Februari 2022 - Högt vattenstånd och stora vågor

Månadsmedlen för vattenståndet var ovanligt höga för att vara i februari. Det lägsta vattenståndet observerades i Skanör och det högsta i Kalix. Signifikanta våghöjder över 4 meter noterades i samtliga farvatten och den högsta på 4,8 meter vid Väderöarna. Kalla perioder varvade med lågtryckspassager påverkade issituationen på de norra farvattnen. Ytvattentemperaturen förändrades inte märkbart under månaden.

Ytvattentemperatur

Februari inleddes med ett sammanhängande istäcke endast i norra Bottenviken. Söderut ned till Norra Kvarken i höjd med Umeå var det mest spridd drivis eller öppet vatten och i Bottenhavet låg is enbart i vikar och inre skärgårdar. Men stark kyla i samband med ett högtryck över norra Skandinavien ledde till snabb tillfrysning och istillväxt i både Bottenviken och Norra Kvarken.

Ett lågtryck på Norska havet den 4-5 gav sydvind som tillfälligt glesade ut isen i på finska sidan. Ytterligare ett lågtryck passerade den 9-10 över Nordkalotten. Hård västvind på Bottenviken drev isen österut och en bred råk öppnade sig på svenska sidan från Holmöarna till Piteå. Den frös dock snabbt till igen då kylan återkom.

Under andra halvan av februari var isläget relativt stabilt med större delen av Bottenviken täckt av 20-50 cm mycket tät drivis. Utmed kusten låg upp till 70 cm tjock fast is. Ett antal lågtryck passerade över Sverige, men de hade endast marginellt inflytande på Bottenvikens istäcke. Norra Kvarken var en övergångszon som omväxlande frös till och bröts upp, längre söderut var istäcket mycket blygsamt för att vara februari.

Ytvattentemperaturen förändrades inte märkbart under februari, i de centrala delarna av Östersjön och Bottenhavet sjönk temperaturen med cirka en halv grad. Inga nya rekord noterades i maximi- eller minimitemperatur vid våra stationer under månaden.

Tabell över ytvattentemperatur i februari 2022
Ytvattentemperatur i februari 2022. Förstora Bild
Karta som visar Is och ytvattentemperatur i havet 15 februari 2022
Is och ytvattentemperatur i havet 15 februari 2022. Förstora Bild
Karta som visar Is och ytvattentemperatur i havet 28 februari 2022
Is och ytvattentemperatur i havet 28 februari 2022. Förstora Bild

Vattenstånd

I februari passerade många lågtryck med sydvästliga vindar till följd. Detta gjorde att det var högt vattenstånd* på samtliga farvatten och medelvattenståndet var mycket över det normala. På de östra farvattnen var det omkring 40-50 cm över det normala under en stor del av månaden.

Vid inledningen av månaden var vattenståndet omkring +20 cm i Bottenviken och Bottenhavet. Efter några lågtryckspassager med sydliga och sydvästliga vindar steg det till omkring + 60 cm där det sedan låg kvar.

Natten till den 17 hade ett lågtryck sitt centrum över Kattegatt och i samband med detta ökade vinden snabbt till 22 m/s. Detta ledde till att vattenståndet i de södra delarna steg på ett sätt som modellerna inte förutsåg.

Diagram över vattenståndet i Halmstad den 16-17 februari
I Halmstad steg vattenståndet snabbt på natten till den 17 februari Förstora Bild

Den 19 passerade stormen Nora över södra Sverige. På Östersjön var det en sydvästlig vind som pressade vattnet åt nordost och månadens lägsta vattenstånd noterades i Skanör med -64 cm.

Den 23-25 gav flera lågtryck en sydvästlig vind på Bottenviken och vattnet pressades norrut. Månadens högsta vattenstånd observerades då i Kalix med +115 cm.

Den 25 passerade ett annat lågtryck över Östersjön och i samband med detta sattes en svängning igång i den långsmala viken Bråviken. Vattenståndet varierade då mellan +90 cm och +3 cm på cirka tre timmar.

Diagram över vattenståndet i Bråviken den 24-25 februari
Snabba förändringar i vattenståndet i Bråviken. Förstora Bild

Tittar man på Ratan så var februaris månadsmedel +50.9 cm. Detta var det femte högsta månadsmedlet för en februarimånad sedan startåret 1891.

Ratans sex högsta månadsmedel för februari sedan startår 1891
År Vattenstånd [cm]
2020 62,2
1989 61,2
2002 53,0
1990 52,9
2022 50,9
1894 46,4
Vattenstånd
Vattenstånd relaterat till årets medelvattenstånd. Historiska observationer har lägre mätfrekvens och sämre noggrannhet än dagens observationer Förstora Bild

*Vattenståndet i denna text anges relativt årets medelvattenstånd, ett teoretiskt beräknat medelvärde för den aktuella platsen. Vattenståndet i SMHIs observationer, prognoser och varningar anges i övrigt relativt Rikets Höjdsystem (RH 2000).

Vattenstånd vid 7 mätstationer i februari 2022 (428 kB, pdf)

Höga vågor

Flera lågtryckspassager skedde under månaden med höga vågor som följd. Observationer över 4 meter noterades i samtliga farvatten. Tittar man på månadsmedel så var dessa över vad som är normalt för en februarimånad.

Första tillfället med en signifikant våghöjd* på 4 meter var den 9-10 februari. Då var det en sydvästlig vind på 19 m/s längs västkusten. Den signifikanta våghöjden vid Brofjorden steg till 4,0 meter och vid Väderöarna till 3,8 meter.

Månadens högsta signifikanta våghöjd observerades den 12-13 då det blåste 17 m/s från sydväst. Vid Väderöarna steg våghöjden till 4,8 meter och vid Brofjorden till 3,8 meter.

Den 21 till 22 passerade ett lågtryck över södra Sverige och främst på de östra farvattnen noterades höga vågor. På Bottenhavet var det en nordostlig vind på 23 m/s och den signifikanta våghöjden vid Finngrundet steg till 4,4 meter. Detta var en tangering av det tidigare högsta februarivärdet på platsen från 2015.

På Östersjön var det en nordvästlig vind på 18 m/s och den signifikanta våghöjden vid Knolls grund steg till 4,2 meter.

Den 24 blev det en tangering av månadens högsta våghöjd. Då var det en sydvästlig vind på 20 m/s. Väderöarna noterade 4,8 meter och Brofjorden 4,3 meter.

Våghöjd
Signifikant våghöjd i meter Förstora Bild

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Knolls grund februari 2022
Signifikant våghöjd vid Knolls grund februari 2022. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Väderöarna februari 2022
Signifikant våghöjd vid Väderöarna februari 2022. Förstora Bild