Juni 2022 - Varm avslutning höjde ytvattentemperaturerna

Det var små variationer i vattenståndet under månaden. De högsta och lägsta vattenstånden inträffade vid västkusten. Den högsta signifikanta våghöjden 3,1 meter observerades vid Brofjorden på västkusten och månadsmedlen hamnade omkring det normala på samtliga platser. Kvarvarande isrester i Bottenviken försvann snabbt i början av månaden. En varm avslutning av månaden gjorde att ytvattentemperaturerna steg över 20 grader på flera platser.

Ytvattentemperatur

När juni började, var det fortfarande smältande isrester kvar utanför den finska kusten i mellersta Bottenviken. Isen försvann dock snabbt under inverkan av vind, sol och stigande ytvattentemperatur och issäsongen avslutades med en sista isfri iskarta den 3 juni.

Isläget i Bottenviken den 1 juni 2022
Isläget i Bottenviken den 1 juni 2022. Illustration SMHI Förstora Bild

Vid det här laget hade ytvattentemperaturen redan ökat till allmänt över 10 grader i de södra havsbassängerna, medan Bottenhavet hade cirka 8 grader centralt och Bottenviken 2 till 7 grader.

Uppvärmningen av ytvattnet fortsatte sedan i normal takt de tre första veckorna av juni. Vädret varierade en del och det var tidvis ostadigt och svalt, men även en del varmare dagar. Vid kusterna blev det efterhand alltmer badvänliga temperaturer med 15 till 20 grader.

Som så ofta kan dock blåsigare väder snabbt skapa uppvällningsfenomen utmed kusterna, som rejält sänker temperaturen. Till exempel sjönk ytvattentemperaturen vid Arkö från 22 grader till 14 grader i samband med en passage av en åskfront sent den 28 juni.

Den 23 fick vi så in betydligt varmare luft över landet, och det fortsatte sedan under midsommarhelgen och den efterföljande veckan i samtliga havsområden. Ytvattnet värmdes snabbt upp och de sista dagarna i juni hade vi ganska allmänt över 20 grader i ytvattentemperatur i Egentliga Östersjön. I Västerhavet och i Bottenhavet var det 17 till 20 grader, i Bottenviken 15 till 19 grader.

Inga nya rekord i maximi- eller minimitemperaturer noterades under månaden.

Den varma avslutningen bidrog dock till att de flesta stationerna i Östersjön och Bottniska viken hade en månadsmedeltemperatur på 1 till 2 grader över den normala. I Västerhavet blev månadsmedeltemperaturen nära den normala.

Tabell över ytvattentemperatur i juni 2022
Ytvattentemperatur i juni 2022. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 30 juni 2022.
Karta över ytvattentemperatur i havet 30 juni 2022. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 15 juni 2022.
Karta över ytvattentemperatur i havet 15 juni 2022. Förstora Bild

Vattenstånd

Juni inleddes med vattenstånd omkring det normala eller något över på samtliga platser. Månadsmedlen var högre än vad som är normalt för juni.

Under månadens första vecka sjönk vattenståndet längs västkusten och månadens lägsta vattenstånd observerades i Kungsvik på nationaldagen den 6 juni med -29 cm.

Sedan följde en period utan några större förändringar i vattenstånden och de höll sig något över det normala på de flesta platser.

Den 17-18 närmade sig lågtryck med sydvästliga vindar som pressade vattnet in mot västkusten och månadens högsta vattenstånd observerades i Uddevalla med +60 cm.

Efter detta hände det inte så mycket med vattenstånden under månadens andra hälft och de närmade sig det normala mot slutet av månaden.

Den 30 juni passerade en kallfront med åska över Gotland. I samband med detta rapporterades det in att ett sjösprång inträffat vid Burgsvik på sydvästra Gotland. På några minuter hade vattenståndet stigit med cirka en halv meter. Detta var dock inget som syntes på våra mätplatser som är placerade vid andra ställen på Gotland. Men man ser att en kallfront med åska har passerat över platsen vid den aktuella tidpunkten.

Analys av väderläget klockan 20 den 30 juni 2022
Analys av väderläget klockan 20 den 30 juni 2022. Illustration SMHI Förstora Bild
Analys av väderläget klockan 08 den 30 juni 2022
Analys av väderläget klockan 08 den 30 juni 2022. Illustration SMHI Förstora Bild

 Läs mer om sjösprång

Tabell med vattenstånd
Vattenstånd relaterat till årets medelvattenstånd. Historiska observationer har lägre mätfrekvens och sämre noggrannhet än dagens observationer. Förstora Bild

*Vattenståndet i denna text anges relativt årets medelvattenstånd, ett teoretiskt beräknat medelvärde för den aktuella platsen. Vattenståndet i SMHIs observationer, prognoser och varningar anges i övrigt relativt Rikets Höjdsystem (RH 2000).

Vattenstånd vid 7 mätstationer i juni 2022 (377 kB, pdf)

Höga vågor

De signifikanta våghöjderna i juni var små och månadsmedlen hamnade kring vad som är normalt för juni. Den högsta signifikanta våghöjden 3,1 meter observerades på västkusten vid Brofjorden.

Månadens första tillfälle med högre vågor var den 12 juni då ett lågtryck på Norska havet gav en sydvästlig vind på 15 m/s längs västkusten. Den signifikanta våghöjden vid Brofjorden steg till 2,7 meter och vid Väderöarna till 2,9 meter.

Den 18 rörde sig ett lågtryckssystem in över mellersta Sverige och på västkusten var det en sydvästlig vind på 16 m/s. Månadens högsta signifikanta våghöjd observerades då vid Brofjorden med 3,1 meter och vid Väderöarna steg den till 2,8 meter.

På Östersjön var det en sydlig vind på 10 m/s och den signifikanta våghöjden vid Huvudskärsbojen steg till 1,8 meter och vid Knolls grund till 1,6 meter.

När lågtrycket passerat den 19 juni var det en nordlig vind på 10 m/s över Bottenhavet och den signifikanta våghöjden vid Finngrundet steg till 1,7 meter.

Den 21 och 23 var det sydvästliga vindar längs västkusten och den signifikanta våghöjden vid Brofjorden steg till 2,5 och 2,4 meter. Vid Väderöarna steg den till 2,3 respektive 2,1 meter.


Sedan var det lite lugnare under resten av månaden och den signifikanta våghöjden steg aldrig över två meter på någon plats.

Tabell med våghöjd
Signifikant våghöjd i meter. Förstora Bild

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Knolls grund juni 2022
Signifikant våghöjd vid Knolls grund juni 2022. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Väderöarna juni 2022
Signifikant våghöjd vid Väderöarna juni 2022. Förstora Bild