Håll koll på tjällossningen för att planera smartare

Skogssektorn påverkas ständigt av väder, vatten och klimat. SMHI kan hjälpa dig fatta bra beslut i planeringsprocessen för att få ett effektivt och hållbart arbete med avverkning, skogsvård och markberedning.

Med SMHIs plattform SMHI Timbr, där abonnemangstjänsterna Traktklassningsstöd och Bärighetsindex finns, går det att planera avverkning och gallring av skog snabbare och säkrare. Tjänsterna hjälper dig undvika avverkning på trakter med dålig bärighet, dra nytta av vintern och ha framförhållning vad gäller tjällossning och snösmältning. 

Enklare planering med Timbr

─ SMHI lanserade tjänsten SMHI Timbr under 2017 och har sedan dess ett samarbete med Stora Enso som bidrar med kunskap om skogsbruk i vidareutvecklingen. Tjänsten har sedan lanseringen uppdaterats och utvecklats i nära samarbete med användare i branschen. Den har också fått fler funktioner som stöttar produktionsplaneraren som till exempel digitala samråd, brandriskprognoser, larm och traktklassningsstöd, säger Alexandra Birger-Röör, affärsområdeschef Skog, SMHI.

När vintern övergår till vår kan användare av plattformen följa tjällstatus och tjällossning och bärighet i skog och mark med prognoser som uppdateras dagligen. Prognos görs för 30 dagar framåt och en karta finns att se per dygn i den perioden. Tjäle och tjällossning finns med i prognosen, vilket gör att beslut kopplade till vintern blir enklare.

Användare som prenumererar på tjänsten kan nu se att bärighetsprognoser över Södra Norrland visar att tjälen finns kvar på många ställen ännu, men i mellersta Sverige och Dalarna är tjällossningen redan igång, även om det lokalt fortfarande är ordentligt kallt i marken.

Tjällossning karta Timbr mars
Prognos för bärighet och tjälstatus i Timbr gällande 8 mars 2022. Gröna områden indikerar tjäle högt upp i marken och röda områden pågående tjällossning. Blå områden indikerar dålig bärighet där marken inte är frusen i tillräckligt hög grad för att bära en skogsmaskin eller inte är frusen alls. Förstora Bild
Tjällossning Timbr karta april
Prognos för bärighet och tjälstatus i Timbr gällande 3 april 2022. Gröna områden indikerar tjäle högt upp i marken och röda områden pågående tjällossning. Blå områden indikerar dålig bärighet där marken inte är frusen i tillräckligt hög grad för att bära en skogsmaskin eller inte är frusen alls. Förstora Bild