Förändringar i IPCC:s tidsplaner på grund av COVID19-pandemin

Även IPCC:s  Arbetsgrupp II gör förändringar i sin tidsplan för rapporten ”Effekter, anpassning och sårbarhet” på grund av COVID19-pandemin. I genomsnitt flyttas datumen i tidsplanen fram cirka fyra månader på grund av den nuvarande krissituationen.

Tidigare har Arbetsgrupp I förlängt tidsfristen för att lämna in synpunkter på utkastet till den kommande rapporten ”Den vetenskapliga grunden” till den 5 juni.

-    Alla IPCC:s arbetsgrupper kommer att möta Corona vid något olika tidpunkter i sina planeringar vilket gör det nödvändigt för varje arbetsgrupp att hitta sina specifika lösningar. Vi är oerhört tacksamma för författarnas engagemang och engagemang, att de bidrar med sin tid och håller de höga vetenskapliga kvalitetskrav som krävs, säger Hans-Otto Pörtner som är co-chair (medordförande) för IPCC:s Arbetsgrupp II.

Här kan du läsa mer om IPCC:s delrapport 2 "Effekter, anpassning och sårbarhet". www.smhi.se/klimat/ipcc/ipcc-resultat/ar6-delrapport-2-att-begransa-klimatforandringarna-1.143517

Läs mer om hur COVID-19 rent generellt påverkar arbetet med IPCC:s rapporter genom att klicka på den här länken (IPCC:s webbplats, på engelska): www.ipcc.ch/2020/04/02/statementoncovid-19/