SMHI Byggväder – uppdaterad tjänst med möjlighet att bli larmad

Många moment inom bygg- och anläggningsverksamhet kan vara väderkänsliga. SMHI Byggväder är en abonnemangstjänst som ger stöd för att planera verksamheten utifrån anpassade väderprognoser. Nu är det också möjligt att ha en tilläggstjänst med skräddarsydda väderlarm.

SMHI har utvecklat en ny användarvänlig plattform för SMHI Byggväder med sannolikhetsprognoser, som ger en nyanserad bild av vädrets utveckling. Detta eftersom det går att se hur stor spridning eller osäkerhet olika parametrar har.

Väderprognos med rekommendationer

I bastjänsten får användaren enkelt tillgång till väderdata via en dator, mobil eller surfplatta. Förutom en tydlig översiktsbild av vädersituationen och hur den kommer utveckla sig framöver, visar tydliga symboler när det utifrån vädrets påverkan är lämpligt, tveksamt eller olämpligt att utföra en viss typ av arbete. Kriterierna är framtagna av SMHI i samarbete med aktörer inom bygg- och anläggningsbranschen och de har testats och justerats i dialog med användaren.

Lyfrkran över bygge

─ Med prognoserna för arbetsmoment har vi förädlat våra väderprognoser och lyft dem en nivå närmare användaren. Naturligtvis kan gränserna för när ett arbetsmoment kan utföras eller inte variera i olika organisationer, men symbolerna ger ändå användaren en snabb överblick över hur vädret kan komma att påverka arbetet, säger Daniel Andersson, Produkt- och försäljningsansvarig

Med SMHI Byggväder Plus har användaren dessutom möjlighet att kontakta en meteorolog som kan svara på frågor om vädret, vilket kan vara en extra trygghet när viktiga och kostnadsdrivande beslut måste fattas.

Bli larmad vid kritiskt väder

Till SMHI Byggväder finns nu även tilläggstjänsten Bygglarm. Det är en kundanpassad larmtjänst där användaren får larm via sms eller e-post när gränsvärdet för en kritisk väderparameter riskerar att passeras. För närvarande kan SMHI erbjuda larm för vind, snö, åska och blixtar, men framöver även för kraftig nederbörd. Användaren väljer själv vilka gränsvärden som är aktuella utifrån den egna verksamheten.

─ SMHIs Bygglarm är kundanpassade för verksamheter som är särskilt känsliga för vissa vädersituationer och kan skräddarsys efter kundens behov, avslutar Daniel Andersson.