Forskningsnyheter

Sökresultat 33 träffar på cordex

SMHI arbetar för att förbättra regional klimatinformation i Afrika

HydrologiKlimatSMHI Rossby Centre
av att arbeta med och driva kapacitetsutvecklingsprojekt med fokus på klimatanpassning i Afrika. Bland annat genom våra International Training Programmes (ITP) och CORDEX-utbildningar. SMHI har också utvecklat visualiseringsplattformen climateinformation.org för att underlätta tillgång till Publicerad: Senast uppdaterad:

CORDEX arrangerar konferens om regionalt klimat

Klimat
. Därför är regional nedskalning av den globala informationen nödvändig. Vad är CORDEX? CORDEX - Coordinated Regional Downscaling Project - är ett globalt samarbete inom regional nedskalning av globala klimatscenarier. CORDEX tillhandahåller och utvecklar också detaljerad, regional klimatinformation för Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny film: Europas klimat 2050

Klimat
internationella CORDEX-samarbetet, säger Erik Kjellström som är professor i klimatologi vid SMHI.  Forskarna inom EUCP vill göra klimatmodellerna ännu mer användbara för olika typer användare. Bland annat tar de fram nya klimatscenarier som sätts i perspektiv av tidigare resultat. En fördel med detta är att olika Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI och CORDEX kapacitetsutvecklar inom regionalt klimat i Bangladesh

Klimat
I december 2021 genomfördes en uppskattad tre-dagars utbildning för relevanta yrkesverksamma i Bangladesh. Arrangörer var SMHI och det internationella CORDEX-kontoret i samarbete med The international Center for Integrated Mountain Development (ICIMOD), the Met Office, UK’s nationella Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI och CORDEX bidrar till nya samarbeten och ökad kapacitet i Central- och Sydamerika

Klimat
För att möta behovet av samordnade aktiviteter kring kapacitetsuppbyggnad och  klimatinformation för regioner i Sydamerika, Centralamerika och Karibien (SAM/CAM) har det internationella CORDEX-kontoret vid SMHI tillsammans med lokala aktörer arrangerat en serie workshoppar. Genom detta initiativ Publicerad: Senast uppdaterad:

CORDEX-workshop om klimatinformation med 1 400 deltagare från Sydostasien

Klimat
Online-workshopen arrangerades av det internationella CORDEX-kontoret vid SMHI och CORDEX SEA (CORDEX Sydostasien) i samarbete med andra lokala organisatörer i Indonesien, Thailand och Malaysia. Workshopen lockade en bred uppslutning med 335 deltagare via Zoom från främst Malaysia, Filippinerna Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI-utvecklad global klimattjänst lanseras på COP26

HydrologiKlimat
det ofta saknas mätningar. Datamaterialet baseras helt på beräkningar från klimatmodellerare runt om i världen och det globala samarbete som SMHI administrerar för högupplöst klimatmodellering, via CORDEX-sekretariatet. – Det har varit en rolig utmaning att omsätta detta komplexa vetenskapliga Publicerad: Senast uppdaterad:

Utökat antal klimatsimuleringar ökar kunskap om Europas framtida klimat

KlimatSMHI Rossby Centre
klimattjänst och klimatdataarkiv CDS kompletterar de data som tidigare producerats via nätverket Euro-Cordex. De kan ligga till grund för olika klimattjänster och kan användas i forskning om de effekter som ett förändrat klimat ger och hur det påverkar samhälle och naturmiljö. Kompletterar Cordex-data Publicerad: Senast uppdaterad:

Globalt samarbete kring klimatinformation – WCRP bygger upp ny struktur

Klimat
deltagarna diskuterade under tre dagar framtida innehåll och struktur inom WCRP. CORDEX (Coordinated Regional Climate Downscaling Experiment) representerades av sina ordföranden, samt föreståndaren och administratör från CORDEX internationella projektkontor som finns hos SMHI i Sverige. Nedan berättar Publicerad: Senast uppdaterad:

CORDEX klimatinformation vid EGU:s geovetenskapsmöte

Klimat
förändrat klimat. Studier som är baserade på CORDEX-information visar vikten av att arbeta med tillräckligt hög upplösning och bra beskrivningar av fysiska processer. – På detta sätt kan man svara mot specifika regionala problem för att till exempel få nederbörden rätt i områden med komplex topografi Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad
Alla ämnesområden