Mer användarvänlig tjänst för SMHIs försäkringsväder

SMHI Försäkringsväder har uppdaterats för att passa användarna på ett bättre sätt. Tjänsten är byggd på en kraftfull och driftsäker plattform som underlättar för användaren genom att enklare ge en överblick av hur vädret varit, väderläget nu och väderutvecklingen framåt.

Målgruppen är försäkringsbolag som jobbar med skadeärenden på grund av väder eller vatten och tjänsten är utvecklad för mobil, desktop och läsplatta.

– Vi har lyssnat på våra kunder och användare för att utveckla SMHIs nya Försäkringsväder. säger Erik Ernerudh, produktchef, SMHI.

Försäkringsväder har fått en rad nya funktioner såsom radar och blixt samt en smidig funktion för att granska observationer från SMHIs mätstationer.

Användaren kan enkelt att söka rätt på en plats och få en bild av väderläget nu och utvecklingen framåt med hjälp av sannolikhetsprognoser. Försäkringsväder är anpassad för datorskärm, platta och smartphone, saknar man en app så är det enkelt att skapa ett bokmärke av webbtjänsten på startskärmen i telefonen eller plattan.

Flera tjänster i nya plattformen SMHI Pro

SMHI Pro är den nya användarvänliga plattform som SMHI Försäkringsväder utvecklats på. Plattformen gör det enkelt att integrera olika konsulttjänster och funktioner från SMHI.

– I plattformen kan vi sömlöst integrera funktioner mellan olika produkter. Väderlarm för åska, blixturladdningar, stora snömängder och hårda vindar kan till exempel kopplas till Försäkringsväder, så att försäkringsbolagets jourhavande får utskick av väderlarm och kan förbereda organisationen på ett stundande oväder, fortsätter Erik Ernerudh.

SMHI Pro Försäkringsväder
SMHI Försäkringsväder i nya plattformen SMHI Pro

Redan 2020 utvecklades SMHI Väderlarm som första tjänst i plattformen SMHI Pro. SMHI Väderlarm är en abonnemangsbaserad tjänst som är utformad för att minimera risk och påverkan från extremväder. Tjänsten passar företag som antingen hanterar stora risker, höga kostnader eller förlorade intäkter när gränsvärden för en väderhändelse överskrids.

Framöver ska även SMHIs tjänster Byggväder, Flyg, Hemmafarvatten samt Islast och produktionsbortfall läggas in och anpassas i den nya plattformen.