Sammanfattningar av IPCC:s två senaste specialrapporter finns nu på svenska

Nu finns sammanfattningar av IPCC:s specialrapporter om ”Klimatförändringar och marken” samt ”Havet och kryosfären i ett förändrat klimat” på svenska. Specialrapporterna handlar om vad som händer med marken, havet och kryosfären i ett allt varmare klimat och hur vi människor kan arbeta med möjliga lösningar i form av klimatanpassningar och utsläppsminskningar.

IPCC - Intergovernmental Panel of Climate Change - är FN:s mellanstatliga klimatpanel som sammanställer det vetenskapliga kunskapsläget kring klimatförändringar, konsekvenser, sårbarhet och möjliga lösningar.

Den första specialrapporten inom det pågående sjätte arbetsprogrammet AR6 var ”Global uppvärmning på 1,5 grader” som publicerades hösten 2018. Den behandlar möjligheter och utmaningar att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader samt tillkommande klimateffekter och möjliga anpassningsåtgärder

Ytterligare två specialrapporter på svenska

”Klimatförändringar och marken” belyser samspelet människor, markanvändning och klimatförändring i en allt varmare värld. Den tar upp olika alternativ för klimatanpassningar och utsläppsminskningar inom markbaserade sektorer som jordbruk och skogsbruk samt i markbaserade mänskliga system och ekosystem. 

”Havet och kryosfären i ett förändrat klimat” behandlar hur havet och kryosfären redan har påverkats av klimatförändringen, vilka konsekvenserna blir av en allt större klimatförändring och vilka åtgärder som kan vara möjliga. Havet och kryosfären täcker större delen av jordens yta och innehåller unika livsmiljöer som är sammankopplade med andra komponenter i klimatsystemet genom ett globalt utbyte av vatten, energi och kol.

Fortsatt arbete inom IPCC

IPCC:s pågående sjätte arbetsprogram (Assessment Report 6, AR6) omfattar en metodrapport, de tre specialrapporterna samt en huvudrapport som i sin tur består av tre delrapporter och en syntesdel. Corona-pandemin har påverkat de ursprungliga tidsplanerna, men ett intensivt arbete pågår och de kommande rapporterna inom AR6 kommer att publiceras under 2021 och 2022.

IPCC har tagit fram arbetssätt som gör det möjligt för forskare världen över att fortsätta arbetet med AR6. Huvudrapporten ser ut att försenas med några månader. Den första delen handlar om den naturvetenskapliga grunden om klimatförändringar och beräknas vara färdig sommaren 2021. Delrapporten kommer därmed att finnas framtagen i tid till FN:s stora klimatmöte i Glasgow (COP26). De andra rapporterna följer under året därpå, 2022.