Maj 2022 - Kvarvarande is samlades mot finska sidan

Det var små variationer i vattenståndet under månaden och inga nya rekord noterades. På västkusten steg den signifikanta våghöjden vid Brofjorden till 4,3 meter och i de östra farvattnen steg den till 2,1 meter.  Flera djupa lågtryck passerade i början av månaden och pressade den kvarvarande isen mot Finska sidan. Ytvattentemperaturen steg allmänt under månaden och månadsmedlen var nära det normala.

Ytvattentemperatur

Maj månad hade i genomsnitt något över normal lufttemperatur, men det förekom även kallare perioder som bromsade isavsmältningen.

I början av månaden passerade flera djupa lågtryck österut över norra Skandinavien och sydvästliga eller västliga vindar dominerade. Den kvarvarande isen till sjöss i Bottenviken samlades då mot den finska sidan, där den låg rätt stilla och smälte långsamt. Isarna i skärgårdarna från norra Bottenhavet och norrut ruttnade och smälte, och den 10 var det i stort sett isfritt upp till Skelleftehamn. Längre norrut var fastisarna i ett ruttet tillstånd.

Ytterligare några dagar höll sig isen rätt stilla i nordöstra Bottenviken, men kring den 16-17 strömmade kall luft ner bakom ett passerande lågtryck i norr. Isarna i de norra skärgårdarna revs då snabbt upp och försvann, medan isen till sjöss drev söderut på den finska sidan av Bottenviken.

Några dagar senare fanns endast ett smalt band med 10-40 cm tjock is kvar utanför den finska kusten från Karlö i norr och ned till Kalajoki. Några sista isrester i Luleåskärgården smälte också sakta bort kring den 20.

I slutet av månaden strömmade tidvis varmare luft in över Bottenviken och den kvarvarande isen bröts ner och smälte alltmer. Den sista maj fanns dock fortfarande ett litet område med spridd eller tät drivis kvar utanför Brahestad och Kalajoki.

Ytvattentemperaturen steg allmänt under månaden i samtliga havsbassänger, i Bottenviken och Bottenhavet med 3-6 grader, I Egentliga Östersjön med 3-5 grader och i Västerhavet med 3-4 grader. Som så ofta så här års steg dock ytvattentemperaturen snabbast inne vid kuster och vikar, där det ganska allmänt var 10-14 grader vid månadens slut.

Månadsmedeltemperaturen i ytvattnet var på de flesta håll nära den normala för maj. Inga nya rekord noterades heller under månaden.

Tabell över ytvattentemperatur i maj 2022
Ytvattentemperatur i maj 2022. Förstora Bild
Karta som visar Is och ytvattentemperatur i havet 15 maj 2022
Is och ytvattentemperatur i havet 15 maj 2022. Förstora Bild
Karta som visar Is och ytvattentemperatur i havet 31 maj 2022
Is och ytvattentemperatur i havet 31 maj 2022. Förstora Bild

Vattenstånd

Maj inleddes med vattenstånd något under det normala på samtliga platser. Det var små förändringar under månaden och tittar man på månadsmedel för maj så var de omkring det normala eller något under på samtliga platser.

Under månadens första vecka hände det inte så mycket med vattenstånden utan de låg kvar på i stort sett samma nivåer.

Sedan växte ett högtryck in i söder med sjunkande vattenstånd som följd längs de västra farvattnen. Månadens lägsta vattenstånd observerades den 9 maj i Kungsvik med -47 cm. I Göteborg sjönk det till -34 cm.

Sedan passerade flera lågtryck och främst längs västkusten steg vattenstånden något. Omkring den 12-13 hade det stigit till omkring +40 cm vid de västra stationerna.

Tittar man på vattenstånden i de östra farvattnen så var de svagt stigande under månaden.

Den 26 berörde ett lågtryck Sverige med sydvästliga vindar som följd längs västkusten vilket pressade vattnet in mot kusten. Månadens högsta vattenstånd observerades då i Uddevalla med +59 cm. I Göteborg steg det till +43 cm.

Tabell med vattenstånd
Vattenstånd relaterat till årets medelvattenstånd. Historiska observationer har lägre mätfrekvens och sämre noggrannhet än dagens observationer. Förstora Bild

*Vattenståndet i denna text anges relativt årets medelvattenstånd, ett teoretiskt beräknat medelvärde för den aktuella platsen. Vattenståndet i SMHIs observationer, prognoser och varningar anges i övrigt relativt Rikets Höjdsystem (RH 2000).

Vattenstånd vid 7 mätstationer i maj 2022 (388 kB, pdf)

Höga vågor

I maj noterades den högsta signifikanta våghöjden på västkusten med 4,3 meter. I de östra farvattnen var 2,1 meter den högsta observationen. Tittar man på månadsmedel så var de normala för att vara en majmånad.

Den 3 befann sig ett lågtryck nordost om Sverige och på Bottenhavet var det en nordvästlig vind på 17 m/s. Vid Finngrundet steg den signifikanta våghöjden till 2,1 meter.

Den 10 var det en sydlig vind på Östersjön på 11 m/s och den signifikanta våghöjden vid Huvudskär steg till 2,1 meter. Vid Knolls grund steg den till 1,5 meter.

Den 12 var det en sydvästlig vind längs västkusten på 17 m/s och den signifikanta våghöjden vid Brofjorden steg till 3,5 meter och vid Väderöarna till 3,2 meter.

Sedan var det en lugnare period på cirka två veckor där den signifikanta våghöjden höll sig under 2 meter.

Den 26 befann sig ett lågtryck på Norska havet. På västkusten var det en sydvästlig vind på 16 m/s. Vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden till 3,9 meter och vid Brofjorden till 4,3 meter. Detta var den högsta majobservationen vid Brofjorden sedan mätningarna startade 2017.

Tabell med våghöjd
Signifikant våghöjd i meter. Förstora Bild

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Väderöarna maj 2022
Signifikant våghöjd vid Väderöarna maj 2022. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Knolls grund maj 2022
Signifikant våghöjd vid Knolls grund maj 2022. Förstora Bild