Nyhetsarkiv - Professionella tjänster

SMHI lanserar ny version av nationella emissionsdatabasen

På uppdrag av Naturvårdsverket lanserar nu, den 2 september 2021, SMHI en ny webbtjänst för den nationella emissionsdatabasen. Här samlas data om Sveriges utsläpp i luften, till exempel partiklar och växthusgaser.

Senast uppdaterad:

20-årsjubileum för samarbetet mellan SMHI och Montel firas med nya produkter

Sedan 2001 har SMHI och norska  samarbetat för att erbjuda skräddarsydda väderprognostjänster för intressenter inom den europeiska kraftindustrin. Nu firar samarbetet 20 år och med det lyfter vi fram nya produkter som ska underlätta för kraftmarknaden. 

Senast uppdaterad:

SMHI har gjort en klimatrelaterad riskanalys av Transportstyrelsens lokal

Att tolka kommunövergripande klimatunderlag till påverkan för en enskild fastighet kan vara utmanande. SMHI har därför på uppdrag av Transportstyrelsen levererat en påverkansanalys och åtgärdsplanering för en av myndighetens verksamhetslokaler.

Senast uppdaterad:

SMHI utbildar irländska Met Éireann i hydrologi

Två år efter utbildningen i meteorologi har det meteorologiska institutet på Irland, Met Éireann, återigen anlitat SMHI för att hålla en kurs. Denna gång har SMHI utbildat i den hydrologiska modellen för översvämningsprognoser, HYPE.

Senast uppdaterad:

Ny uppdatering i SMHI Energi-Index gör det enklare att optimera energilösningar i fastigheter

SMHI Energi-Index har varit en del av SMHIs utbud sedan 1987. Tjänsten har genomfört gradvisa förbättringar genom åren och nu lanseras ett pluspaket till SMHI Energi-Index och Graddagar. Pluspaketet ger tillgång till fem typhus för Energi-Index och sex balanstemperaturer för Graddagar.

Senast uppdaterad:

SMHI bistår med underlag inför nationell plan för omprövning av vattenkraft (NAP)

Med start år 2022 och cirka 20 år framåt i tiden ska samtliga av Sveriges tillståndspliktiga vattenverksamheter för produktion av vattenkraftsel omprövas till moderna miljövillkor enligt Miljöbalkens 11 kapitel 27§. Länsstyrelsen i Örebro län är redan i gång med att sammanställa underlag inför den …

Senast uppdaterad:

Vattenskyddsområde – för skydd av råvattnet

Långsiktig tillgång till dricksvatten av god kvalitet kräver skydd av råvattnet och vattentäkterna. SMHI erbjuder lokalt anpassade riskbedömningar för sjöar och vattendrag, som underlag för beslut om avgränsning av vattenskyddsområde och eventuella föreskrifter. Genom vårt arbete med utveckling och …

Senast uppdaterad:

SMHI är med och uppmärksammar internationell flytvästkampanj

Årligen omkommer ett trettiotal människor i samband med fritidsbåtsolyckor i Sverige. I genomsnitt saknar hela 85 procent flytväst när de hittas.

SMHI uppmärksammar den internationella flytvästkampanjen Wear It som startar den 21 maj.

Senast uppdaterad:

Åsksäsongen är igång och SMHIs kundanpassade väderlarm är redo för blixtnedslag

Under hösten 2020 införde SMHI nya bakomliggande system för tjänsten och lanserade ett nytt kundgränssnitt för Väderlarm som nu kompletterats med funktionalitet för åska och blixt. Åsksäsongen startade den 15e april efter en lång testperiod.

Senast uppdaterad:

Kartläggning av näringsämnen till Storsjön ger grund för effektiv åtgärdsplan

Storsjön vid Sandviken i Gävleborgs län har sedan länge haft problem med övergödning. Med hjälp av SMHIs beräkningsmodeller har områden med hög näringsämnesbelastning identifierats och förslag på åtgärder tagits fram i syfte att förbättra den ekologiska statusen.

Senast uppdaterad:
År
Månad