagen, men vid midnatt mot den 26 hade temperaturen fallit till 13 grader.

Ett nytt rekordvärde för ytvattentemperatur noterades under månaden, den 3 hade Forsmark med 8,0 grader en tiondel kyligare än det tidigare minimirekordet från 2010 på 8,1 grader. Månadsmedeltemperaturen i ytvattnet var i samtliga havsområden inom en grad från medelvärdena för jämförelseperioden 2006-2020.

Tabell över ytvattentemperatur i juli 2022
Ytvattentemperatur i juli 2022. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 15 juli 2022.
Karta över ytvattentemperatur i havet 15 juli 2022. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 31 juli 2022.
Karta över ytvattentemperatur i havet 31 juli 2022. Förstora Bild

Vattenstånd

Juli inleddes med vattenstånd* kring det normala i Östersjön och i Bottniska viken, men något över längs västkusten. Månadsmedelvärdena var något över det normala i samtliga havsområden, högst i Bottenviken där medelvärdet var närmare två decimeter över normalt. Överhuvudtaget var det inga större fluktuationer i vattenståndet förutom den 14 och den 26–27. Inga nya rekord noterades, och vattenståndsvariationerna var blygsamma även för en julimånad.

Under månadens första vecka låg ett lågtryck över Norska havet vilket gav frisk sydvästvind över de norra farvattnen. Den 3 och den 5 steg vattenståndet i Kalix till 30 respektive 34 cm, i Forsmark sjönk det däremot den 2 till -5 cm. På västkusten hände det inte så mycket med vattenståndet förrän den andra veckan i juli. På morgonen den 11, två dagar innan fullmåne och i nästan stiltje, sjönk vattenståndet i Kungsvik vid ebb till -29 cm. Det kom att bli månadens lägsta observerade vattenstånd.

De följande dagarna kom ett omfattande område med både regn och åska in västerifrån över fjällkedjan, lågtrycket stannade upp över norra Bottenhavet. I samband med detta tryckte nordvästvindar över Skagerrak in vatten från Nordsjön, den 14 noterade Halmstad +59 och Viken +55 cm.

Lördagen den 16 juli började en högtrycksrygg växa in med stark värme som kulminerade den 21. Den 25–27 drog en kallfront österut över landet med västlig vind över södra Sverige och sydlig vind över de norra havsområdena. Månadens högsta vattenstånd registrerades den 26 i Uddevalla med +62 cm. Samma dag hade Halmstad +60 och Göteborg +55 cm. Vattenståndet steg även i Bottenviken, Kalix noterade +45 cm den 27 vilket kom att bli den högsta observationen från ostkusten.

De högsta och lägsta observationerna i Östersjön under månaden var än mer blygsamma. Lägst var Simrishamn där vattenståndet den 5 sjönk till -13 cm. Den högsta noteringen var från den 16 då Kungsholmsfort nådde upp till +31 cm. Skanör i sydligaste Öresund bör också nämnas i detta sammanhang. Med -19 cm både den 5 och den 26 samt +33 den 29 står sig stationen väl mot de övriga julinoteringarna.

Tabell med vattenstånd
Vattenstånd relaterat till årets medelvattenstånd. Historiska observationer har lägre mätfrekvens och sämre noggrannhet än dagens observationer. Förstora Bild

*Vattenståndet i denna text anges relativt årets medelvattenstånd, ett teoretiskt beräknat medelvärde för den aktuella platsen. Vattenståndet i SMHIs observationer, prognoser och varningar anges i övrigt relativt Rikets Höjdsystem (RH 2000).

Vattenstånd vid 7 mätstationer i juli 2022 (379 kB, pdf)

Höga vågor

I juli överskred den signifikanta våghöjden* inte 3 meter någon gång vid någon mätpunkt under hela månaden. Tittar man på månadsmedel så var de rätt blygsamma för att vara en julimånad.

Ett lågtryck på Norska havet gav västvindar på de flesta farvatten under månadens första vecka. Den 5 blåste det sydväst 11 m/s vid Väderöarna, våghöjden vid Brofjorden steg till 2,6 meter och vid Väderöarna 2,3 meter. Samma dag hade Svenska Högarna också sydväst 11 m/s, vid Huvudskär ost noterades våghöjden 1,8 meter. Natten mot den 9 rörde sig lågtrycket på Norska havet österut över mellersta Sverige. Väderöarna hade västlig vind på 13 m/s och våghöjden vid Brofjorden nådde åter 2,6 meter.

Från den 13 rörde sig ett omfattande lågtrycksområde österut mot Bottenhavet. Den 14–15 blåste det nordost 14 m/s vid Örskär och Finngrundet i södra Bottenhavet noterade tidig morgon den 15 våghöjden 2,4 meter. På Östersjön hade Svenska Högarna 11 m/s den 15, våghöjden vid Knolls grund nådde 1,7 meter den 14 och vid Huvudskär ost var vågorna 1,8 m den 15. På västkusten hade Väderöarna den 14 väst 13 m/s och våghöjden 2,7 meter, den 15 noterade även vågbojen vid Brofjorden samma våghöjd, 2,7 meter.

Kallfronten som följde på perioden med stark värme under tredje veckan i juli gav månadens högsta vågnotering, då Brofjorden den 26 uppmätte 2,9 meter. Vid Väderöarna nådde våghöjden 2,4 meter, vinden var sydvästlig om 11 m/s. På Bottenhavet hade Örskär nordväst 12 m/s den 28, vid Finngrundet steg våghöjden till 1,9 meter. I Östersjön var vinden svagare, vid Svenska Högarna sydväst 8 m/s den 27, vid Huvudskär ost därmed inte högre än 1,8 meter i signifikant våghöjd.

Tabell med våghöjd
Signifikant våghöjd i meter. Förstora Bild

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Väderöarna juli 2022
Signifikant våghöjd vid Väderöarna juli 2022. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Knolls grund juli 2022
Signifikant våghöjd vid Knolls grund juli 2022. Förstora Bild