Nyhetsarkiv - IPCC Focal Point

Bidra till FNs klimatpanels (IPCC) specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning

Sedan oktober 2016 pågår ett intensivt arbete inom FNs klimatpanel (IPCC) med att ta fram en specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning. Författarnas första utkast av rapporten kommer nu att vara föremål för extern granskning av experter som inte deltar i skrivandet. Om du vill vara med och …

Senast uppdaterad:

FNs klimatpanel håller författarmöte i Sverige i höst

I oktober kommer ett författarmöte med ett 100-tal internationella klimatforskare och klimatexperter att hållas i Sverige. Mötet i Sverige är ett led i FNs klimatpanels (IPCCs) arbete med att ta fram en specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning.

Senast uppdaterad:

Svenska experter medverkar i arbetet med IPCCs nästa stora rapport

I början av maj ska riktlinjerna dras upp för FNs klimatpanels (IPCCs) nästa stora sammanställning av kunskapen om klimatet, AR6. Totalt är det nära 200 experter från olika delar av världen som kommer att delta i arbetet. Två av dem kommer från Sverige; Lars J Nilsson, Lunds universitet, och Lisa …

Senast uppdaterad:

FNs klimatpanel tar nästa steg

FNs klimatpanel IPCC sammanställer aktuell kunskap om klimatförändringar. Kunskapsunderlaget är viktigt för världens beslutsfattare. Arbetet är igång med IPCCs stora kunskapsutvärdering AR6, som pågår fram till 2022. Inom ramen för detta ska tre specialrapporter tas fram de närmaste åren. Svenska …

Senast uppdaterad:

Bidra till IPCCs specialrapporter om klimatförändringar

Nu kan du som är intresserad ansöka om att medverka i arbetet med två av FNs klimatpanels (IPCCs) kommande specialrapporter. IPCC ska ta fram specialrapporter, om klimatförändringar och marken, samt om klimatförändringar, havet och kryosfären. Din intresseanmälan behövs senast den 11 maj.

Senast uppdaterad:

IPCC-möte om nya specialrapporter

FNs klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) ska förse världens beslutsfattare med kunskapsunderlag om klimatet. Den 28 - 31 mars håller IPCC möte i Mexiko för att diskutera och besluta om klimatpanelens arbete och de specialrapporter som ska tas fram. Från SMHI, som är …

Senast uppdaterad:

Bidra som författare till IPCCs kommande rapporter

Sverige har möjlighet att nominera experter som författare till FNs klimatpanels (IPCCs) kommande rapporter. Nu kan du som är intresserad ansöka om att medverka i arbetet med en metodrapport kring nationell inventering av växthusgaser.  

Senast uppdaterad:

Bidra till IPCCs specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning

Nu kan du som är intresserad ansöka om att medverka i arbetet med FNs klimatpanels (IPCCs) kommande specialrapport om en global uppvärmning på 1,5 grader. Din intresseanmälan behövs senast den 6 december.

Senast uppdaterad:

Systematisk klimatövervakning viktig för fortsatt internationell samverkan

Nyligen trädde det globala klimatavtalet från Paris i kraft och de senaste två veckorna har internationella klimatförhandlingar pågått i Marrakech, Marocko. Den systematiska klimatövervakning som bland andra SMHI bidrar till är en av de grundläggande förutsättningarna för klimatarbetet.

Senast uppdaterad:

Enkäter: Var med och påverka IPCCs kommande rapporter

Vad borde FNs klimatpanel IPCC fokusera på i kommande rapporter? Och hur kan den kunskap om klimatet som sammanställs bäst spridas?

Senast uppdaterad:
År
Månad