Konferens 15 september: IPCC-resultaten i ett svenskt perspektiv

Save the date! Förmiddagen den 15 september 2023 anordnar SMHI en hybridkonferens där FN:s klimatpanel IPCC:s senaste resultat sätts i ett svenskt perspektiv. Det blir en halvdag fullspäckad av inspiration, kunskap och erfarenheter.  

Stigande graf över Årets medeltemperatur i Sverige mellan 1860 och 2020.
I Sverige har uppvärmningen blivit allt tydligare under de senaste årtiondena. Uppvärmningen är i linje med vad som väntas på grund av den ökade växthuseffekten. Ökningen av Sveriges medeltemperatur närmar sig nu två grader jämfört med slutet av 1800-talet. Motsvarande värde för det globala medelvärdet är ungefär en grad.

Konferens med svenskt perspektiv

Budskapet i IPCC:s senaste syntesrapport är tydligt; klimatförändringen påverkar redan människor och ekosystem. Läget är allvarligt och det är bråttom, men lösningar finns. Rapporten återspeglar det som klimatpanelen visat i tidigare rapporter, men tonen är högre och mer allvarlig.

Syntesrapporten, som lanserades den 20 mars 2023, är den sista rapporten inom den sjätte kunskapsutvärderingen, AR6. Konferensen den 15 september sätter IPCC:s globala resultat från den sjätte kunskapsutvärderingen i ett svenskt perspektiv och blickar fram emot den sjunde kunskapsutvärderingen, vilken påbörjas under året.

Plats

Deltagandet sker antingen på plats i konferenslokal i Stockholm eller digitalt.

Program

Programmet och annan information kommer successivt att presenteras på www.smhi.se/IPCC-resultaten-i-ett-svenskt-perspektiv

Anmälan

Anmälan till konferensen beräknas att öppna i maj.

Mer information

Vill du ha information skickad till din e-postadress om konferensen, när anmälan öppnar och så vidare, mejlar du till ipcckommunikation@smhi.se och skriver att du önskar information om konferensen. Din e-postadress kommer endast att användas för att SMHI ska kunna kontakta dig angående information om konferensen. Genom att du mejlar ditt intresse ger du ditt samtycke till att SMHI sparar dina personuppgifter. SMHI behandlar personuppgifter enligt gällande regelverk. Mer om hantering av personuppgifter på SMHIs webbplats.

Hoppas att vi ses den 15 september!

Har du frågor? Mejla till ipcckommunikation@smhi.se

Sprid gärna denna Save the date till personer som du tror skulle vara intresserade av konferensen.