I augusti kommer IPCC:s delrapport ”Den naturvetenskapliga grunden”


FN:s klimatpanel IPCC börjar nu summera sitt sjätte arbetsprogram (Assessment Report 6, AR6) som innehåller flera specialrapporter och delrapporter kring det globala kunskapsläget om klimatförändringen, dess konsekvenser och möjliga lösningar.

AR6 omfattar en uppdaterad metodrapport, tre specialrapporter samt en huvudrapport i fyra delar. Den första specialrapporten inom AR6 publicerades hösten 2018 och behandlade 1,5 graders global uppvärmning. Under 2019 publicerades specialrapporterna "Klimatförändringar och marken" och "Havet och kryosfären i ett förändrat klimat" samt en uppdatering av metodrapporten ”Inventering av växthusgaser”.

Huvudrapporten består av tre omfattande delrapporter samt en syntesrapport. Ett intensivt arbete pågår just nu med att sammanställa och granska dessa delrapporter som kommer att publiceras enligt nedanstående:

  • Augusti 2021: Delrapport 1 - Den naturvetenskapliga grunden
  • Februari 2022: Delrapport 2 - Effekter, anpassning och sårbarhet
  • Mars 2022: Delrapport 3 - Att begränsa klimatförändringarna
  • September 2022: Syntesrapport

IPCC:s delrapport 1: Den naturvetenskapliga grunden

Delrapporten ”Den naturvetenskapliga grunden” som tas fram av IPCC:s arbetsgrupp 1 publiceras i början av augusti 2021. Den är en sammanställning av det rådande vetenskapliga kunskapsläget och baserar sig på många tusen vetenskapligt granskade artiklar. 

Brett internationellt samarbete inom IPCC

En IPCC-rapport sammanställs och författas av hundratals forskare och experter från många länder över hela världen. Experter, forskare och regeringsrepresentanter deltar även i arbetet genom att bidra med tiotusentals kommentarer vid den noggranna granskning som görs av de successiva utkasten till rapporten. 

Det här gör SMHI

SMHI är Sveriges nationella kontaktpunkt (Focal Point) för IPCC, och representerar Sverige vid IPCC:s beslutsmöten. I uppdraget ingår även att nominera svenska experter till IPCC-arbetet samt att föra ut kunskaperna och budskapen från IPCC:s arbetssätt och rapporter till breda målgrupper.