Ny IPCC-ordförande och byrå

Under FN:s klimatpanels (IPCC) 59:e beslutsmöte den 25-28 juli i Nairobi, Kenya, valdes professor Jim Skea från Storbritannien till ny ordförande. Vid mötet valdes även den nya byrån inför IPCC:s sjunde arbetsprogram, AR7.

Professor Jim Skea från Storbritannien, ny ordförande för IPCC
Professor Jim Skea från Storbritannien, ny ordförande för FN:s klimatpanel IPCC. Foto IPCC , Melissa Walsh

FN:s mellanstatliga klimatpanel (IPCC) har under åren 2015–2023 haft sitt sjätte arbetsprogram, AR6, vilket har lett fram till ett antal kunskapsgenomgångar i form av IPCC-rapporter. I och med IPCC:s AR6 syntesrapport, som gavs ut den 20 mars 2023, inleddes arbetet inför klimatpanelens sjunde arbetsprogram, AR7. På IPCC:s 59:e beslutsmöte 25-28 juli valdes ny ordförande och IPCC-byrå, som ska leda arbetet under AR7.

Camilla Andersson (Sveriges biträdande kontaktpunkt för IPCC) och Anna Hast från svenska ambassaden i Nairobi i delegationen representerade Sverige på mötet.

Blond kvinna med ljusblå cardigan i förgrunden vid skylt på bordet som det står Sweden på. I bakgrunden en skärm på väggen.
Camilla Andersson från SMHI på plats på mötet.

– IPCC får en stark byrå, med en blandning av byråmedlemmar som har erfarenhet av IPCC och de som kommer in med nya perspektiv. Sammantaget har byrån en bra vetenskaplig tyngd och bredd i AR7, säger Camilla Andersson, Sveriges biträdande kontaktperson för IPCC.

IPCC:s byrå

Syftet med IPCC:s byrå är att ge vägledning till panelen om de vetenskapliga och tekniska aspekterna av dess arbete, att ge råd om ledning och strategiska frågor samt att fatta beslut i specifika frågor inom dess mandat, i enlighet med principerna för IPCC:s arbete.