Nyhetsarkiv - Professionella tjänster

SMHI har gjort en klimatrelaterad riskanalys av Transportstyrelsens lokal

Att tolka kommunövergripande klimatunderlag till påverkan för en enskild fastighet kan vara utmanande. SMHI har därför på uppdrag av Transportstyrelsen levererat en påverkansanalys och åtgärdsplanering för en av myndighetens verksamhetslokaler.

Senast uppdaterad:

SMHI utbildar irländska Met Éireann i hydrologi

Två år efter utbildningen i meteorologi har det meteorologiska institutet på Irland, Met Éireann, återigen anlitat SMHI för att hålla en kurs. Denna gång har SMHI utbildat i den hydrologiska modellen för översvämningsprognoser, HYPE.

Senast uppdaterad:

Ny uppdatering i SMHI Energi-Index gör det enklare att optimera energilösningar i fastigheter

SMHI Energi-Index har varit en del av SMHIs utbud sedan 1987. Tjänsten har genomfört gradvisa förbättringar genom åren och nu lanseras ett pluspaket till SMHI Energi-Index och Graddagar. Pluspaketet ger tillgång till fem typhus för Energi-Index och sex balanstemperaturer för Graddagar.

Senast uppdaterad:

SMHI bistår med underlag inför nationell plan för omprövning av vattenkraft (NAP)

Med start år 2022 och cirka 20 år framåt i tiden ska samtliga av Sveriges tillståndspliktiga vattenverksamheter för produktion av vattenkraftsel omprövas till moderna miljövillkor enligt Miljöbalkens 11 kapitel 27§. Länsstyrelsen i Örebro län är redan i gång med att sammanställa underlag inför den …

Senast uppdaterad:

Vattenskyddsområde – för skydd av råvattnet

Långsiktig tillgång till dricksvatten av god kvalitet kräver skydd av råvattnet och vattentäkterna. SMHI erbjuder lokalt anpassade riskbedömningar för sjöar och vattendrag, som underlag för beslut om avgränsning av vattenskyddsområde och eventuella föreskrifter. Genom vårt arbete med utveckling och …

Senast uppdaterad:

SMHI är med och uppmärksammar internationell flytvästkampanj

Årligen omkommer ett trettiotal människor i samband med fritidsbåtsolyckor i Sverige. I genomsnitt saknar hela 85 procent flytväst när de hittas.

SMHI uppmärksammar den internationella flytvästkampanjen Wear It som startar den 21 maj.

Senast uppdaterad:

Åsksäsongen är igång och SMHIs kundanpassade väderlarm är redo för blixtnedslag

Under hösten 2020 införde SMHI nya bakomliggande system för tjänsten och lanserade ett nytt kundgränssnitt för Väderlarm som nu kompletterats med funktionalitet för åska och blixt. Åsksäsongen startade den 15e april efter en lång testperiod.

Senast uppdaterad:

Kartläggning av näringsämnen till Storsjön ger grund för effektiv åtgärdsplan

Storsjön vid Sandviken i Gävleborgs län har sedan länge haft problem med övergödning. Med hjälp av SMHIs beräkningsmodeller har områden med hög näringsämnesbelastning identifierats och förslag på åtgärder tagits fram i syfte att förbättra den ekologiska statusen.

Senast uppdaterad:

Ansök om stöd för säkrad dricksvattentillgång

På länsstyrelsernas hemsidor finns just nu möjlighet att ansöka om Stöd för säkrad dricksvattentillgång. Kommuner och kommunala bolag kan ansöka om bidrag för åtgärder som förbättrar vattenhushållningen och tillgången till dricksvatten.

Senast uppdaterad:

Så kan SMHI hjälpa kommuner med naturvård

Det finns fortfarande tid för kommuner att ansöka om bidrag till Naturvårdsverkets Lokala naturvårdssatsningen, LONA.  Sista dagen för ansökan är den 12 april 2021 för projekt som startar under 2021. SMHI har lång erfarenhet av lokaliseringsutredningar för att hitta de bäst lämpade platserna …

Senast uppdaterad:
År
Månad