Val av ny IPCC-ordförande och byrå

Under FN:s klimatpanels (IPCC) 59:e plenarmöte den 25-28 juli i Nairobi, Kenya, kommer en ny ordförande och byrå väljas inför IPCC:s sjunde arbetsprogram, AR7.

FN:s mellanstatliga klimatpanel (IPCC) har under åren 2015-2023  haft sitt sjätte arbetsprogram, AR6, vilket har lett fram till ett antal kunskapsgenomgångar i form av IPCC-rapporter. I och med IPCC:s AR6 syntesrapport, som gavs ut den 20 mars 2023, inleds nu arbetet inför klimatpanelens sjunde arbetsprogram, AR7. Det första steget är att en ny ordförande och IPCC-byrå väljs. Ordförande och byrån är centrala i IPCC:s övergripande och arbetsgruppers ledning.

IPCC:s byrå

Syftet med IPCC:s byrå är att ge vägledning till panelen om de vetenskapliga och tekniska aspekterna av dess arbete, att ge råd om ledning och strategiska frågor samt att fatta beslut i specifika frågor inom dess mandat, i enlighet med principerna för IPCC:s arbete.