Februari 2022 - Nederbördsrik i söder och blåsig

Stormen Nora drog in över södra Sverige strax efter mitten av månaden och följdes någon dag senare av ytterligare ett djupt lågtryck. Bland annat Malmö, Lund och Halmstad fick en rekordblöt februarimånad. Mildluft berörde tidvis landet och den 15 kom den meteorologiska våren till södra Götaland.

Temperatur - Ovanligt stor temperaturökning

Månadsmedeltemperaturen hamnade i Götaland och i större delen av Sveland över det normala (avser normalperioden 1991-2020). I Norrland blev det runt det normala utom i nordligaste Norrland där medeltemperaturen hamnade under det normala. I Falsterbo i sydvästligaste Skåne (startår 1880) blev årets februarimånad den fjärde mildaste som observerats.

Månaden inleddes med kyla i hela landet och kallast var det i Karesuando, Lappland, med -37,0o den 1 februari, vilket blev månadens lägsta temperatur. Till den 4 spreds mildluft upp över landet men kylan kom tillbaka till Norrbottens län den 12. I nordligaste fjällen blev det ett tillfälligt avbrott i kylan den 14. I Naimakka blev det en extremt stor temperaturökning på morgonen då temperaturen steg med 14 grader, från -28,2o till -14,2o, inom loppet av endast 5 minuter.  
I landets södra delar blev det en sammanhängde period med milt väder och den meteorologiska våren kom den 15 februari till södra Götaland och längs kusterna upp till Oxelösund och Landsort. Detta är det tidigaste datum som våren kan få komma. Den 23-24 februari kom våren även till några andra orter, bland annat Mariestad, Norrköping, Stockholm och Gävle.

I Norrland blev det perioder med kyla som varvades med milda perioder under sista halvan av månaden.
Månadens högsta temperatur blev 9,7o och uppmättes i Kristianstad, Skåne, den 14 februari. 

Sverigekarta som visar medeltemperaturens avvikelse från det normala under februari 2022
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under februari 2022 (normalperiod 1991-2020). Förstora Bild
Sverigekarta som visar månadsmedeltemperaturen under februari 2022
Månadsmedeltemperaturen under februari 2022. Förstora Bild


 

 

Jämförelse med tidigare februarimånader i Sverige och globalt

Sverigemedeltemperaturen för februari 2022 var, precis som de senaste tre åren, över det normala. 

Medeltemperaturer i februari i Sverige och globalt
Stapeldiagrammet visar avvikelsen från ett referensvärde 1860-1900 för Sverigemedeltemperaturen i februari (baserat på 35 stationer med mycket långa mätserier). Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden. Linjen med prickar visar motsvarande utjämnade förlopp för den globala medeltemperaturen i februari (data från CRU). Förstora Bild

Nederbörd - Rekord i söder

Februari blev lokalt torrare än normalt i norra Lapplandsfjällen och vid södra Norrlandskusten, men annars var månaden blöt. Jokkmokk (start november 1860, Lappland) fick sin näst blötaste februari men det är landets södra delar som sticker ut mest.

För Lunds del (startår 1753, Skåne), Malmö (start mars 1917, Skåne), Trelleborg (startår 1901, Skåne), Vomb (startår 1941, Skåne), Halmstad (startår 1859, Halland) och Varberg (start december 1879, Halland) blev det en rekordblöt februarimånad.
Visby (start augusti 1859, Gotland), Grebbeshult (start april 1904, Västergötland) och Linhult (startår 1911, Västergötland) har haft sina näst blötaste februarimånader. 
Bland annat Helsingborg (startår 1926, Skåne), Torup (start november 1972, Halland) och Göteborg (start augusti 1859, Västergötland) har haft sin tredje blötaste februari.

För Norrveda (startår 1936, Uppland) blev det nytt februarirekord i dygnsrekord då det den 21 uppmättes 23,9 mm. Värden finns i digitaliserad form sedan 1945, men det saknas mätningar för februari 1998. Även i Vällnora (startår 1971, Uppland) blev det februarirekord samma datum när det föll 25,6 mm. Mätningar saknas dock för februari 2014.
Falsterbos manuella station (startår 1880, Skåne) fick 18,3 mm den 18. Detta är den tredje största dygnsnederbörden som noterats där under februari månad.
Månadens största nederbördsmängd på 31,3 mm uppmättes i Torup i Halland den 24 februari.

Sverigekarta som visar nederbördens avvikelse från det normala under februari 2022
Nederbördens avvikelse från det normala under februari 2022 (normalperiod 1991-2020). Förstora Bild
Sverigekarta som visar nederbördssumma under februari 2022
Nederbördssumma under februari 2022. Förstora Bild

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i februari 2022 (666 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i februari 2022 (23 kB, pdf)

Vind

Det blåsiga vädret höll i sig in under februari 2022 med betydligt blåsigare väder än normalt i Götaland och Svealand samt i delar av Lapplandsfjällen.

Sverigekarta som visar byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under februari 2022
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under februari 2022. Förstora Bild

Det blåsigaste tillfället i fjällen noterades i Stekenjokk, Lappland den 27 februari. Då uppmättes orkan i medelvind på 33,4 m/s. Månadens kraftigaste byvind i fjällen uppmättes den 28 när Tarfala noterade 41,5 m/s.

Ett djupt lågtryck passerade landets södra delar natt till den 17 februari och i samband med det noterade Hanö, Blekinge, 29,4 m/s i vindbyarna. Även i Helsingborg och Falsterbo noterades det stormbyar.
Kort därefter, fredag kväll den 18 februari, drog stormen Nora in över Götaland. Under natten och tidig lördag morgon noterades tidvis stormbyar på några håll längs Skånes sydkust men även utanför Blekingekusten.

Den kraftigaste medelvinden utanför fjällen noterades några dagar senare, då ett djupt lågtryck passerade österut över Götaland och Svealand. Örskär, Uppland, noterade 23,5 m/s både den 21 och 22 februari. I samband med detta oväder noterades stormbyar vid flera kuststationer längs Götalands sydkust, på Gotland samt delar av Roslags- och Upplandskusten.

Snö

I söder inleddes februari med ett sammanhängde snötäcke i söder, från västkusten och in över Småland och Blekinge. Det töade ganska snart bort och gränsen mellan barmark och snötäckt mark gick från strax norr om Vänern, via södra Dalarna och bort till Upplandskusten. Efterhand tunnades snötäcket i norra delarna av Uppland ut. Upp över Norrland växte däremot snötäcket till sig under månaden.

Ovädret Nora passerade den 18-19 och gav ett sammanhängande snötäcke i sydvästra Svealand samt i norra och inre Götaland. Ett nytt djupt lågtryck drog under slutet av den 20 in över Götaland och Svealand och ökade på snötäcket ytterligare de följande dygnen. Den största snödjupsökningen blev i ett område från sydligaste Dalarna till Norduppland och upp över Gästrikland som på ett dygn fick 20-30 cm snö. 

Månadens största snödjup på 165 cm uppmättes av den automatiska snödjupsmätaren i Katterjåkk, norra Lapplandsfjällen, den 19.

Sverigekarta som visar snödjupet den 15 februari 2022
Snödjup den 15 februari 2022. Förstora Bild
Sverigekarta som visar snödjupet den 28 februari 2022
Snödjup den 28 februari 2022. Förstora Bild


 

Solskenstid

Solskenstiden hamnade i Norrland runt det normala för februari månad men över det normala i resten av landet. Nordkoster (startår 2006) registrerade 127 soltimmar, vilket blev den solskensrikaste stationen under februari och även den soligaste februarimånaden som den här stationen noterat sedan den startades. Hoburg (startår 1985) hade sin tredje soligaste februarimånad.

De soligaste dagarna var den 26, 27 och 28 februari då flera stationer i Götaland och Svealand registrerade 10 timmar soltimmar per dag. 

Sverigekarta som visar antal soltimmar under februari 2022
Antal soltimmar i februari 2022. Förstora Bild
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under februari 2022
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under februari 2022. Förstora Bild

Åska

En frontzon passerade landet den 6 februari och bakom kallfronten registrerades 16 blixturladdningar i västra Skåne.

Sverigekarta som visar antal åskdagar under februari 2022
Antal åskdagar under februari 2022. Förstora Bild
Sverigekarta som visar totalt antal blixtar under februari 2022
Totalt antal blixtar under februari 2022. Förstora Bild

Vädret dag för dag

Nederbördsområden löste av varandra

Ett nederbördsområde rörde sig den 1 in över västra Götaland. Vid kusten och i västra Skåne föll nederbörden som regn eller snöblandat regn, i övrigt snöfall. Under kvällen drog nederbörden bort från sydligaste Götaland. I övrigt molnigt och i västra Svealand tidvis snöfall. I norra Lappland först klart väder och kall morgon med 30-35 minusgrader på flera håll. Här dämpades kylan alltmer till den 2. I nordvästra Götaland, södra Svealand samt i norra Norrland förekom en del klara områden så vintersolen kunde få visa sig.
Ett nytt nederbördsområde drog den 3 in västerifrån och spred sig upp över landet. Mildare luft fördes in söderifrån och i Götaland föll nederbörden som regn, i de norra delarna till en början som snö. Den 4 övergick snöfallet även i Svealand i regn på många håll. Vinden tilltog i fjällen och i speciellt Ångermanland och delar av Västerbotten blev det extra besvärligt med blåst i kombination med kraftigt snöfall.

Perioder med sol

Lördagen den 5 blev en mellandag med sol på flera håll innan ett nytt nederbördsområde drog in under lördagskvällen och natt till söndagen. Det gav regn eller blötsnö i Götaland och Svealand men övergick sedan i snö när det under söndagen rörde sig vidare upp över Norrland. I Götaland drog det in nya byar av regn och snö under dagen, i västra Skåne förekom även några åskurladdningar. 
Söndagens snöområde i norr avtog alltmer den 7 och det blev en solig dag i stora delar av landet. Ett område med snö, i Götaland regn, drog in västerifrån natt till den 8. Det drog bort under morgonen och följdes i främst södra Sverige av uppklarning. Det var även milt i stora delar av landet, mildast i Skillinge som rapporterade 9,5o.
Den 9-10 var det molnigt i fjällen men i övrigt varierad molnighet som gav perioder med sol på flera håll och i Götaland några byar med regn. Den 10 var det milt med plusgrader så långt norrut som Norrbottens kustland. I fjällen förekom en del kraftiga snöbyar. 

Vår i söder

Vårens ankomst 2022
Den 15 februari kom den meteorologiska våren till delar av södra Sverige. Illustration SMHI

En tillfällig högtrycksrygg gav sol på de flesta håll den 11 men redan till den 12 ökade molnigheten i hela landet utom i norra Norrland som fick en del sol. Regn och blötsnö drog in över nordvästra Götaland och västra Svealand. 
Den 13 var det allmänt molnigt i hela landet och på alla hjärtans dag fick nordvästra Götaland och södra Svealand regn, men i norra Svealand och upp över sydligaste Norrland snöfall. I Bohuslän var regnet tidvis kraftigt under början av dagen och västra Svealand fick större snömängder. I nordligaste Lapplandsfjällen drog det tillfälligt in mildare luft och i Naimakka steg temperaturen kraftigt, med 14 grader på så kort tid som 5 minuter. 
Nederbördsområdet rörde sig den 15 upp över södra Norrland och gav snöfall på flera håll. I Götaland och Svealand passerade ett område med tidvis regn österut. I söder var det milt och det höll i sig i en vecka, vilket gjorde att den meteorologiska våren kom till södra delarna av landet den 15 februari.
 

Lågtrycken radade upp sig

Den 16 rörde sig ett snöområde norrut över Norrland som gav tidvis kraftigt snöfall från trakterna kring Sundsvall och upp till Umeå. Ett nytt lågtryck rörde sig in över södra delarna av landet med regn i Götaland, som i inlandet och norra delarna övergick i snö. I norra fjällen var det blåsigt och i Skåne tilltog vinden i samband med regnet. Vinden blev som kraftigast natt till den 17 då det lokalt noterades stormbyar. Lågtrycket i söder drog bort österut den 17. I norra Norrland snöfall och i landet allmänt molnigt utom på några håll i söder där det blev lite sol.
 

Stormen Nora gjorde sitt intåg

Det blev en solig dag på flera håll fredagen den 18, men i norra Norrland mulet och snöfall. Under dagen ökade molnigheten från sydväst då ovädret Nora närmade sig. Under fredagskvällen drog regn och snö in över Götaland. Det blev rejält blåsigt i södra Skåne, och flera kustnära stationer noterade stormbyar. Nora passerade snabbt och största snödjupsökningen blev i norra Götaland och sydligaste Svealand med runt 10 cm. 

Analyskarta 19 februari 2022
Väderanalys gällande klockan 01 natten till den 19 februari då stormen Nora hade rört sig in över södra Sverige. Illustration SMHI

Under lördag morgon och förmiddag förekom lite snö i delar av Götaland och Svealand, men annars fick stora delar av landet rätt soligt väder, men i Norrbottens län var det fortfarande moln och snöbyar som dröjde sig kvar från dagen innan.
 

Nästa oväder drog in

Natt till söndag passerade några byar med regn och snö Götaland men på dagen bjöds det på sol i hela landet, utom i Norrbottens län där det var fortsatt molnigt. Ett nytt djupt lågtryck närmade sig dock västerifrån och drog under eftermiddagen in med regn och snö över västkusten. Under kvällen och natt till den 21 spred det sig vidare in över Götaland, där nederbörden övergick i regn men upp över Svealand snöfall. Det var blåsigt i söder och längs Götalands kuster registrerades lokalt stormbyar. 

Analyskarta 21 februari 2022
Väderanalys gällande klockan 13 den 21 februari då ett djupt lågtryck rörde sin över södra Sverige. Illustration SMHI

I Svealand föll tidvis kraftigt snöfall och det var även blåsigt i de östra delarna, vid Upplandskusten och norra Roslagskusten lokalt stormbyar. På flera håll bidrog vädret till trafikproblem och inställda bussavgångar. Då lågtrycket rörde sig vidare österut vred vinden till nord eller nordost och kallare luft fördes ner. I samband med detta övergick regnet på flera håll i Götaland i snö. Vinden tilltog och det blåste hårda byvindar på flera håll i inlandet och på Gotland noterade en del kuststationer stormbyar. 
Lågtrycket drog under natten till den 22 in över Baltikum och snöbyarna avtog i de ostligaste delarna av Svealand samt på Gotland under morgonen. Vinden avtog alltmer in under eftermiddagen. I norra Uppland noterade Älvkarleby en snödjupsökning på 27 cm och Söderby-Karlsäng 26 cm.
På flera håll runt om i landet hann det bli en del sol på dagen den 22 innan nya moln drog in västerifrån och med dem ett nytt snöområde, i sydligaste delarna av Götaland föll nederbörden som regn. Nederbörden drog bort österut under första halvan av dagen den 23 men i norra Norrland fortsatt tidvis snöfall. Det ostadiga vädret höll i sig och nästa nederbördsområde rörde sig in västerifrån natten till den 24. I Norrland snöfall som snabbt drog bort och följdes av sol på många håll på dagen den 24. I Götaland och Svealand regn som i slutet av dagen övergick alltmer i snö men drog bort under natten och morgonen till den 25.
På dagen dröjde moln sig kvar i Götaland och några byar av regn med inslag av snö. Även i fjällen moln och en del snöbyar men i övrigt minskad molnighet som gav sol på många håll.

Solig avslutning

En högtrycksrygg växte in över landet västerifrån natten till lördagen den 26 och gav en solig helg i stora delar av Götaland och Svealand. Norrland fick molnigt men på en del håll tidvis perioder med lite sol. I Lapplandsfjällen ökade vinden under helgen och ett snöfallsområde passerade. Under början av söndagen övergick det i regn, då mildluft drog in. 
Högtrycket i söder försvagades den 28 men månaden avslutades med sol på många håll utom i västra Svealand och inledningsvis även i Västergötland som hade ganska täta moln.

Högsta temperatur, februari 2022
Norrland +9,2° den 27 Gävle (Gästrikland)
Svealand +8,6° den 8 Säffle (Värmland)
Götaland +9,7° den 14 Kristianstad (Skåne)
Lägsta temperatur, februari 2022
Norrland -37,0° den 1 Karesuando (Lappland)
Svealand -24,6° den 3 och den 11 Särna (Dalarna)
Götaland -13,0° den 3 Horn (Östergötland)
Högsta nederbörd, februari 2022
Norrland 99,6 mm Mjölkbäcken (Lappland)
Svealand 121,2 mm Sågen (Dalarna)
Götaland 198,4 mm Mollsjönäs (Västergötland)
Lägsta nederbörd, februari 2022
Norrland 8,4 mm Kuggören A (Hälsingland)
Svealand 26,5 mm Adelsö A (Uppland)
Götaland 35,3 mm Harstena A (Östergötland)
Högsta lufttryck, februari 2022
Norrland 1030,7 hPa den 28 Edsbyn (Hälsingland)
Svealand 1036,7 hPa den 27 Landsort (Södermanland)
Götaland 1040,8 hPa den 27 Ronneby-Bredåkra och Karlskrona/Söderstjerna (Blekinge)
Lägsta lufttryck, februari 2022
Norrland 969,6 hPa den 18 Haparanda (Norrbotten)
Svealand 963,9 hPa den 21 Floda (Södermanland)
Götaland 959,5 hPa den 17 Hoburg (Gotland)
Största snödjup, februari 2022
Norrland 165 cm den 19 Katterjåkk A (Lappland)
Svealand 91 cm den 16 Storbron (Dalarna)
Götaland 34 cm den 23 Älgarås (Västergötland)

Dygnsnederbörd på minst 40 mm februari 2022 (4 kB, pdf)

Medelvindhastighet vid kuststationer på minst 21 m/s i februari 2022 (5 kB, pdf)