Var med och expertgranska IPCC:s delrapport om Att begränsa klimatförändringarna

"Att begränsa klimatförändringarna" är en av tre avslutande delrapporter inom det sjätte arbetsprogrammet, AR6, för FN:s klimatpanel IPCC. Från den 18 januari 2021 är det andra utkastet till denna delrapport tillgängligt för expertgranskning. Välkommen att delta!

Molnhimmel över storstad

Denna andra granskning av den underliggande rapporten och SPM (Sammanfattning för beslutsfattare) sker av experter och regeringar och pågår från 18 januari till den 14 mars 2021. Experter behöver anmäla sitt intresse, vilket kommer att vara möjligt fram till den 7 mars. 

Det är inte nödvändigt att ge synpunkter på hela materialet. ´Som expert är du välkommen att fokusera på de delar som du har djupast kunskap inom.

Granskningen ska vara objektiv, öppen och transparent. IPCC välkomnar oberoende experter att medverka i denna process. 

Omfattande granskningar säkerställer kvaliteten

– Granskningarna är en viktig del av IPCC:s process. De bidrar till transparens, kvalitetssäkring och objektivitet i arbetet med att ta fram nya kunskapssammanställningar, säger Markku Rummukainen vid Sveriges nationella kontaktpunkt för IPCC på SMHI.

Granskningen av en IPCC-rapport sker i flera steg:

  • Första granskningen görs av experter
  • Andra granskningen görs av experter och regeringsrepresentanter
  • Tredje granskningen görs av regeringsrepresentanter

Efter varje granskningsomgång tas samtliga kommentarer om hand av författarna med stöd av granskningsredaktörer i samarbete med granskningsredaktörer.

– Granskningsredaktörerna säkerställer att alla kommentarer tas i beaktande av författarteamen. Alla kommentarer och författarnas respons sparas i ett öppet arkiv, säger Lena Lindström vid Sveriges nationella kontaktpunkt för IPCC på SMHI.

Kortfattad beskrivning av IPCC rapportprocess