Nyhetsarkiv - IPCC Focal Point

ForskarFredag 2021: Att leva och bo med nya klimatförutsättningar

ForskarFredag visar vad vetenskap är, hur forskning går till och hur roligt, spännande och vardagsnära forskning kan vara. Det här webbsända eventet handlade om klimatförändringar, vad de betyder för oss och hur vi kan anpassa oss till dem.

Senast uppdaterad:

Nu startar SMHIs seminarieserie om klimat

Klimatfrågorna är hetare än någonsin och det är många som vill veta mer om vårt klimat. Därför startar nu SMHI en webbsänd seminarieserie där våra forskare och experter delar med sig av sin kunskap inom olika klimatrelaterade områden. Var med från början!

Senast uppdaterad:

ForskarFredag 2021: Att leva och bo med nya klimatförutsättningar - hur ställer vi om?

Dagens klimatförändringar är en av mänsklighetens största utmaningar, vilket blivit ännu tydligare efter sommarens extrema väderhändelser och slutsatserna i FN:s klimatpanels senaste rapport "Den naturvetenskapliga grunden". Svårigheterna är många och stora, men det är även vår anpassningsförmåga …

Senast uppdaterad:

Webbinarium om IPCC:s delrapport 2021 - Den naturvetenskapliga grunden

Det webbsända seminariet torsdagen den 2 september 2021 kl 13.00-16.15

är ett samarbete mellan SMHI, Stockholms universitet (SU) och Svenska Meteorologiska Sällskapet (SMS). Du behöver inte anmäla dig i förväg. 

Senast uppdaterad:

Ett mycket starkt kunskapsläge om klimatförändringen

Den pågående klimatförändringen är omfattande, snabb och i många fall saknar den motstycke. IPCC:s senaste rapport Den naturvetenskapliga grunden är en omfattande sammanställning av det rådande vetenskapliga kunskapsläget kring observerad klimatförändring, klimatsystemet, klimatmodeller och …

Senast uppdaterad:

Nu startar IPCC:s beslutsmöte om rapporten ”Den naturvetenskapliga grunden”

Under tiden 26 juli – 6 augusti genomförs det digitala möte där FN:s klimatpanel IPCC samlar rapportförfattare och representanter från medlemsländerna för att lägga sista handen vid rapporten Den naturvetenskapliga grunden som är en del av IPCC:s sjätte stora kunskapsutvärdering. Rapporten är en …

Senast uppdaterad:

Nu finns information till media inför IPCC:s nya rapport

IPCC:s information för media (Media Advisory) inför publiceringen av Delrapport 1 – Den naturvetenskapliga grunden – finns nu tillgänglig. Där förklaras hur det går till att följa invigningen av den 54:e sessionen i panelen, registrera sig för tillgång till material under embargo, delta i IPCC:s …

Senast uppdaterad:

IPCC:s delrapport ”Den naturvetenskapliga grunden” kommer den 9 augusti

I början på augusti publicerar FN:s klimatpanel IPCC den första delen av det sjätte arbetsprogrammets huvudrapport (Assessment Report 6, AR6). Delrapporten ”Den naturvetenskapliga grunden” är en omfattande sammanställning av det rådande vetenskapliga kunskapsläget kring klimatmätningar, …

Senast uppdaterad:

I augusti kommer IPCC:s delrapport ”Den naturvetenskapliga grunden”


FN:s klimatpanel IPCC börjar nu summera sitt sjätte arbetsprogram (Assessment Report 6, AR6) som innehåller flera specialrapporter och delrapporter kring det globala kunskapsläget om klimatförändringen, dess konsekvenser och möjliga lösningar.

Senast uppdaterad:

Webbinarium med IPCC:s Arbetsgrupp III

Webbinariet "Climate change and our future – driving the transition" den 28 april arrangeras av RFF-CMCC European Institute on Economics and the Environment (EIEE) tillsammans med IPCC:s Arbetsgrupp III och med stöd av the Ministry of Ecological Transition, Government of Italy. …

Senast uppdaterad:
År
Månad