Nyhetsarkiv - IPCC Focal Point

FNs klimatpanel tar nästa steg

FNs klimatpanel IPCC sammanställer aktuell kunskap om klimatförändringar. Kunskapsunderlaget är viktigt för världens beslutsfattare. Arbetet är igång med IPCCs stora kunskapsutvärdering AR6, som pågår fram till 2022. Inom ramen för detta ska tre specialrapporter tas fram de närmaste åren. Svenska …

Senast uppdaterad:

Bidra till IPCCs specialrapporter om klimatförändringar

Nu kan du som är intresserad ansöka om att medverka i arbetet med två av FNs klimatpanels (IPCCs) kommande specialrapporter. IPCC ska ta fram specialrapporter, om klimatförändringar och marken, samt om klimatförändringar, havet och kryosfären. Din intresseanmälan behövs senast den 11 maj.

Senast uppdaterad:

IPCC-möte om nya specialrapporter

FNs klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) ska förse världens beslutsfattare med kunskapsunderlag om klimatet. Den 28 - 31 mars håller IPCC möte i Mexiko för att diskutera och besluta om klimatpanelens arbete och de specialrapporter som ska tas fram. Från SMHI, som är …

Senast uppdaterad:

Bidra som författare till IPCCs kommande rapporter

Sverige har möjlighet att nominera experter som författare till FNs klimatpanels (IPCCs) kommande rapporter. Nu kan du som är intresserad ansöka om att medverka i arbetet med en metodrapport kring nationell inventering av växthusgaser.  

Senast uppdaterad:

Bidra till IPCCs specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning

Nu kan du som är intresserad ansöka om att medverka i arbetet med FNs klimatpanels (IPCCs) kommande specialrapport om en global uppvärmning på 1,5 grader. Din intresseanmälan behövs senast den 6 december.

Senast uppdaterad:

Systematisk klimatövervakning viktig för fortsatt internationell samverkan

Nyligen trädde det globala klimatavtalet från Paris i kraft och de senaste två veckorna har internationella klimatförhandlingar pågått i Marrakech, Marocko. Den systematiska klimatövervakning som bland andra SMHI bidrar till är en av de grundläggande förutsättningarna för klimatarbetet.

Senast uppdaterad:

Enkäter: Var med och påverka IPCCs kommande rapporter

Vad borde FNs klimatpanel IPCC fokusera på i kommande rapporter? Och hur kan den kunskap om klimatet som sammanställs bäst spridas?

Senast uppdaterad:

FNs klimatpanel ger ramar för nya rapporter

En ny specialrapport från FNs klimatpanel IPCC ska sammanfatta olika utvecklingsvägar och effekter av att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Även riktlinjerna för ländernas inventering av sina utsläpp av växthusgaser ska uppdateras i en metodrapport.

Senast uppdaterad:

IPCC ska ta fram underlag om en 1,5 graders global uppvärmning

Efter det historiska globala klimatavtalet i december 2015 ska FNs klimatpanel IPCC nu ta fram nya kunskapsunderlag. Nästa vecka träffas klimatpanelen i Bangkok. På agendan finns bland annat en specialrapport om kunskapsläget kring utvecklingsvägar för att begränsa den globala uppvärmningen till …

Senast uppdaterad:

IPCC bjuder in fler svenska experter

FNs klimatpanel IPCC ska ta fram en sjätte utvärderingsrapport. Nu söker klimatpanelen, via sina nationella kontaktpunkter, efter experter inom en rad områden till ett möte där huvudrapporten ska formas.

Senast uppdaterad:
År
Månad