Åsksäsongen är igång och SMHIs kundanpassade väderlarm är redo för blixtnedslag

Under hösten 2020 införde SMHI nya bakomliggande system för tjänsten och lanserade ett nytt kundgränssnitt för Väderlarm som nu kompletterats med funktionalitet för åska och blixt. Åsksäsongen startade den 15e april efter en lång testperiod.

Abonnemangstjänsten SMHI Väderlarm riktar sig till väderkänsliga bolag och anpassas efter respektive kunds verksamhet samt gäller för ett specifikt område eller plats. Den som abonnerar på ett väderlarm kan till exempel ha särskilda gränsvärden för när larm ska aktiveras för till exempel vind, snö, åska eller blixturladdningar.

Stort utvecklingsprojekt och långa tester

Marknads och produktarbetet påbörjades redan under 2018 och 2019. Då gjordes många försök, tester och utvärderingar av nya idéer och funktioner. En av de funktionerna är den korta blixtprognosen som testades och trimmades in under förra säsongen.

Utvecklingsprojektet har pågått från 2020 med releaser för blåst och snö under hösten och nu även för åska och blixt.

– Det är livsviktiga system för utskick och presentation av väderlarm. Trygghet och kunskapen om att det är en säker tjänst är otroligt viktig, säger Erik Ernerudh, produktchef, SMHI.

För att säkerställa att systemen är driftsäkra och klarar av riktigt stora åskväder har så kallade stresstest genomförts. Systemen ställdes om till den 29 juli 2018 då ett riktigt stort åskväder drog in över Sverige med mer än 300 000 blixturladdningar.

– Vi körde igenom blixtarna i systemen om och om igen. Det var otroligt värdefullt då utvecklingsteamet säkerhetsställa driften och samtidigt kunde justera kod som gjorde att systemen kunde hantera så pass stora datamängder på så kort tid fortsätter Erik.

Lugn start på åsksäsongen

Driftsättning gick som planerat och nu väntar hela teamet på åskoväder och blixtnedslag.

– I början av april var det riktigt aprilväder med både snöfall och blixtnedslag över Uppland. Lagom till åsksäsongen startat för Väderlarm åska och blixt så har vi ett högtryck över Sverige vilket innebär låg risk för åska och blixtnedslag, berättar Fredrik Cronvall, meteorolog och produktspecialist, SMHI.

Under maj släpps den nya funktionen blixt-och åska, som innehåller flera nyheter:

  • Kort blixtprognos: en timme, uppdatering var tionde minut
  • Längre åskriskprognos: 48 timmar, uppdatering var tredje timme
  • Utökad information i blixtarkivet: för noggrann uppföljning av blixtnedslag

– Ett blixtnedslag kan ge förödande konsekvenser. En timme längre framförhållning, som den korta blixtprognosen sträcker sig, kan vara skillnaden på att faktiskt hinna kalla ner personal från ett känsligt arbete på till exempel en vindturbin. För att fånga nyskapade åskceller uppdateras prognosen var tionde minut, säger Erik Ernerudh, produktchef, SMHI.

Väderlarm total – en pakettjänst 

SMHI väderlarm erbjuder tre olika paket som alla innehåller kundanpassade väderlarm, tillgång till webbgränssnitt och möjlighet att kontakta meteorolog vid osäkra väderlägen. Ett av paketen, Väderlarm total, innefattar både blåst och snö samt åska och blixt. Under sommaren får kunden väderlarm för vind och realtidsblixt och blixtarkiv året om.