Mars 2022 - Sjunkande vattenstånd

Mars inleddes med vattenstånd över det normala för att sedan sjunka under månaden. Det högsta och lägsta observerades i Kalix. Månadsmedlen för de signifikanta våghöjderna var under det normala för en marsmånad. Finngrundet noterade sin näst högsta signifikanta våghöjd för en marsmånad. Vindar från lågtryckspassager förflyttade isen i olika riktningar och kalla perioder dämpade issmältningen. Ytvattentemperaturerna var i stort sett oförändrade eller steg något under månaden.

Ytvattentemperatur

Mars månad blev i sin helhet mildare än normalt med tidvis varma sydvästliga vindar över landet. Ett högtrycksdominerat väderläge gav dock kyliga nätter som bromsade isavsmältningen.

I början av månaden passerade djupa lågtryck på en nordlig bana åt nordost, och isen trycktes åt nordost i Bottenviken. Efter några dagar växte dock ett högtryck till och kall luft strömmade ner över landet den 3-4. Isen i Bottenviken drev söderut och det lade sig nyis ända ner genom Norra Kvarken och utmed en del av kusterna i Bottenhavet.

Från den 5 tog lite mildare sydvästvindar över igen. Isen trycktes åter åt nordost i Bottenviken och även i östra Finska viken. Längre söderut fanns stråk med tunn drivis i södra Bottenviken och i Norra Kvarken, men från Bottenhavet och söderut var det i stort sett isfritt till sjöss. Isen smälte långsamt på dagarna, men kalla nätter bromsade avsmältningen.

Från den 18 passerade flera djupa lågtryck österut, norr om Skandinavien, och isen i Bottenviken trycktes ytterligare österut. I en stor del av norra Bottenviken blev då isen 30 till 70 cm tjock med talrika vallar, medan det blev i stort sett öppet vatten i södra Bottenviken.

I slutet av månaden fick vi en omläggning i väderläget och kall luft började strömma ner över hela Skandinavien. Isen i Bottenviken drev söderut och en stor bred råk bildades till sjöss i norra och västra Bottenviken. De öppna områdena täcktes snabbt med nyis.

Isen avancerade även söderut i södra Bottenviken, men sprack samtidigt upp i flak och isär. Längre söderut låg is kvar i skärgårdar och vikar ned till södra Bottenhavet, medan de sista resterna av isen i Mälaren numera var rutten.  

Ytvattentemperaturen var i stort sett oförändrad under månaden från norra Bottenhavet och norrut, men i de södra farvattnen steg temperaturen långsamt med en halv till en grad, framförallt närmast kusterna.

Ett nytt rekord i maximitemperatur i ytvattnet sedan startåret 2010, noterades för Kungsholmsfort den 26 med 6.9 grader. Det gamla marsrekordet på 6.2 grader var från 2020.

Tabell över ytvattentemperatur i mars 2022
Ytvattentemperatur i mars 2022. Förstora Bild
Karta som visar Is och ytvattentemperatur i havet 15 mars 2022
Is och ytvattentemperatur i havet 15 mars 2022. Förstora Bild
Karta som visar Is och ytvattentemperatur i havet 31 mars 2022
Is och ytvattentemperatur i havet 31 mars 2022. Förstora Bild

 

Vattenstånd

I mars var vädret högtrycksbetonat och det hände inte så mycket med vattenstånden. I början av månaden var vattenståndet högt för att sedan sjunka under månaden, detta utan några dramatiska händelser. Tittar man på månadsmedel så var de något under det normala på de flesta platser vilket är ganska typiskt för en marsmånad.

Månaden inleddes med sydvästliga vindar över Bottenviken som pressade vattnet norrut. Månadens högsta vattenstånd observerades redan under första dygnet då det steg till +84 cm i Kalix och i Ratan till +72 cm.

Sedan växte sig ett högtryck in över Sverige. På västkusten stabiliserade sig vattenståndet omkring 20 cm under det normala och låg kvar där första halvan av månaden. Tittar man på de östra farvattnen så sjönk vattenståndet ganska jämnt fram till omkring den 22 mars då det hamnat omkring 20 till 30 cm under det normala.

Den 25-26 passerade ett lågtryck över norra Sverige. På Östersjön satte det igång en svängning där vattenståndet först steg från cirka -40 cm till +10 cm för att sedan sjunka tillbaka till omkring -40 cm vid Skanör och Kungsholmsfort.

Över Bottenviken var det en nordlig vind som pressade vattnet söderut och månadens lägsta vattenstånd observerades då i Kalix med -68 cm.

Lågt vattenstånd vid Pukavik
Lågt vattenstånd vid Pukavik, Blekinge den 28 mars. Detta var det näst lägsta vattenståndet på 6 månader vid platsen. Foto: Görel Nilsson Förstora Bild


Under månadens sista dagar hände det inte så mycket med vattenstånden utan de låg kvar på i stort sett samma nivåer.

Vattenstånd
Vattenstånd relaterat till årets medelvattenstånd. Historiska observationer har lägre mätfrekvens och sämre noggrannhet än dagens observationer Förstora Bild

*Vattenståndet i denna text anges relativt årets medelvattenstånd, ett teoretiskt beräknat medelvärde för den aktuella platsen. Vattenståndet i SMHIs observationer, prognoser och varningar anges i övrigt relativt Rikets Höjdsystem (RH 2000).

Vattenstånd vid 7 mätstationer i mars 2022 (404 kB, pdf)

Höga vågor

Vädret i mars var högtrycksbetonat och de signifikanta våghöjderna var ganska beskedliga. Månadsmedlen var under det som är normalt för en marsmånad. Signifikanta våghöjder på över 3 meter observerades vid ett tillfälle på västkusten och ett i Bottenhavet.

Den 1 mars gav ett lågtryck på Norska havet en sydlig vind på 13 m/s längs västkusten och den signifikanta våghöjden både vid Brofjorden och Väderöarna steg till 2,2 meter.

Nästa tillfälle med lite högre signifikanta våghöjder var den 17 mars då ett lågtryck befann sig på Nordsjön. På västkusten var det en sydostlig vind på 17 m/s och den signifikanta våghöjden vid Väderöarna steg till 2,2 meter och vid Brofjorden till 2,1 meter. På Östersjön var det en sydostlig vind på 11 m/s och den signifikanta våghöjden vid Knolls grund steg till 1,6 meter. På Bottenhavet var det en sydlig vind på 9 m/s och den signifikanta våghöjden steg till 1,8 meter.

Den 26 befann sig ett lågtryck öster om Sverige. På Bottenhavet var det en nordvästlig vind på 18 m/s. Vid Finngrundet steg den signifikanta våghöjden till 3,1 meter. Detta var den näst högsta marsobservationen på platsen sedan mätstart 2006, den högsta är från 2008 med 3,6 meter. Data saknas för några marsmånader då det varit risk för is och bojen har då inte kunnat vara ute.

Månadens högsta signifikanta våghöjd observerades den 28 mars då ett lågtryck passerade över norra Sverige. Längs västkusten var det en sydvästlig vind på 16 m/s. Vid Brofjorden steg den signifikanta våghöjden till 3,5 meter och vid Väderöarna steg den till 2,9 meter.

Våghöjd
Signifikant våghöjd i meter Förstora Bild

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Knolls grund mars 2022
Signifikant våghöjd vid Knolls grund mars 2022. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Väderöarna mars 2022
Signifikant våghöjd vid Väderöarna mars 2022. Förstora Bild