Nyhetsarkiv - IPCC Focal Point

Experter sökes till workshop om användning av scenarier i IPCC:s kunskapsutvärderingar

Nu utvärderar FN:s klimatpanel (IPCC) sitt sjätte arbetsprogram (AR6) och tittar framåt mot nästa arbetsprogram (AR7). För att förbereda det sjunde arbetsprogrammet kommer IPCC våren 2023 att anordna en workshop om användning av scenarier. 

Senast uppdaterad:

IPCC-möte om framtidsfrågor

Den 27-30 september ägde den 57:e sessionen av FN:s klimatpanel IPCC rum i Genève. Mötet avhandlade bland annat budget, stipendiatprogram, gender policy, nya observatörsorganisationer och övergången från den sjätte till den sjunde utvärderingscykeln

Senast uppdaterad:

Huvudslutsatser i IPCC:s rapport "Klimat i förändring 2022 - Att begränsa klimatförändringen"

Nedanstående är en icke-officiell svensk översättning av huvudslutsatserna från sammanfattningen för beslutsfattare (SPM) av rapporten "Klimat i förändring 2022 - Att begränsa klimatförändringen" som FN:s klimatpanel IPCC publicerade den 4 april. 

Senast uppdaterad:

Nu finns sammanfattningen av IPCC:s rapport ”Effekter, anpassning och sårbarhet” på svenska

”Klimat i förändring 2022 – Effekter, anpassning och sårbarhet” lanserades i februari 2022 av FN:s klimatpanel IPCC. Rapporten utvärderar kunskapsläget kring det komplexa samspelet mellan klimatförändringen och de risker som natur och människor utsätts för samtidigt som den presenterar möjligheter …

Senast uppdaterad:

Seminarium: The science-policy & environment-development journey: the case of the IPCC

I anslutning till högnivåmötet Stockholm+50 arrangerar Stockholm Environment Institute SEI och SMHI ett webbsänt seminarium den 1 juni. Det handlar om hur FN:s klimatpanel IPCC har utvecklats sedan starten 1988 och på vilket sätt detta arbete påverkar hela samhället.

Senast uppdaterad:

SMHI Seminarieserie Klimat: Är det möjligt att åstadkomma klimatresilient utveckling för alla?

Den 4 maj kl 14.00 träffar vi Lisa Schipper som är forskare vid Environmental Change Institute på Oxford University i Storbritannien. Lisa är expert på frågor som rör utveckling, fattigdom och anpassning till klimatets förändring. 

Senast uppdaterad:

IPCC: Vi står vid ett vägskäl

Under 2010-2019 har globala växthusgasutsläppen fortsatt att öka. Det behövs fortsatt arbete med både omedelbara och djupgående utsläppsminskningar inom alla sektorer för att begränsa den globala uppvärmningen, för vilket det finns många åtgärder. Det framgår av IPCC:s rapport ”Klimat i förändring …

Senast uppdaterad:

Lansering av IPCC:s rapport "Att begränsa klimatförändringen" den 4 april

Måndagen den 4 april lanseras IPCC:s rapport "Klimat i förändring 2022 - Att begränsa klimatförändringen".  Den utvärderar kunskapsläget avseende vetenskapliga, tekniska, miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter gällande begränsning av klimatförändringen.

Senast uppdaterad:

Just nu pågår beslutsmötet för IPCC:s rapport "Att begränsa klimatförändringen"

Under tiden den 21 mars till den 4 april pågår beslutsmötet för den kommande rapporten från FN:s mellanstatliga klimatpanel IPCC. Rapporten heter "Klimat i förändring 2022 - Att begränsa klimatförändringen" och utvärderar kunskapsläget avseende vetenskapliga, tekniska, miljömässiga, ekonomiska och …

Senast uppdaterad:

Information till media om bokning av intervjuer med IPCC-författare

Den 4 april 2022 lanserar FN:s klimatpanel IPCC sin nästa rapport ”Klimat i förändring 2022 – Att begränsa klimatförändringen”. Efter IPCC:s centrala presskonferens kommer det att finnas möjlighet till förbokade intervjuer med rapportförfattare och representanter för IPCC.

Senast uppdaterad:
År
Månad