Nyhetsarkiv - Professionella tjänster

Håll koll på tjällossningen för att planera smartare

Skogssektorn påverkas ständigt av väder, vatten och klimat. SMHI kan hjälpa dig fatta bra beslut i planeringsprocessen för att få ett effektivt och hållbart arbete med avverkning, skogsvård och markberedning.

Senast uppdaterad:

Ny normalperiod för SMHI Graddagar, SMHI Energi-Index och SMHI Kyl-Index

Normalperioder används för att spegla ett normalt klimat. SMHI Fastighet byter normalperiod från 1981-2010 till 1991-2020 vid månadsskiftet mars/april 2022. I samband med förändringen införs även dynamiska normalvärden.

Senast uppdaterad:

SMHI Byggväder – uppdaterad tjänst med möjlighet att bli larmad

Många moment inom bygg- och anläggningsverksamhet kan vara väderkänsliga. SMHI Byggväder är en abonnemangstjänst som ger stöd för att planera verksamheten utifrån anpassade väderprognoser. Nu är det också möjligt att ha en tilläggstjänst med skräddarsydda väderlarm.

Senast uppdaterad:

Enklare och snabbare analys av luftkvalitet med Simair

Simair är ett webbaserat verktyg där användaren enkelt kan kontrollera luftkvaliteten i sin kommun jämfört med miljökvalitetsnormer. I verktyget går det även att utvärdera scenarier och åtgärder för en renare luft. Nu släpps Simair 3, ett modellsystem som är ett kostnadseffektivt …

Senast uppdaterad:

Sveriges vattenkraftsföretag samlades online

Under Vattenkraftsdagarna i slutet av november samlades landets stora aktörer inom vattenkraftsproduktion till ett digitalt möte under SMHIs ledning. Närvarande online var representanter från Vattenfall, Statkraft, Uniper, Fortum, Skellefteälvens vattenregleringsföretag, Tekniska …

Senast uppdaterad:

Nu lanseras SMHI Luftwebb på smhi.se

SMHI har på uppdrag av Naturvårdsverket tagit fram en samlingssida för luftkvalitetsrelaterade tjänster, SMHI Luftwebb. Sidan ska göra det enklare att hitta tjänster som rör luftkvalitet.

Senast uppdaterad:

Mer användarvänlig tjänst för SMHIs försäkringsväder

SMHI Försäkringsväder har uppdaterats för att passa användarna på ett bättre sätt. Tjänsten är byggd på en kraftfull och driftsäker plattform som underlättar för användaren genom att enklare ge en överblick av hur vädret varit, väderläget nu och väderutvecklingen framåt.

Senast uppdaterad:

Historiska kartunderlag för beräkning av påverkan i vattendrag

Många vattendrag i Sverige utsätts för fysisk påverkan som kan begränsa möjligheterna att nå god ekologisk status och långsiktigt hållbara vattenresurser. SMHI har utvecklat en metod för klassificering av parametern specifik flödeseffekt, som är en av de parametrar som används för att bedöma graden …

Senast uppdaterad:

Borås tar hjälp av SMHI i arbetet med att skyfallssäkra staden

I framtida klimat väntas skyfall inträffa oftare och med högre intensitet, något som är viktigt att ta hänsyn till i en hållbar samhällsplanering. Intensivt arbete pågår i många kommuner för att kartlägga risker vid skyfall och planera för åtgärder. SMHI har blivit anlitade av Borås stad för att …

Senast uppdaterad:
År
Månad