Var med och expertgranska IPCC:s delrapport om Effekter, anpassning och sårbarhet

"Effekter, anpassning och sårbarhet" är en av tre avslutande delrapporter inom det sjätte arbetsprogrammet, AR6, för FN:s klimatpanel IPCC. Från den 4 december 2020 är det andra utkastet till denna delrapport tillgängligt för expertgranskning. Välkommen att delta!

Molnhimmel över storstad

Denna andra granskning av den underliggande rapporten och SPM (Sammanfattning för beslutsfattare) sker av experter och regeringar och pågår från 4 december 2020 till den 29 januari 2021. Registrering för experter kommer att vara möjlig fram till den 22 januari. 

Det är inte nödvändigt att ge synpunkter på hela materialet. ´Som expert är man välkommen att fokusera på de delar som man har djupast kunskap inom.

"Effekter, anpassning och sårbarhet" behandlar effekterna av klimatförändringar på mänskliga och naturliga system inklusive sårbarheter, samt vilken kapacitet dessa har att anpassa sig till klimatförändringarna. Rapporten kommer också att visa på alternativ för att skapa en hållbar framtid för alla genom ett rättvist och integrerat tillvägagångssätt gällande anpassningsinsatser i alla skalor, kopplat till de alternativ som IPCC:s arbetsgrupp II lyfter.

Granskningen ska vara objektiv, öppen och transparent och IPCC siktar på att involvera så många oberoende experter som möjligt i  denna process. 

Omfattande granskningar säkerställer kvaliteten

– Granskningarna är en viktig del av IPCC:s process. De bidrar till transparens, kvalitetssäkring och objektivitet i arbetet med att ta fram nya kunskapssammanställningar, säger Markku Rummukainen vid Sveriges nationella kontaktpunkt för IPCC på SMHI.

Granskningen av en IPCC-rapport sker i flera steg:

  • Första granskningen görs av experter
  • Andra granskningen av experter och regeringsrepresentanter
  • Tredje granskningen görs av regeringsrepresentanter

Efter varje granskningsomgång tas samtliga kommentarer om hand av författarna i samarbete med granskningsredaktörer.

– Granskningsredaktörerna säkerställer att alla kommentarer tas i beaktande av författarteamen. Alla kommentarer och författarnas respons sparas i ett öppet arkiv, säger Lena Lindström vid Sveriges nationella kontaktpunkt för IPCC på SMHI.

Kortfattad beskrivning av IPCC rapportprocess