SMHI-utvecklad global klimattjänst lanseras på COP26

SMHI och Världsmeteorologiorganisationen (WMO) lanserar i samband med COP26 en ny klimattjänst för att bistå låg- och medelinkomstländer med global klimatinformation. Tjänsten har utvecklats av SMHIs hydrologiska forskningsenhet på uppdrag av FN:s Gröna klimatfond.

I samband med COP26  i Glasgow sker många sidoarrangemang. Vid ett av dessa bidrar SMHI med att visa nya data och metoder som underlättar klimatanpassning på global skala. Den nya klimattjänsten climateinformation.org ger tillgång till klimatindikatorer för väder- och vatten i dåtid, nutid och framtid över hela jordens landyta. Syftet är att utsatta länder som kan söka bidrag hos FN:s Gröna klimatfond ska få tillgång till vetenskapligt bakgrundsmaterial som motiverar deras behov att anpassa och skydda sina samhällen mot klimatförändringarna.

– Med den nya tjänsten kan man snabbt få en överblick i kartor och grafer för att sen enkelt kunna ladda ner data som är relevanta för ett specifikt område, säger Berit Arheimer, chef för SMHIs hydrologiska forskningsenhet.

Skärmklipp från climateinformation.org
Skärmklipp från climateinformation.org Förstora Bild

Lättillgängliga indikatorer för låg- och medelinkomstländer

Tjänsten är speciellt utvecklad för låg- och medelinkomstländer där det ofta saknas mätningar. Datamaterialet baseras helt på beräkningar från klimatmodellerare runt om i världen och det globala samarbete som SMHI administrerar för högupplöst klimatmodellering, via CORDEX-sekretariatet.

– Det har varit en rolig utmaning att omsätta detta komplexa vetenskapliga material till enkla lättillgängliga indikatorer som vanliga handläggare ska kunna förstå och använda i sitt dagliga arbete, säger Frida Gyllensvärd, koordinator vid SMHIs hydrologiska forskningsenhet, som lett arbetet med webbdesign och applikationsutveckling.

Representanter från SMHI deltar digitalt med presentation av den nya tjänsten och i paneldiskussion onsdag den 3 november i en paviljong som IPCC, WMO och UK MetOffice ansvarar för.