Ny uppdatering i SMHI Energi-Index gör det enklare att optimera energilösningar i fastigheter

SMHI Energi-Index har varit en del av SMHIs utbud sedan 1987. Tjänsten har genomfört gradvisa förbättringar genom åren och nu lanseras ett pluspaket till SMHI Energi-Index och Graddagar. Pluspaketet ger tillgång till fem typhus för Energi-Index och sex balanstemperaturer för Graddagar.

Enligt Sveriges klimatmål ska energianvändningen vara 50% effektivare 2030 jämfört med 2005, ett mål som kan vara svårt att mäta i ett land med ett varierande klimat. Genom att normalårskorrigera med SMHI Energi-Index kan fastighetsägare och fastighetsförvaltare tvättar bort vädrets effekt på energianvändningen och få en jämförbar energistatistik.

Pluspaketet ger tillgång till fem olika typhus för tjänsten Energi-Index och sex balanstemperaturer för Graddagar. SMHIs standardenergi-index representerar ett äldre flerbostadshus och analyser visar ett behov av att komplettera med modernare byggnadstyper för bostäder och kontor. En skräddarsydd mappning av kundens bestånd kan beställas på konsultbasis.

– Det känns roligt att vi kan lansera Pluspaketet till våra standardprodukter då det länge efterfrågats korrigeringsfaktorer som ger bättre resultat på ett bestånd av olika byggnadstyper. Förhoppningsvis byggs de in i uppföljningssystem med automatisk mappning mot byggnadstyp och ger en mer tillförlitlig normalårskorrigering, säger Torbjörn Grönbergs, produktchef, SMHI.

SMHI Energi-Index och Graddagar
  Pluspaket Baspaket
Energi-Index – 
Standardtyphuset 105/1024
x x
Energi-Index – 
totalt fem typhus
x
Graddagar –
balanstemperatur 17°C
x x
Graddagar –
totalt sex balanstemperaturer
x
Aktuell/Normal medeltemperatur x x

– Olika typer av ventilation, byggstandard och verksamhet styr hur vädret påverkar uppvärmningsbehovet. Till exempel är skillnaden stor på hur ett flerbostadshus från 1970-talet med frånluftsventilation svarar på vädret jämfört med ett modernt kontor med VAV-ventilation. Pluspaketet innebär en större möjlighet att få en energikorrigering som är bättre anpassad till den enskilda fastigheten, säger Fredrik Karlsson, modellutvecklare, SMHI.

Ytterligare förändringar 2022

Januari 2022 byter SMHI Fastighet normalperiod från 1981–2010 till 1991–2020. I samband med bytet av normalperiod passar SMHI även på att förbättra sin modell och ändra från statiska till dynamiska normalvärden.

För att underlätta övergången kommer SMHI Fastighet tillhandahålla historiska värden 10 år tillbaka så kunder har möjlighet att justera sin energistatistik.