IPCC:s delrapport ”Den naturvetenskapliga grunden” kommer den 9 augusti

I början på augusti publicerar FN:s klimatpanel IPCC den första delen av det sjätte arbetsprogrammets huvudrapport (Assessment Report 6, AR6). Delrapporten ”Den naturvetenskapliga grunden” är en omfattande sammanställning av det rådande vetenskapliga kunskapsläget kring klimatmätningar, klimatsystemet, klimatmodeller och scenarier och baserar sig på många tusen vetenskapligt granskade artiklar. 

Delrapporten ”Den naturvetenskapliga grunden” som tas fram av IPCC:s arbetsgrupp I publiceras den 9 augusti 2021. 

Brett internationellt samarbete inom IPCC

Fastställandet av rapporten är kulmen på den omfattande arbets- och granskningsprocess i flera steg som delrapporten, liksom alla IPCC:s rapporter genomgår. I rapporten hänvisas till över 14 000 vetenskapliga artiklar.

Första utkastet till delrapporten fick 23 462 granskningskommentarer från 750 expertgranskare, andra utkastet som även inkluderade ett första utkast till ”Sammanfattning för beslutsfattare” fick 51 387 granskningskommentarer från 1 279 experter och IPCC:s medlemsländer. En tredje granskningsomgång omfattade ett andra utkast till ”Sammanfattning för beslutsfattare”, som fick över 3000 kommentarer från medlemsländer.

Det här är IPCC:s sjätte arbetsprogram

IPCC:s sjätte arbetsprogram som ofta kort benämns AR6, omfattar en uppdaterad metodrapport, tre specialrapporter, en huvudrapport i tre delar, och en syntesdel. Den första specialrapporten inom AR6 publicerades hösten 2018 och behandlade 1,5 graders global uppvärmning. Under 2019 publicerades specialrapporterna "Klimatförändringar och marken" och "Havet och kryosfären i ett förändrat klimat". Uppdateringen av metodrapporten ”Inventering av växthusgaser” gavs också ut 2019.

Huvudrapporten inom AR6 består av tre omfattande delrapporter samt en syntesrapport. Ett intensivt arbete pågår just nu med att sammanställa och granska dessa delrapporter som kommer att publiceras enligt nedanstående:

  • Augusti 2021: Delrapport 1 - Den naturvetenskapliga grunden
  • Februari 2022: Delrapport 2 - Effekter, anpassning och sårbarhet
  • Mars 2022: Delrapport 3 - Att begränsa klimatförändringarna
  • September 2022: Syntesrapport

Det här gör SMHI

SMHI är Sveriges nationella kontaktpunkt (Focal Point) för IPCC, och representerar Sverige vid IPCC:s beslutsmöten. I uppdraget ingår även att nominera svenska experter till IPCC-arbetet samt att föra ut kunskaperna och budskapen från IPCC:s arbetssätt och rapporter till breda målgrupper.