Ny normalperiod för SMHI Graddagar, SMHI Energi-Index och SMHI Kyl-Index

Normalperioder används för att spegla ett normalt klimat. SMHI Fastighet byter normalperiod från 1981-2010 till 1991-2020 vid månadsskiftet mars/april 2022. I samband med förändringen införs även dynamiska normalvärden.

Bytet av normalperiod görs för att bättre spegla nuvarande klimat och bytet utförs 1 april 2022.

Vilka konsekvenser innebär byte av normalperiod?

Bytet av normalperiod kommer att innebära vissa konsekvenser: 

  • Förändringen kommer leda till ett hack i energistatistiken. Detta korrigeras genom att genomföra nya beräkningar bakåt i tiden med de nya normalvärdena.
  • Vid skiftet till den nya normalperioden kommer samtidigt en förändring i normalvärdena göras. SMHI Fastighets normalvärden kommer inte längre vara statiska utan dynamiska och tar hänsyn till helger och skottår. Det innebär att det inte går att läsa in fasta normalvärden i system.
  • Medeltemperaturen i Sverige har ökat med 0.5°C mellan normalperioden 1981-2010 och 1991-2020 vilket resulterar i ett minskat uppvärmningsbehov och ett ökat kylbehov.
  • SMHI har förbättrat byggnadsfysiken för vårt standardtyphus och därmed tagit fram ett nytt standardtyphus 1024. Det innebär att det gamla standardtyphuset 105 inte längre kommer att finnas. Vid bytet av normalperiod kommer bytet från typhus 105 till 1024 att ske automatiskt. Typhus 1024 har lägre uppvärmningsbehov än typhus 105 vilket leder till större skillnader än om enbart normalperiodsbytet beaktats.
  • Uppvärmningsbehovet har minskat i hela landet. Den procentuella skillnaden för Energi-Index och Graddagar varierar mellan 1-6%.

– I slutet av februari skickade SMHI ut statistik till alla befintliga kunder för att ge dem en möjlighet att justera sin energistatistik. SMHI kommer, mot en subventionerad kostnad, erbjuda en längre historisk period av månadsvärden under hela 2022 om så önskas, meddelar Hanna Rönnberg, säljare SMHI Fastighet.