SMHI utbildar irländska Met Éireann i hydrologi

Två år efter utbildningen i meteorologi har det meteorologiska institutet på Irland, Met Éireann, återigen anlitat SMHI för att hålla en kurs. Denna gång har SMHI utbildat i den hydrologiska modellen för översvämningsprognoser, HYPE.

Irlands motsvarighet till SMHI har sedan en tid tillbaka börjat inrätta ett operativt översvämningscenter. I ett tidigt skede påbörjades därför en utvärdering av olika hydrologiska modeller för att identifiera den som var mest lämplig och som bäst möjliggör hydrologisk modellering för översvämningsprognoser på Irland. Valet föll på SMHIs hydrologiska modell HYPE och därmed fick SMHI återigen hålla en två veckor lång utbildning om modellen till de inom Met Èireann som arbetar med översvämningsprognoser.     

Två veckors digital kurs

Utbildningen om HYPE modellen genomfördes helt digitalt på grund av de begränsningar pandemin fört med sig. Den första delen av kursen hölls i slutet av maj och innehöll introduktion av HYPE-modellen, grundläggande processer och kalibreringstekniker, samt användning av HYPETools för utvärdering av resultat. Den andra delen av kursen - som hölls i slutet av juni - täckte mer avancerade ämnen så som simulering av reglerade sjöar, löpande prognoser och operativa prognosrutiner, avancerade kalibreringstekniker, samt praktiska exempel på storskaliga modelluppsättningar utförda av SMHI. Båda delarna inkluderade en öppen frågestund där kursdeltagare enkelt kunde interagera med SMHs experter, ställa frågor och föra relevanta diskussioner.

SMHIs expertis var avgörande för kursens framgång

Kursen har uppskattats av deltagarna, som även var imponerade av att SMHI kunnat leverera en två veckors digital kurs för olika kompetensnivåer, med mindre än tre veckors varsel. 

– Den irländska delegationen inkluderade både deltagare som aldrig tidigare arbetat med hydrologisk modellering och experter som redan förkovrat sig i HYPE. Det var verkligen utmanande att strukturera kursen så att alla deltagare kunde följa föreläsningar och övningar och känna sig aktiva under lektionerna. Emellertid möjliggjorde den extraordinära expertis, som kursföreläsarna från SMHI har, en balanserad takt och informativt innehåll, förklarar Carolina Cantone, hydrolog vid SMHI och projektledare för utbildningen.