IPCC-resultaten i ett svenskt perspektiv - välkommen på konferens

Förmiddagen den 15 september 2023 anordnar SMHI tillsammans med Boverket, Formas, Nationella expertrådet för klimatanpassning och Naturvårdsverket en konferens där FN:s klimatpanel IPCC:s senaste resultat sätts i ett svenskt perspektiv. Det blir en halvdag fullspäckad av inspiration, kunskap och erfarenheter.  

En graf över medeltemperaturen i Sverige med texten IPCC-resultaten i ett svenskt perspektiv Hybridkonferens 15 september 2023

Program

Moderator: Johan Kuylenstierna, generaldirektör Formas

Panel 1: ”Koppling mellan utsläppsminskning, anpassning och hållbar utveckling”
Klimatförändringen pågår och dess effekter påverkar allt mer och allt fler, både samhällen och ekosystem. Att minska utsläppen är avgörande för att undvika en allt större klimatförändring. Men anpassning till klimatförändringen kan inte heller undvikas. Det finns en lång rad åtgärder för både utsläppsminskning och anpassning. I många fall tillämpas de var för sig trots att det finns många synergier, vilka kan leda till effektivare genomförande och samtidigt generera nyttor för hållbar utveckling mer generellt.

Hur gör vi här i Sverige? Tänker vi på utsläppsminskning när vi jobbar med anpassning? Och på anpassning när vi ska minska utsläppen? Kopplar vi ihop klimatarbetet och Agenda 2030? Hur brett tänker vi vid planering och genomförande?

Medverkande:
Åsa-Britt Karlsson, klimatexpert och rådets ordförande, Nationella expertrådet för klimatanpassning

Louise Herrmann, klimatrådgivare, Sida

Tomas Kåberger, professor vid Chalmers tekniska högskola och Executive Board Chair of Renewable Energy Institute i Tokyo

Anna Kaijser, forskningssekreterare, Formas

Presentationer: ”Hur förhåller sig senare klimatforskning och pågående klimatåtgärder till IPCC:s sjätte utvärderingscykel (AR6)” – fyra exempel
Kunskapsläget om klimatförändringen är väletablerat. Klimatförändringen tilltar, även extremväder har påverkats. Riskerna för samhällen och ekosystem ökar och även om det finns genomförbara åtgärder håller tiden på att ta slut för möjligheterna att uppnå klimatmålen. Hur utsläppen utvecklas är avgörande för den fortsatta klimatförändringen och anpassning är en nödvändighet.

IPCC:s sjätte utvärderingscykel (AR6) utgår från resultat från det globala kunskapsläget fram till 2021. Hur ser det ut för Sveriges del? Vad mer vet vi redan?

Medverkande:
Gustav Strandberg, forskare inom klimat, SMHI

Lisa Schipper, professor, Universität Bonn

Peter Larsson, tidigare samordnare för samhällomställning i Norrbotten och Västerbotten, Näringsdepartementet

Mats Engström, senior rådgivare, Sieps

Panel 2: ”Koppling mellan närtid och på lång sikt”
Samhällets utveckling är en kontinuerlig process i vilken tidigare beslut, beslut idag och beslut i framtiden hänger ihop. Samhället idag, med sina utsläpp och sårbarhet för klimateffekter, är både ett resultat av tidigare beslut och det vi har att bygga på vad gäller framtiden. Beslut som tas idag påverkar framåt i tid, i vissa fall en lång tid. Mycket av framtiden formas här och nu genom mål, beslut och styrmedel, investeringar och andra val.

IPCC:s sjätte utvärderingscykel (AR6) är tydlig om att lösningar finns, och att de kan påskyndas genom möjliggörande förhållanden. Och att det behövs, om kolbudgeten ska kunna hållas, anpassningen lyckas och klimatmålen uppnås!

Medverkande:
Stefan Nyström, avdelningschef på Klimatavdelningen, Naturvårdsverket

Robert Johannesson, enhetschef på Stad och land, Boverket

Josefin Johansson, Sector Head Sustainability på Handelsbanken aktieanalys, Handelsbanken

Alice Gimbro Frisk, ungdomsrepresentant för Sverige i UNFCCC, LSU

Tid och plats

Fredagen den 15 september kl. 08.30-12.30. Deltagandet sker antingen på plats i konferenslokal nära Stockholms centralstation eller digitalt. Observera att antal fysiska platser är begränsade.

Anmälan

I anmälan anger du om du önskar delta fysiskt på plats i konferenslokalen i Stockholm eller om du önskar delta digitalt. Deltagandet är kostnadsfritt.

För dig som önskar delta på plats i Stockholm: Anmälan senast 25 juli 2023. Antalet platser i konferenslokalen är begränsat. I början av augusti kommer du att få besked om du erhållit en av platserna i konferenslokalen.

För dig som önskar delta digitalt: Anmälan senast 10 september 2023.

Anmälningslänk

Konferensens webbsida 

www.smhi.se/IPCC-resultaten-i-ett-svenskt-perspektiv

Kontakt

E-post: ipcckommunikation@smhi.se

Hoppas att vi ses den 15 september!

Sprid gärna vidare till personer som du tror skulle vara intresserade av konferensen.