SMHI lanserar ny version av nationella emissionsdatabasen

På uppdrag av Naturvårdsverket lanserar nu, den 2 september 2021, SMHI en ny webbtjänst för den nationella emissionsdatabasen. Här samlas data om Sveriges utsläpp i luften, till exempel partiklar och växthusgaser.

Med start den 2 september får den nationella emissionsdatabasen en ny webbtjänst på smhi.se och blir ett datavärdskap. SMHI är redan i dag datavärd för luftmiljödata, modellerade halter och deposition, samt för havsmiljödata.

Den nationella emissionsdatabasen visualiserar Sveriges nationella utsläpp över ett tiotal ämnen och 55 olika sektorer, fördelat ner på kvadratkilometernivå. Det går till exempel att se hur stora de totala utsläppen av partiklar i en viss kommun är och hur mycket växthusgaser flyg- eller biltrafiken har släppt ut visualiserat på kommun-, läns- och Sverige-nivå i den nationella emissionsdatabasen.

Samtliga utsläpp redovisas över en 30-årsperiod från 1990 till det senaste rapporterade utsläppsåret 2019. Detta ger en bra överblick över hur utsläppen har förändrats över åren och hur utsläppsmängderna har utvecklats gentemot nationella klimatmål.

Tjänsten vänder sig till tjänstemän inom kommuner och länsstyrelser som behöver följa upp sina regionala miljömål men är öppen för alla som är intresserade av Sveriges luftmiljö. Informationen i emissionsdatabasen är fritt tillgänglig.

Viktigt om användning och jämförelser

Emissionsdatabasen innehåller stora mängder data. Det är viktigt att du som använder databasen läser igenom den vägledning som finns. Till exempel är det inte lämpligt att jämföra olika kommuners utsläppsstatistik sinsemellan, eftersom underliggande data kan vara av olika kvalitet eller saknas. Detta får bland annat effekter på hur utsläppen fördelas i de olika kommunerna.

Vägledning till emissionsdatabasen

Användarvänligt gränssnitt

I emissiondatabasen presenteras Sveriges utsläpp i en samlad vy bestående av ett diagram och karta. Gränssnittet är interaktivt, vilket innebär att valen användaren gör i menyerna överst i tjänsten kommer att styra vad som visas både i kartan och diagrammet. Användaren kan sedan ladda ned sitt val i Excel eller som högupplösta geografiska rasterfiler.

– Jag är glad att databasen blivit så användarvänlig att den nu också kan visa kommunuppgifter direkt i diagram. Länsstyrelserna har länge jobbat för att det ska finnas lättillgängliga utsläppsuppgifter på läns- och kommunnivå och det känns som vi lyckats nu när databasen blir en del av SMHIs Luftwebb, säger Birgit Nielsen från RUS, Länsstyrelsernas samverkansorgan inom miljömålsarbetet.

En del av kommande Luftwebb

Lanseringen av nationella emissionsdatabasen är en del av ett större utvecklingsprojekt som SMHI arbetar med för förbättrad presentation och synliggörande av luftkvalitetsdata. Naturvårdsverket finansierar utvecklingsprojektet. I nästa steg lanseras en samlingssida för luftkvalitetsrelaterade tjänster på SMHIs webbplats.

Samlingssidan Luftwebb kommer att visa realtidsmätningar av luftkvaliteten i Sverige i form av luftkvalitetsindex i en karta och ska lanseras den 31 oktober.

– Det blir betydligt enklare för användare att hitta tjänster kopplade till frågor om luftkvalitet tack vare den nya samlingssidan, säger Frank van der Stelt, projektledare i SMHIs luftmiljögrupp.

– Vi arbetar ständigt med att förbättra tillgängligheten och användbarheten för de data vi tar fram. Luftwebb och den nya presentationen av den nationella emissionsdatabasen är ett led i detta förbättringsarbete, säger Matthew Ross-Jones, handläggare på Luftenheten, Naturvårdsverket.