Webbinarium med IPCC:s Arbetsgrupp III

Webbinariet "Climate change and our future – driving the transition" den 28 april arrangeras av RFF-CMCC European Institute on Economics and the Environment (EIEE) tillsammans med IPCC:s Arbetsgrupp III och med stöd av the Ministry of Ecological Transition, Government of Italy.   Syftet är att under ett officiellt IPCC-möte om klimatförändringen också skapa ett möte mellan allmänhet, vetenskapliga experter, unga ledare och kulturarbetare samt regeringsrepresentanter.

Webbinariet "Climate change and our future - driving the transition" genomförs på engelska den 28 april kl 15-17 och består av två delar:

  1. Vetenskap och politik: Strategier, lösningar, möjligheter
  2. Ambition: Klimatet, framtiden och de unga generationerna

Gästerna kan skicka frågor direkt till panelen / talarna, där bland andra följande kommer att ingå:
•    Kim Stanley Robinson, Science Fiction-författare, författare till Ministry for the Future (2020)
•    Antonio Navarra, kontaktpunkt för IPCC för Italien och ordförande för Euro-Mediterranean Center on Climate Change 
•    Richard Newell, VD för Resources for the Future
•    Huvudförfattare inom IPCC Arbetsgrupp III

Webbinariet är en del av det just nu pågående författarmötet inom IPCC:s Arbetsgrupp III där 280 experter från över 70 länder träffas (digitalt, naturligtvis) inför färdigställandet av Delrapport 3 ”Att begränsa klimatförändringarna”. 

IPCC:s arbetsgrupp III

IPCC:s Arbetsgrupp III utvärderar möjligheter och lösningar för att minska utsläpp och förbättra sänkor för de växthusgaser som är anledningen till den globala uppvärmningen. 

Delrapport 3 kommer att utvärdera olika alternativ inom exempelvis energi, jordbruk, skogsbruk och markanvändning, byggnader, transport och industri och sätta dessa i samband med hållbar utveckling. För första gången kommer man att se närmare på sambandet mellan växthusgasutsläpp och teman som konsumtion och beteende samt vilken roll innovation och teknik spelar. Rapporten kommer också att utvärdera sambandet mellan åtgärder på kort till medellång sikt och långsiktiga vägar för att begränsa utsläpp vilket i sin tur kan begränsa den globala uppvärmningen.

Tidplanen är fortfarande preliminär, men IPCC hoppas kunna godkänna och därmed publicera denna tredje delrapport ”Att begränsa klimatförändringarna” i början av 2022.