Sveriges vattenkraftsföretag samlades online

Under Vattenkraftsdagarna i slutet av november samlades landets stora aktörer inom vattenkraftsproduktion till ett digitalt möte under SMHIs ledning. Närvarande online var representanter från Vattenfall, Statkraft, Uniper, Fortum, Skellefteälvens vattenregleringsföretag, Tekniska verken, Holmen, Jämtkraft, Energiforsk och Vattenregleringsföretagen i Östersund. En viktig punkt på programmet var utvärderingen av SMHIs hydrologiska prognoser.

Vattenkraft - Ljusnan

Hydrologiska prognoser är mycket viktiga för vattenkraftsföretagen.

– Företagen behöver tillförlitliga prognoser för hur stora tillflödena till vattenkraftsmagasinen kommer att bli. Nederbörden påverkar  flödena och på våren är snösmältningen en viktig parameter. Med hjälp av prognoserna kan kraftverksägarna optimera sin elproduktion och minska risken att släppa överskottsvatten förbi turbinerna , berättar Helen Ivars Grape, kundansvarig på SMHI.

"Bra kompetensutveckling"

– På SMHIs vattenkraftsdagar får jag träffa kollegor i branschen och ta del av nytt inom hydrologiområdet. Det är en bra kompetensutveckling. Det är tråkigt att inte kunna träffas fysiskt eftersom det alltid brukar vara mycket trevligt, men det digitala upplägget har också gjort att fler av våra medarbetare har kunnat delta, sade Anna Hedström Ringvall, avdelningschef vattenhushållning på Vattenregleringsföretagen, och tillägger:

– De hydrologiska modellerna är en central del av vår verksamhet och en årlig genomgång är viktig för att dessa skall vara så bra som möjligt.

 

SMHIs experter om aktuell kunskap

SMHIs generaldirektör Håkan Wirtén hälsade inledningsvis vattenkraftsföretagen välkomna. Deltagarna fick som komplettering till prognosutvärderingen även lyssna till flera presentationer av SMHIs experter inom hydrologi och meteorologi.  Årets extrema väderhändelser i Sverige, ny teknik att mäta snö med stöd av drönare och senaste nytt från IPCC är några exempel på föredrag. Deltagarna fick även en grundläggande genomgång av SMHIs uppdaterade klimatscenariotjänst som nyligen publicerats på smhi.se.

SMHIs klimatscenariotjänst på smhi.se