Februari 2022 - Stigande flöde i söder och rekordhögt vattenstånd i Storsjön

Mycket nederbörd och milt väder gav flödesökning i många vattendrag i södra Sverige. De stora mängder regn som föll i januari i Jämtlandsfjällen orsakade nytt februarirekord för vattenstånd i Storsjön.

Vattenföring

Vattenflödena var över de normala i nästa hela landet utom i Svealand och de östra delarna av Norrland.

Mycket nederbörd och milt väder i Götaland, och särskilt i de södra och västra delarna, ökade vattenflödena från normala nivåer i början av månaden till över eller mycket över det normala i andra halvan av månaden. Flödena ökade speciellt efter ovädret Nora den 18 till 19 februari.

Stora mängder regn i januari i Jämtlandsfjällen orsakade höga vattenflöden i början av februari. Men dessa sjönk stadigt och gick tillbaka till normala nivåer i slutet av månaden.

Vattenföring vid 20 mätstationer februari 2022 (509 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Storsjön fick ett nytt februarirekord (startår 1940) den 4 och 5 februari då vattennivån blev drygt 1 meter över den normala. Sedan sjönk vattennivån långsamt men den var mycket över det normala under hela månaden.

Vattennivåerna i Vänern, Vättern och Hjälmaren ändrades inte mycket från januari och var fortfarande 1 till 2 dm lägre än normalt. I Mälaren var vattennivån nära den normala och i Siljan över det normala för årstiden.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar februari 2022 (5 kB, pdf)

Markvatten

I mitten på månaden var markvattenhalten mycket över normalt i Svealand och västra Götaland. Markvattenhalten var normal i andra delar av Götaland med undantag för norra Öland som var mycket under normal för säsongen. Den nordligaste delen av Norrland och stora delar av inre norra Norrland hade mycket under normalt i mitten av månaden medan markvattenhalten var nära den normala i resten av Norrland.

Snö 

Norrland och norra Svealand var täckt av snö under hela februari. I mitten av månaden var snötäcket mindre än normalt för Svealand, södra och mellersta Norrland samt norra Norrlands kustland. I stora delar av Jämtland och Lappland låg däremot mer snö än normalt.

Götaland och södra Svealand var omväxlande täckt av snö eller barmark och hade i medeltal 30 till 40 % av den snö som är normalt för årstiden.

Karta som visar beräknad markvattenhalt 15 februari 2022
Kartan visar beräknad markvattenhalt 15 februari 2022 jämfört med medelvärdet för samma dag sedan 1981. Förstora Bild
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 februari 2022
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 februari 2022. Förstora Bild

Grundvattennivå

Karta över grundvattensituationen i små magasin, 22 februari 2022 enligt SGU.
Karta över grundvattensituationen i små magasin, 22 februari 2022 enligt SGU. Förstora Bild

Grundvattennivåerna i små grundvattenmagasin förbättrades under februari i Götaland och Svealand. I de stora magasinen förändrades situationen för grundvattnet obetydligt.

Små grundvattenmagasin

Under februari steg nivåerna i de små magasinen i Götaland och Svealand och för grundvattnet förbättrades situationen. I större delen av Norrland sjunk nivåerna något. Nivåerna var över eller mycket över de normala för årstiden i större delen Götaland och i Norrland medan det i Svealand mestadels var normala nivåer.

Stora grundvattenmagasin

I de stora magasinen var situationen för grundvattnet till största del oförändrad under februari. Nivåerna var under eller mycket under de normala för årstiden i större delen av östra Svealand och nordöstra Götaland medan de mestadels var normala eller över de normala i övriga delar av Svealand och Götaland. I stora delar av Norrland var nivåerna fortsatt över eller mycket över de normala för årstiden.