Nyhetsarkiv - IPCC Focal Point

Var med och expertgranska IPCC:s delrapport om Att begränsa klimatförändringarna

"Att begränsa klimatförändringarna" är en av tre avslutande delrapporter inom det sjätte arbetsprogrammet, AR6, för FN:s klimatpanel IPCC. Från den 18 januari 2021 är det andra utkastet till denna delrapport tillgängligt för expertgranskning. Välkommen att delta!

Senast uppdaterad:

Var med och expertgranska IPCC:s delrapport om Effekter, anpassning och sårbarhet

"Effekter, anpassning och sårbarhet" är en av tre avslutande delrapporter inom det sjätte arbetsprogrammet, AR6, för FN:s klimatpanel IPCC. Från den 4 december 2020 är det andra utkastet till denna delrapport tillgängligt för expertgranskning. Välkommen att delta!

Senast uppdaterad:

Sammanfattningar av IPCC:s två senaste specialrapporter finns nu på svenska

Nu finns sammanfattningar av IPCC:s specialrapporter om ”Klimatförändringar och marken” samt ”Havet och kryosfären i ett förändrat klimat” på svenska. Specialrapporterna handlar om vad som händer med marken, havet och kryosfären i ett allt varmare klimat och hur vi människor kan arbeta med möjliga …

Senast uppdaterad:

Klimatförändringar och biologisk mångfald hänger ihop

En ny kunskapssammanställning från Naturvårdsverket och SMHI ger ett svenskt perspektiv på de starkt sammankopplade frågorna att begränsa klimatförändringarna och att bevara den biologiska mångfalden. För att främja synergieffekter och motverka målkonflikter är det viktigt att ha ett …

Senast uppdaterad:

Konferens om Biologisk mångfald, klimatförändringar och samhällsomställning

Problemen är globala, men många av de åtgärder som behöver genomföras är nationella och lokala. 21 oktober 2020 arrangerar därför Naturvårdsverket en svensk konferens som lyfter resultat från IPBES (The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) och …

Senast uppdaterad:

Förändringar i IPCC:s tidsplaner på grund av COVID19-pandemin

Även IPCC:s  Arbetsgrupp II gör förändringar i sin tidsplan för rapporten ”Effekter, anpassning och sårbarhet” på grund av COVID19-pandemin. I genomsnitt flyttas datumen i tidsplanen fram cirka fyra månader på grund av den nuvarande krissituationen.

Senast uppdaterad:

Förlängd tidsfrist till 5 juni för kommentarer till IPCC:s Arbetsgrupp 1

På grund av COVID-19-pandemin har IPCC förlängt tidsfristen för inlämning av kommentarer på utkastet till Delrapport 1 "Den vetenskapliga grunden" till fredagen den 5 juni 2020. (Det tidigare datumet var söndagen den 26 april 2020.)

Senast uppdaterad:

Var med och granska IPCC:s kommande rapport: ”Den vetenskapliga grunden”

I april 2021 ska FN:s klimatpanel IPCC färdigställa rapporten "Den vetenskapliga grunden”, som är den första av tre huvudrapporter inom panelens sjätte stora kunskapsutvärdering (AR6). Nu finns möjlighet för experter och medlemsländer att granska det andra utkastet av rapporten. Detta är en …

Senast uppdaterad:

IPCC söker chef för TSU:s sekretariat inför den kommande syntesrapporten

Syntesrapporten (SYR AR6) är en sammanställning av de rapporter som ingår i the Sixth Assessment Report (AR6) med beräknad utgivning 2022. IPCC söker nu en chef för SYR TSU:s sekretariat (Technical Support Unit).

Senast uppdaterad:

IPCC Working Group III söker chef för TSU

Tjänsten omfattar det övergripande operativa, administrativa och finansiella ansvaret för TSU (Technical Support Unit) vid IPCC:s Working Group III.

Senast uppdaterad:
År
Månad