Juni 2022 - Låga flöden i söder, höga och normala flöden i norr

Snösmältning och regn orsakade höga flöden i norr, varmt väder och litet nederbörd ledde till låga flöden i söder.

Vattenföring

Månaden var varmare än normalt i hela landet. Varmt väder i kombination med en nederbörd under det normala ledde till låga flöden i stora delar av södra och mellersta Sverige. I Götaland, Svealand och Norrlands kustområde var flödena överlag under de normala. Ett regnoväder drog dock in över västra Götaland den 26 juni och bidrog till lokalt höga flöden.

I norra Sverige var situationen annorlunda. Kombinationen av snösmältning och regn i slutet av maj och början av juni gjorde att vattenflödena blev över eller mycket över de normala i många vattendrag. I de övre delarna av Vindelälven uppmättes flöden med en återkomsttid på över 10 år.

Översvämning i de övre delarna av Vindelälven den 2 juni 2022.
Översvämning i de övre delarna av Vindelälven den 2 juni 2022. Foto: Emil Söderström Förstora Bild

Vattenflödena började därefter avta för att nå normala nivåer runt mitten av månaden.

Vattenföring vid 20 mätstationer juni 2022 (527 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Vattennivån i Storsjön steg från normala nivåer i början av månaden till relativ höga nivåer i mitten och andra halvan av juni. För de andra stora sjöarna var vattennivån kring det normala. I Mälaren, Hjälmaren och Siljan var det medelnivå medan i Vänern och Vättern var nivån något under medel för månaden.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar juni 2022 (5 kB, pdf)

Markvatten

I mitten på månaden var markvattenhalten kring det normala i Norrland och Svealand.  Undantagen var delar av Norrlandskusten och delar av södra Norrlandsfjällen som hade markvattenhalt under det normala samt delar av Lapplandsfjällen som hade markvattenhalt över det normala.

Östra Götaland samt Öland och Gotland hade markvattenhalten under det normala i mitten av månaden medan markvattenhalten var normal i resten av Götaland.

Snö 

Snösäsongen tog slut förutom delar av Lapplandsfjällen. Katterjåkk, i nordligaste Lapplandsfjällen, var den enda SMHI station med mätbart snödjup under månaden.

Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 juni 2022
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 juni 2022. Förstora Bild
Karta som visar beräknad markvattenhalt 15 juni 2022
Kartan visar beräknad markvattenhalt 15 juni 2022 jämfört med medelvärdet för samma dag sedan 1981. Förstora Bild

Grundvattennivå

Under juni fortsatte nivåerna i de små grundvattenmagasinen att sjunka i praktiskt taget hela landet. Även i de stora magasinen sjönk nivåerna, dock i långsammare takt.

Små grundvattenmagasin

I de små magasinen sjönk grundvattennivåerna i allmänhet och nivåminskningen var tämligen normal för årstiden. Grundvattensituationen, det vill säga nivåerna i förhållande till de normala för årstiden, var därmed relativt likartad under juni med nivåer fortsatt under de normala för årstiden i större delen av landet. I delar av Norrlands kustland, nordvästra och östra Götaland samt i västra Svealand var nivåerna mycket under de normala. I de västra delarna av Västerbottens och Norrbottens län var grundvattennivåerna över de normala.

Stora grundvattenmagasin

När det gäller de stora grundvattenmagasinen sjönk nivåerna men förändringarna sker långsammare och det skedde inte heller här några stora förändringar i grundvattensituationen. I delar av Götaland och Svealand sjönk nivåerna dock något mer än normalt medan de var tämligen oförändrade i större delen av Norrland. I slutet av månaden var nivåerna under de normala för årstiden i stora delar av Svealand och Götaland. I Östergötlands län, Södermanlands län och på Gotland var nivåerna mycket under de normala. Nivåerna var över de normala i större delen av Norrland.

Källa: Texten och bilden för grundvattennivå kommer från SGU.

Karta över grundvattensituationen i små magasin, 28 juni 2022 enligt SGU.
Karta över grundvattensituationen i små magasin, 28 juni 2022 enligt SGU. Förstora Bild