Extremt stor temperaturökning i Naimakka

Under morgonen på Alla hjärtans dag den 14 februari inträffade en extremt stor temperaturökning i Naimakka. Mellan klockan 05 och 06 på morgonen svensk tid steg temperaturen med hela 19,8 grader från -29,3° till -9,5°. Detta är såvitt vi vet den största temperaturförändring som ägt rum under en timme under en februarimånad. Den tidigare största temperaturförändring i februari vi kunnat observera var 19,5 grader från Nikkaluokta i februari 1998. Den största temperaturförändring som observerats under en timme oavsett tid på året är 21,9 grader och inträffade den 23 januari 2003. Nikkaluokta i Lapplandsfjällen gick då på en timme från -31,0° till -9,1°.

14 grader mildare på 5 minuter(!)

Då vi numera även har tillgång till minutvärden från våra automatstationer kan vi se att det förelåg än mer dramatik när vi studerar minutvärdena från Alla hjärtans dag. Under en tidsrymd av blott fem minuter steg temperaturen då med hela 14 grader från -28,2° till -14,2° (figur nedan). För tydlighetens skull har de andra stationerna valts bort i diagrammet men som framgår från minutdata i tabellen ovan ser vi att temperaturvariationen är stor mellan stationerna. I närliggande stationen Karesuando knappt fem mil bort fortsatte det dock att vara kallt ett tag till. Och ja, i den här delen av landet är fem mil att betrakta som nära.

Minutdata över temperaturen från Naimakka i tabellformat och som tidsserie från 14 februari 2022.
Minutdata över temperaturen från Naimakka i tabellformat och som tidsserie från den 14 februari 2022. Alla tider anges i UTC-tid. För svensk tid, addera en timme. Klockan 04UTC är således klockan 05 svensk tid. Illustration SMHI Förstora Bild

Markinversion revs upp av vinden

Så, vad var det då som hände som gjorde att temperaturen ökade så pass kraftigt under en så kort tidsrymd? I lägen som dessa ligger det nära till hands att misstänka att boven i dramat var vinden. Tittar vi på minutvärdena för medelvinden ser vi hur denna från att ha varit svag ökar på rejält strax efter klockan 5 på morgonen svensk tid.

Minutdata för medelvinden i Naimakka på morgonen den 14 februari 2022.
Minutdata för medelvinden i m/s i Naimakka på morgonen den 14 februari 2022. Tiden anges här i UTC där klockan 04UTC motsvarar klockan 05 svensk tid. Illustration SMHI Förstora Bild

Vintertid bildas under vissa väderlägen markinversioner där kall, tung luft ansamlas. I dessa lägen kan det vara mycket kallare närmast marken i vindsvaga dalgångar medan det högre upp i terrängen då är betydligt mildare. I just detta fall bör markinversionen ha varit grund i vertikal led varför den mildare luften mycket snabbt kunde blandas ned.

Grannen Karesuando såg också en temperaturökning på närmare 20 grader men då under en period om fem timmar istället för fem minuter. En annan station där temperaturen ökade ordentligt var Nikkaluokta. Där gick man från -22,3° strax efter klockan 03:30 till -6,5° klockan 05. 

Väderläget då?

Ett lågtryck med splittrad nederbörd rörde sig via Lofoten in över norra Norrland under söndagen den 13. I nordligaste Norrland var det inledningsvis bistert kallt med som lägst -35,5° i just Naimakka under natten. Kylan dämpades senare under dagen då även vinden ökade på lite men det var fortfarande 15-20 grader kallt i området. Lågtrycket splittrades senare under dagen i två delar där lågtryckets huvudcentrum förpassades till Nordnorge framåt natten den 14. Samtidigt klarnade det upp på baksidan av lågtrycket och temperaturen sjönk åter under -25° på flera håll. Allra kallast var det i Naimakka med -30,3°. Lågtrycket över Nordnorge fördjupades under natten och morgontimmarna vilket utifrån det vi sett spillde över på nordligaste Sverige där den kalla luften efterhand revs upp. Inledningsvis var vindarna svaga men när lågtrycket senare fördjupades ökade dessa ändå så pass mycket att vinden till slut förmådde riva upp den kalla och tunga luften närmast marken.

Väderläget klockan 06UTC (07 svensk tid) den 14 februari 2022.
Väderläget klockan 06UTC (07 svensk tid) den 14 februari 2022. Illustration SMHI Förstora Bild