Oktober 2022 - Nya maximirekord för ytvattentemperatur

Månadsmedlen för vattenstånden var något över vad som är normalt för en oktobermånad. Sjösprång observerades på Kattegatt i samband med en frontpassage. Signifikanta våghöjder över 3 meter noterades både på de västra och östra farvattnen, den högsta på 4,2 meter registrerades vid Väderöarna. Flera stationer noterade oktoberrekord för ytvattentemperatur och det var en långsam avkylning under månaden.

Ytvattentemperatur

Oktober blev varmare än normalt i hela landet och avkylningen av ytvattnet fortsatte i långsam takt. Lågtryck passerade åt nordost över Skandinavien och medförde dominerande milda sydvästliga eller västliga vindar. Kortvarigt kring den 19-24 strömmade dock lite kallare luft in från nordväst och gav minusgrader nattetid vid de norra kusterna.

I medeltal sjönk ytvattentemperaturen med cirka 1 grad per vecka i de norra havsområdena, medan det gick saktare i söder, med cirka en halv grad per vecka.

Det tidvis blåsiga vädret skapade även svaga uppvällningsfenomen utmed Sveriges ostkust, men så här långt fram på hösten blir de inte så tydliga, när ytvattnet redan börjat bli avkylt.  

I slutet av månaden var ytvattentemperaturen 1-2 grader högre än den normala i samtliga havsområden, dvs 10-13 grader i de västra och södra vattnen, i Bottenhavet 7-10 grader och i Bottenviken 5-8 grader. Det typiska höstmönstret med lägre ytvattentemperatur närmast kusterna etablerade sig dock och i slutet av månaden var det endast 3-6 grader längs Bottenvikskusten, lokalt längst i norr kallare i samband med utströmmande kallt älvvatten.

Det milda vädret gav en del nya maximirekord i ytvattentemperatur för oktober, bland annat fick Furuögrund, Norrbyn och Landsort Norra nya rekord med några tiondels grader högre värden.

Ytvattentemperatur i oktober 2022
Ytvattentemperatur i oktober 2022 Förstora Bild

 

Karta över ytvattentemperatur i havet 15 oktober 2022.
Karta över ytvattentemperatur i havet 15 oktober 2022. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 31 oktober 2022.
Karta över ytvattentemperatur i havet 31 oktober 2022. Förstora Bild

Vattenstånd

Oktober inleddes med vattenstånd omkring det normala på de flesta platser. Tittar man på månadsmedlen så var de över vad som är normalt för en oktobermånad. Inga nya rekord noterades.

Den 6 oktober befann sig ett lågtryckssystem över norra Skandinavien och längs västkusten var det en sydvästlig vind som pressade vattnet in mot kusten. Månadens högsta vattenstånd observerades i Uddevalla med + 99 cm.

På Östersjön pressade den sydvästliga vinden vattnet åt nordost och månadens lägsta vattenstånd observerades i Skanör med -63 cm.

Den 10-11 oktober befann sig ett lågtryck över Norska havet. På Kattegatt var det en sydlig vind som sedan vred mot nordväst. Detta fick till följd att vattenståndet först sjönk i norra Öresund för att sedan stiga. Barsebäck noterade -30 cm på eftermiddagen den 10 och på morgonen den 11 hade det stigit till +48 cm.

Analys av väderläget den 16 oktober 2022
Analys av väderläget den 16 oktober 2022. Illustration SMHI Förstora Bild

Den 16 passerade en kallfront med kraftig vind och åska över södra Sverige. Då observerades sjösprång på flera platser i Kattegatt och högst amplitud var det i Varberg på eftermiddagen då vattenståndet snabbt steg till +66 cm. När fronten senare passerade Finland vid midnatt observerades det även sjösprång längs finska kusten.

Diagram över vattenståndet i Varberg vid frontpassage den 16 oktober
Vattenstånd vid frontpassage den 16 oktober. Förstora Bild

Andra halvan av månaden blev mer odramatiskt. Längs västkusten sjönk först vattenståndet till omkring -20 cm för att sedan stiga mot +20 cm i slutet av månaden.

På de östra farvattnen närmade sig vattenstånden det normala eller något över mot slutet av månaden.

Tabell med vattenstånd
Vattenstånd relaterat till årets medelvattenstånd. Historiska observationer har lägre mätfrekvens och sämre noggrannhet än dagens observationer. Förstora Bild

*Vattenståndet i denna text anges relativt årets medelvattenstånd, ett teoretiskt beräknat medelvärde för den aktuella platsen. Vattenståndet i SMHIs observationer, prognoser och varningar anges i övrigt relativt Rikets Höjdsystem (RH 2000).

Vattenstånd vid 7 mätstationer i oktober 2022 (406 kB, pdf)

Höga vågor

I oktober observerades signifikanta våghöjder över tre meter vid flera tillfällen och platser. Tittar man på månadsmedlen så var de omkring vad som är normalt för en oktobermånad. Inga nya rekord noterades.

Den 6 -8 oktober befann sig lågtryckssystem över norra Skandinavien med sydvästliga vindar som följd över södra Sverige. Längs västkusten blåste det 19 m/s och månadens högsta signifikanta våghöjd observerades vid Väderöarna med 4,2 meter och vid Brofjorden steg den till 4,1 meter.

På Östersjön blåste det 16 m/s och vid Huvudskärsbojen steg den signifikanta våghöjden till 3,7 meter och vid Knolls grund till 2,8 meter.

Den 10 var det återigen blåsigt på Östersjön med en sydlig vind på 15 m/s och den signifikanta våghöjden vid Huvudskärsbojen steg till 3,5 meter och vid Knolls grund till 2,6 meter.

Nästa tillfälle med blåsigt väder var den 16-17 oktober. Då befann sig ett lågtryck på Norska havet och längs västkusten var det en sydvästlig vind på 17 m/s. Den signifikanta våghöjden vid Brofjorden steg till 3,8 meter och vid Väderöarna till 3,6 meter.

På Östersjön var det en sydvästlig vind på 15 m/s och Huvudskärsbojen registrerade en signifikant våghöjd på 2,7 meter.

Resterande del av månaden blev betydligt lugnare och den signifikanta våghöjden höll sig under 3 meter på samtliga mätplatser.

Tabell med våghöjd
Signifikant våghöjd i meter. Förstora Bild

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Knolls grund oktober 2022.
Signifikant våghöjd vid Knolls grund oktober 2022. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Väderöarna oktober 2022.
Signifikant våghöjd vid Väderöarna oktober 2022. Förstora Bild