Nyhetsarkiv - IPCC Focal Point

Var med och granska IPCC:s rapport

I juli 2021 ska FN:s klimatpanel IPCC färdigställa en av tre huvudrapporter, ”Att

begränsa klimatförändringarna", som tillsammans utgör panelens sjätte stora

kunskapsutvärdering. Nu finns det första utkastet till rapporten tillgängligt för expertgranskning. Granskningen är viktig för att …

Senast uppdaterad:

Antarktis smältande isar påverkar Sveriges havsnivåer

IPCC:s senaste specialrapport om havet och kryosfären i ett förändrat klimat ligger till grund för SMHIs pågående arbete med att uppdatera beräkningar och tjänster gällande havsnivåer runt Sveriges kuster, något som är viktigt för bland annat samhällsplanerare. 

Senast uppdaterad:

IPCC söker expertgranskare

FN:s klimatpanel IPCC arbetar just nu inom det sjätte arbetsprogrammet (Assessment Report 6, AR6). Nu inbjuds experter från hela världen att delta i granskningen av den kommande delrapport II inom AR6 som behandlar effekter, sårbarhet och anpassning till klimatförändringar. Rapporten kommer att …

Senast uppdaterad:

Seminarium om IPCC:s specialrapport om havet och kryosfären i ett förändrat klimat

Den 28 oktober arrangerar Sveriges Meteorologiska Sällskap, Stockholms universitet och SMHI ett seminarium om IPCC:s senaste specialrapport om havet och kryosfären i ett förändrat klimat. 

Senast uppdaterad:

Ny specialrapport från IPCC: Havet och kryosfären i ett förändrat klimat

Havet och kryosfären (de frusna delarna av planeten) spelar en avgörande roll för livet på jorden. IPCC betonar i sin senaste specialrapport att det brådskar, både när det gäller utsläppsminskningar och anpassningsåtgärder. Haven har blivit varmare, surare och mindre produktiva. Smältande glaciärer …

Senast uppdaterad:

Snart presenteras IPCC:s specialrapport om Haven och kryosfären i ett förändrat klimat

Under två år har FN:s klimatpanel IPCC arbetat med att sammanställa en specialrapport om Haven och kryosfären (den del av jordens yta och atmosfären som består av is och snö) i ett förändrat klimat. Rapporten är en sammanställning av det aktuella globala vetenskapliga kunskapsläget.

Senast uppdaterad:

Seminarium om IPCC:s specialrapport om Klimatförändringar och marken

Den 2 september arrangerar KSLA i samarbete med SMHI, Chalmers, Focali, IEA Bioenergy och SIANI ett seminarium om IPCC:s senaste specialrapport om Klimatförändringar och marken.

Senast uppdaterad:

Ny rapport från IPCC behandlar sambandet mellan klimatförändringar och marken

IPCC:s specialrapport om klimatförändringar och marken beslutades den 7 augusti i Geneve. Den handlar om klimatförändringar och ökenspridning, markförstöring, hållbar markanvändning, livsmedelsförsörjning samt flöden av växthusgaser i landbaserade ekosystem. Rapporten är en del av IPCC:s …

Senast uppdaterad:

Snart presenteras IPCC:s specialrapport om klimatförändringar och marken

Nu ska IPCC:s specialrapport om klimatförändringar och marken bli klar – efter två års arbete. Den 26 augusti går klimatpanelen genom rapportens sammanfattning. Resultatet offentliggörs den 8 augusti.

Senast uppdaterad:

IPCC har uppdaterat riktlinjer för växthusgaser

FN:s klimatpanel IPCC har idag presenterat en uppdatering av sin metodrapport om riktlinjer för utsläppsinventering. Riktlinjerna används av länder för att uppskatta respektive lands utsläpp och upptag av växthusgaser. Den uppdaterade metodrapporten förbättrar transparensen och …

Senast uppdaterad:
År
Månad