Förlängd tidsfrist till 5 juni för kommentarer till IPCC:s Arbetsgrupp 1

På grund av COVID-19-pandemin har IPCC förlängt tidsfristen för inlämning av kommentarer på utkastet till Delrapport 1 "Den naturvetenskapliga grunden" till fredagen den 5 juni 2020. (Det tidigare datumet var söndagen den 26 april 2020.)

Här kan du läsa mer om IPCC:s Delrapport 1 ”Den naturvetenskapliga grunden”. www.smhi.se/klimat/ipcc/ipcc-resultat/ar6-delrapport-1-den-vetenskapliga-grunden-1.143406

Mer information om hur COVID-19 rent generellt påverkar arbetet med IPCC:s rapporter kan du läsa genom att klicka på den här länken (IPCC:s webbplats, på engelska): www.ipcc.ch/2020/04/02/statementoncovid-19/