Nyhetsarkiv - Professionella tjänster

Mer användarvänlig tjänst för SMHIs försäkringsväder

SMHI Försäkringsväder har uppdaterats för att passa användarna på ett bättre sätt. Tjänsten är byggd på en kraftfull och driftsäker plattform som underlättar för användaren genom att enklare ge en överblick av hur vädret varit, väderläget nu och väderutvecklingen framåt.

Senast uppdaterad:

SMHI och CGI i samarbete för att utveckla tjänster till skogsnäringen

SMHI och CGI har ett samarbete med avsikt att hitta nya sätt att stötta skogsindustrin med hållbara tjänster. 

Senast uppdaterad:

Ny normalperiod för SMHI Graddagar, SMHI Energi-Index och SMHI Kyl-Index

Normalperioder används för att spegla ett normalt klimat. SMHI Fastighet byter normalperiod från 81-10 till 91-20 vid årsskiftet 2021/2022. I samband med förändringen införs även dynamiska normalvärden.

Senast uppdaterad:

Historiska kartunderlag för beräkning av påverkan i vattendrag

Många vattendrag i Sverige utsätts för fysisk påverkan som kan begränsa möjligheterna att nå god ekologisk status och långsiktigt hållbara vattenresurser. SMHI har utvecklat en metod för klassificering av parametern specifik flödeseffekt, som är en av de parametrar som används för att bedöma graden …

Senast uppdaterad:

Borås tar hjälp av SMHI i arbetet med att skyfallssäkra staden

I framtida klimat väntas skyfall inträffa oftare och med högre intensitet, något som är viktigt att ta hänsyn till i en hållbar samhällsplanering. Intensivt arbete pågår i många kommuner för att kartlägga risker vid skyfall och planera för åtgärder. SMHI har blivit anlitade av Borås stad för att …

Senast uppdaterad:

SMHI lanserar ny version av nationella emissionsdatabasen

På uppdrag av Naturvårdsverket lanserar nu, den 2 september 2021, SMHI en ny webbtjänst för den nationella emissionsdatabasen. Här samlas data om Sveriges utsläpp i luften, till exempel partiklar och växthusgaser.

Senast uppdaterad:

20-årsjubileum för samarbetet mellan SMHI och Montel firas med nya produkter

Sedan 2001 har SMHI och norska  samarbetat för att erbjuda skräddarsydda väderprognostjänster för intressenter inom den europeiska kraftindustrin. Nu firar samarbetet 20 år och med det lyfter vi fram nya produkter som ska underlätta för kraftmarknaden. 

Senast uppdaterad:

SMHI har gjort en klimatrelaterad riskanalys av Transportstyrelsens lokal

Att tolka kommunövergripande klimatunderlag till påverkan för en enskild fastighet kan vara utmanande. SMHI har därför på uppdrag av Transportstyrelsen levererat en påverkansanalys och åtgärdsplanering för en av myndighetens verksamhetslokaler.

Senast uppdaterad:

SMHI utbildar irländska Met Éireann i hydrologi

Två år efter utbildningen i meteorologi har det meteorologiska institutet på Irland, Met Éireann, återigen anlitat SMHI för att hålla en kurs. Denna gång har SMHI utbildat i den hydrologiska modellen för översvämningsprognoser, HYPE.

Senast uppdaterad:

Ny uppdatering i SMHI Energi-Index gör det enklare att optimera energilösningar i fastigheter

SMHI Energi-Index har varit en del av SMHIs utbud sedan 1987. Tjänsten har genomfört gradvisa förbättringar genom åren och nu lanseras ett pluspaket till SMHI Energi-Index och Graddagar. Pluspaketet ger tillgång till fem typhus för Energi-Index och sex balanstemperaturer för Graddagar.

Senast uppdaterad:
År
Månad