CORDEX-workshop om klimatinformation med 1 400 deltagare från Sydostasien

Olika delar av Sydostasien (SEA) har olika behov av klimatinformation inför klimatförändringar nu och i framtiden. En välbesökt online workshop i november 2021 främjade fortsatt kapacitetsutveckling och smart användning av regional och lokal klimatinformation.

Online-workshopen arrangerades av det internationella CORDEX-kontoret vid SMHI och CORDEX SEA (CORDEX Sydostasien) i samarbete med andra lokala organisatörer i Indonesien, Thailand och Malaysia.

Flyer till en konferens CORDEX South East Asia

Workshopen lockade en bred uppslutning med 335 deltagare via Zoom från främst Malaysia, Filippinerna, Thailand och Vietnam men även från andra delar av världen. Workshopen sändes dessutom via YouTube där över tusen personer följde webbinarier och diskussioner. Evenemanget nådde därmed ut på ett bra sätt till forskare, intressenter och andra användare.

Dialog med samhället

Workshopens syften var bland annat att att informera och inspirera utifrån:

  • Nya CORDEX-aktiviteter och regionala partnerskap för att driva forskning och användning av klimatinformation på regional och lokal skala.
  • Exempel på hur flera länder i Sydostasien på ett framgångsrikt sätt använt klimatinformation producerad av CORDEX SEA för att jobba med utmaningar kopplade till klimatförändringar i regionen.
  • Potentiella användningsområden för CORDEX SEA-information i regionen.
  • SARCCIS och hur jobbet med högupplösta (5 km) simuleringar för CORDEX SEA framskrider.

SARCCIS - one stop data center för klimatdata

Vid workshopen presenterades Southeast Asia Regional Climate Change Information System (SARCCIS), som fungerar som ett one‑stop data center med öppen och fri tillgång till högupplösta data från flera olika klimatmodeller och klimatscenarier.  Här ingår även riktlinjer gällande användning av data samt utbildningar till användare om hur det går till att komma åt, analysera och tolka dessa data.

Högupplösta simuleringar för nyckelområden i Sydostasien

Numera finns högupplösta (5 km) simuleringar utförda inom CORDEX SEA för ett antal nyckelområden i Sydostasien.

Workshopen innehöll kapacitetsbyggande träning i att ta hem, använda och analysera dessa simuleringar och annan klimatdata vilket är viktigt för framtida arbete och utveckling inom regionen.

Fritt tillgängliga klimatdata för alla

Myndigheter och departement i Indonesien ser fram emot att kunna använda högupplösta klimatdata som referens i en hållbar och motståndskraftig nationell utveckling med avseende på klimat. 

CORDEX-SEA data är fritt tillgängliga för alla som behöver. Därmed kan de till exempel användas för att sammanföra olika sektorer, särskilt sådana som arbetar med klimatanpassning eller åtgärder för att mildra effekterna av klimatförändringar.

Uppföljning genom vetenskapliga publikationer

Workshopen följs upp med material i form av rapport och vetenskapliga publikationer, exempelvis om hur klimatinformation ännu bättre kan anpassas för olika sektorers behov.

CORDEX planerar dessutom att fortsätta med speciella träningssessioner för att utbyta och fortsätta bygga kunskap rörande CORDEX SEA.

Mer information på workshopens websida

Mer information om workshopen finns på CORDEX web, cordex.org/2021/12/21/participants-from-the-southeast-asian-region-gathered-online-for-the-cordex-sea-outreach-and-capacity-building-workshop-15-17-november-2021/eller på workshopens egna websida, www.rucore.ru.ac.th/cordex_outreach